Stt tri ân thầy cô lay động triệu trái tim bạn đọc

Nhng stt tri n thy c c chia s rm r vo nhng ngy tu trng. Thy c l ngi gn b vi chng ta bao nm, lun yu thng v dy cho chng ta nhng iu hay l phi. Tnh cm v cng n ca thy c khin cho hng triu tri tim phi rung ng bi hi mi khi nh v. Hy gi nhng li tri n tht ngha dnh tng cho nhng nguwoif li ca mnh nh!

Nhng Stt tri n thy c cui cp 2, cp 3 hay, ngha nht dnh cho cc bn hc sinh

Nhng stt tri n thy c cha ng bit bao ni nim v tnh cm cht cha trong lng hc tr. Chc chn khi nhn c nhng stt hay ny th thy c s cm nhn c tm lng ca cc bn y! Hy theo di nh!

1. Nhng giy pht cui cng khi cn c ngi trn gh nh trng, chng em xin c gi li tri n chn thnh, su sc nht n cc thy c gio dy d chng em trong thi gian qua. Chng em s nh mi cng n dy bo ca cc thy c.

2. Mi trng (Tn trng) l im n m c ca bit bao th h hc tr. Chng em thy rng mnh l ngi rt may mn khi c ngi di mi trng ny, nhn c s chm sc, dy bo t nhng ngi cha, ngi m th hai ca mnh.

3. Mt nm hc na li sp kt thc. V gi y, khi vit nhng dng ny th cng l lc chng em sp phi ri gh nh trng, xa thy c, bn b, xa mi trng Nguyn Tri yu du, bc i trn on ng hon ton mi ca cuc i. Em thm cm n dp cui cp cho em c c hi gi nhng li tri n ny n thy c, b bn, n mi trng thn thng ny

4. Hng ngn ln trn bc ging l hng vn git m hi thy ri, vng trn nhn y nhng suy t trn tr cho bao nhiu a hc tr nh. khi khn ln, chng em mi tht s thm tha ci trn tr y. l lm sao tt c a con ca thy c nn ngi. n thy, sut i ny em nguyn ghi khc khng qun.

5. T ho v cm ng trc thnh tch v cng lao ca cc thy, cc c, chng con xin gi ti nhng ngi cha, ngi m th hai ca mnh li tri n su sc nht.

6. Cm n thy c dy bo chm sc em, gip em tr thnh mt hc sinh gii chm ngoan. Em cm n thy c rt nhiu !

7. Thy n khi em gc ng. Thy ra i khi em chm n thnh cng. D em c l ai, lm g v u i chng na th em vn mi l hc tr ca thy, bi v thy l thy ca em. Cm n thy v tt c!

8. Gi chia tay n. Khi vit nhng dng tri n ny, em khng mong n c c trc ton trng bi v em bit mnh vit vn khng c tt cho lm, nhng em vn vit. Vit ghi nh cng n to ln ca thy c nhng ngi cha, ngi m th 2 ht lng dy d v rn luyn chng em thnh ngi.

9. Mt cy ln khi u t ci mm nh, cuc i mi con ngi khng c thy c th khng th trng thnh. Em xin by t lng tri n su sc ca gn 1000 hc sinh v c bit l ca 306 hc sinh khi 12 ti cc thy c. Chng em bit chng ng hc tp trc mt cn rt nhiu kh khn th thch, nhng chng em rt t tin v chng em c thy c nui ln tr tu, lm giu lng nhn i nhng phm cch quan trng nht ca mi con ngi.

10. Hn bao gi ht, chng con nhn c s quan tm dy d n cn, tn tm ch bo t cc thy c. S tm huyt ca cc thy c hun c trong tm hn chng con tnh yu qu hng t nc v sng c ch cho x hi.

11. Chng con bit, thy c phi vt v nh th no khi li nhng con , tri qua bao nhiu sng, bao nhiu gi, thy c vn mt lng v chng con, che ch, du dt chng con. Nhng lc chng con chn bc, bn tay m p ca thy c li nng nh nhng. Nhng lc chng con bt lc, ging ni truyn cm ca thy c em n cho chng con thm ngh lc. Thy i, c i, ngn ln chng con cm n ngi!

12. Chng em xin c gi li cm n, tri n chn thnh v su sc nht n thy c. Cm n thy c ng vin, nhc nh chng em nhng lc chng em chnh mng vic hc hnh. Cm n thy c ht lng tn tm, dy d lp chng em trong sut ba nm hc qua. Gi y khi sp phi xa mi trng thn yu chng em xin gi n thy c li chc c tht nhiu sc khe v cng tc tt.

13. ba nm chng con sng di mi trng ny. Ba nm chng con c truyn dy khng ch kin thc m cn l cch sng, l o l lm ngi. Ch ngy mai thi, chng con s bay vo i vi hnh trang l nhng bi hc ngy xa thy dy, l nhng li ch bo ca c.Thy c cng hin c cuc i mnh cho chng con, vn ngy m trn tr vi tng lai ca nhng a hc tr b bng. Thy c i, c th i lc chng con tht bng, tht li v nhng lc y con no bit tc thy li thm si bc, mt c li hoen v chng con, nhng chc chn thy c vn sn sng tha th cho nhng bng bt . Bi trong su thm s nghim khc y, chng con vn cm nhn c s lng, v tha, bao dung ca thy, s du dng, n cn ca c. Nhng lc y chng con no bit c nhng m thy c thc trng bn trang gio n, c nhng bui chm trong cn ma lnh ngt thy c n trng cho kp gi ln lp. Chnh vi nhng iu , chnh lc ny, hn bao gi ht, con yu nhng trang gio n, nhng ht bi phn ri ri trn tc thy, bi n c chng ct t lng yu ngh, s kht khao cng hin, thc trch nhim su sc ca nhng tri tim lun bi hi nhp p trc s thnh bi ca chng con. Xin cho chng em mt ln na c gi tn cc thy, cc c bng mt s trn trng v bit n su sc nht cho nhng m thanh y vang vng mi trong tm hn chng con trn nhng bc ng gian nan pha trc.

14. n dy d cao dng hn ni, ngha Thy C nh nc bin khi, cng Cha M con lun tc d, n Thy C con mi ghi lng. Mt ngy gi l thy c i vn gi l thy.

15. Thy c mang n cho chng em khng ch c kin thc m cn c cch sng, cch lm ngi v cch nhn nhn nhng vn trong cuc sng mt cch ng n. Thy c dy cho chng em thy c v p ca tui tr, ca tnh yu i la, tnh yu qu hng, t nc. Thy c dy cho chng em cch nhn nhn cuc sng mt cch a din, nhiu chiu. Chng em cm n thy c rt nhiu v nhng g thy c dnh cho chng em trong sut 3 nm hc cp III.

16. C th em khng l mt a hc tr gii, c th em khng thnh cng nh nhng g thy mong i nhng t nht em c gng hon thnh trch nhim ca mnh theo li dy ca thy. Ngy sau hay ngy sau na, ngi vn l tm gng sng a hc tr ngy ng ngy no noi theo. Cm n thy!

17. Tri t c lng l quay. Ci nh nng nng gt ca mt tri ri xung sn trng bo hiu mt ma h li v. Gi chia tay n. Vit nhng dng ny, em khng mong n c c trc ton trng v em vit vn khng c tt cho lm, nhng em vn vit. Vit ghi nh cng n thy c nhng ngi cha, ngi m th 2 ht lng dy d chng em, rn luyn chng em thnh ngi.

18. Thy l m la nhen nhm ln ngn la tm hn ca chng em. Thy l nhng bc thm chng em bc tng bc tin ln pha trc. Nhn ngy nh gio Vit Nam, vi tt c tm lng ca mt a hc tr, em xin chc thy c lun lun vui v, y sc khe mi thnh cng trn con ng ging dy ca mnh, vun bn nhng mm xanh tng lai ca t nc.

19. Mt nm hc na li sp kt thc, chng em sp phi ri xa thy c, bn b, xa mi trng thn yu, bc nhng bc i trn on ng hon ton mi ca cuc i. Chng em thm cm n thi gian cui cp cho chng em c c hi gi nhng li tri n ny n thy c, b bn, n mi trng thn thng.

20. Ti cht mm ci khi nh li mnh ca ba nm trc y, ba nm trc, ti cng l mt a hc tr lp chn, cng bng khung, lu luyn n l khi thy nhng cnh phng chy ni gc sn. V ti cng thy l lm lm vi nhng git nc mt ln di trn m nhng anh ch 12 bui ra trng. Khi y, ti no hiu ht ngha ca 2 ting chia tay. Vi ti, chia tay ch n gin l ngh ngi tm thi vo 3 thng h, ri tip tc qung i 3 nm cp III vi ngi trng m ti gn b. Ti lc y, ng ngc nhn nhng git nc mt ri xung ri gi y khi thm tha 2 ting chia tay i lc bng nghn ngo, mun v a thnh ting…Lp 9 ra trng ngha l vn cn c th quay v nhng 12 ngha l s trng thnh mi mi. S chng cn c th l mt a hc tr v t, hn nhin. S chng bao gi thy li y nhng khun mt thn quen s chng bao gi c

21. Cng n ln lao ca thy c, chng con khng bit phi n p nh th no? Chng con bit rng c nhiu lc lm thy c bun lng, khng vui. Chng con xin ha s c gng hc tp tt hn na c th phn no b p nhng li lm ca mnh.

22. Ngm li nhng ngy thng qua, chng con c qu nhiu t ngi trng ny. Bn cnh nhng tri thc khoa hc, chng con cn c trau di ci o lm ngi, trau di dn hon thin nhn cch ca bn thn.

23. hng iu thy c dy s l v kh gip chng em vt qua nhng chng gai ca cuc sng sau ny. Cm n thy c rt nhiu v nhng g thy c dnh cho chng em.

24. Bnh xe thi gian c lng l quay u v thm thot mt ma h na li n vi nhng tn phng rc hng nhum thm con tim hc tr. Thi gian tri qua tht nhanh, mi ngy no, ting trng khai trng cn vang ln, m u cho bit bao d nh, k hoch hc tp, vy m hm nay, bui l b ging nm hc sp n, n lc chng ta nhn li kt qu ca mt nm y c gng, n lc tm bit trng lp, thy c v bn b. Vi cc bn lp 12 th y l ma h c bit, ma chia ly i n mt chn tri mi. Mi hai nm sp i qua, tui thn tin, i hc tr nht qu nhi ma cht na thi, s ch cn l nhng hoi nim nht nha ca mt min k c xa thm.

25. ba nm chng em hc di mi trng ny, 3 nm chng em gn b vi thy c, ba nm chng em c trng thnh di vng tay yu thng, di s du dt, nng , s dy bo tn tnh ca thy c. Tt c chng em, nhng hc tr n t nhng vng min khc nhau ca T quc u cm thy mnh tht s may mn v t ho khi c sng v hc tp di mi nh chung ny. Ni y chng em c thy c trang b cho mt nn tng kin thc vng chc bc vo i. C nhng bi hc hay, nh nhng v su lng, cng c nhng kin thc kh khan, cng nhc. Nhng bng tt c lng yu thng, s tm huyt, thy c c th li cun s chm ch ca chng em. C th chng em khng nh ht tng bi ging y nhng chng em s khng th qun nhng dng hnh tn ty bn bc ging thn quen.

Trn y l nhng stt tri n thy c y ngha c nhiu bn c yu thch v chia s rm r trong thi gian qua. c nhng stt ny chng ta nh n giy pht tm bit mi trng, thy c v bn b y xc ng. ng hnh cng Baiviethay.com theo di nhng bi vit n tng nht nh!