Soạn bài Vì công lí

Soạn bài Vì công lí

Hướng dẫn

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. Kể tên những người có tài xử án mà em biết.

Gợi ý:

Phí Trực, Nguyễn Khoa Đăng

3. Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với từ ngữ ở cột A.

Đáp án: a – 5; b – 3; c – 1; d – 7; e – 4; g – 6; h – 2

5. Thảo luận, thực hiện các nhiệm vụ sau:

1) Trả lời câu hỏi:

a) Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử việc gì?

b) Không tìm được chứng cứ phát hiện kẻ gian, quan án đã dùng cách gì đế tìm ra kẻ gian, nhanh chóng phá được vụ án?

c) Vì sao quan cho rằng người không khóc chính là người lấy cắp?

2) a) Sắp xếp lại thứ tự các sự việc sau cho đứng ưới đoạn kể về cách quan án tìm kẻ lấy trộm tiền nhà chùa:

(1) “Đánh đòn” tâm lí: “Đức Phật rất thiêng. Ai gian, Phật sè làm cho thóc trong tay kẻ đó nảy mầm”.

(2) Cho gọi hết sư sãi, kê ăn người ơ trong chùa ra, giao cho mỗi người một nắm thóc đã ngâm nước, bảo họ cầm nắm thóc, vừa chạy đàn vừa niệm Phật.

(3) Quan sát những người chạy đàn, thấy một chú tiểu thĩnh thoáng hé bàn tay cầm thóc ra xem, lập tức cho bắt vị chỉ kẻ có tật mới hay giật mình.

(4) Nhờ sư cụ biện lễ cúng Phật.

3) Chọn ý đúng để trả lời:

(1) Vì sao đê tìm ra kẻ lấy trộm tiền, quan lại cho người trong chùa cầm thóc chạy đàn?

a. Vì quan tin là thóc trong tay ke gian sẽ nảy mầm.

b. Vì quan biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ lộ mặt.

c. Vì quan cần có thời gian đế thu thập chứng cứ.

d. Vì quan tin là các chú tiểu thường tò mò.

(2) Quan án phá được các vụ án rất tài tình là nhờ những lí do nào?

a. Nhờ thông minh, có óc phán đoán.

b. Nhờ hiểu đặc điểm tâm lí của kẻ phạm tội.

c. Vì có người đã ngầm báo trước.

d. Vì yêu công lí, lẽ phải, thương dân.

Gợi ý:

1) a) Hai người đàn bà nhờ quan xử việc mình bị mất tấm vải. Người nọ tố người kia lấy.

b) Để tìm ra kẻ gian, quan sai xé đôi tấm vải và cho trói người không khóc.

c) Người không khóc khi tấm vải bị xé vì đó không phải của cải mà họ phải đố mồ hỏi, công sức để làm ra.

2) a) Thứ tự đúng là: 4, 2, 1, 3

3) (1) b; (2) a, b, d

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

2. Tìm tên riêng thích hợp với mỗi chỗ trông, biết rằng những tên riêng đó là:

Điện Biên Phủ, Công Lý, Côn Đảo, Sài Gòn,

Vỏ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Bê Văn Dàn.

Gạch dưới tên riêng trong đoạn thơ bị viết sai và viết lại vào vở cho đúng (SGK/82)

Gợi ý:

a) Người nữ anh hùng trẻ tuổi hi sinh ở nhà tù Côn Đảo là chị Võ Thi Sáu.

b) Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, anh Bế Văn Đàn đã lây thân mình làm giá súng.

c) Anh Nguyễn Văn Trỗi là người chiến sĩ biệt động Sài Gòn đã đặt mìn trên cầu Công Lý mưu sát Mắc Na-ma-ra.

3. Cửa gió Tùng Chinh

Đường tuần tra lên chóp Hai ngàn

Gió vù vù quất ngang cành bứa

Trông xa xa nhập nhòe ánh lửa

Vật vờ đầu núi sương sa.

Cửa gió này người xưa gọi Ngã ba

Cắt con suối hai chiều dâng lũ

Nơi gió Tùng Chinh, Pù mo, Pù xai hội tụ

Chắn lối mòn lên đỉnh Tùng Chinh.

(Theo ĐÀO NGUYÊN BẢO)

4. Hai Ngàn, Ngã Ba, Pù Mo, Pù Xai

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

2. Cùng người thân tìm một câu chuyện nói về những người đã góp sức mình bảo vệ trật tự, an ninh hoặc một câu chuyện kể về việc em đã làm để góp phần giữ gìn trật tự, an ninh.

Gợi ý:

Tham khảo Truyện đọc lớp 5.