Suy nghĩ về anh thanh niên trong “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long

bài: Suy ngh v anh thanh niên trong "Lng l Sa Pa" ca Nguyn Thành Long

Bài làm

Truyn ngn “Lng l Sa Pa” ca Nguyn Thành Long là câu chuyn p, nh nhàng và bình d k v cuc sng ca nhng con ngi trong thi k xây dng t nc i lên xã hi ch ngha. Trong ó tác gi làm toát lên v p him có ca anh thanh niên làm nhim v trên núi cao và khát vng sng, khát vng cng hin bt dit.

Vi ging iu nh nhàng, tr tình, sâu lng; nhng trang vit mc mc, chân thc ca Nguyn Thành Long ã khin cho trái tim ngi c thn thc vi bao nhiêu cm xúc p. Hình nh anh thanh niên c khc ha m nét trong tng trang vit. Ngi c có mt cái nhìn mi m, khách quan hn i vi nhng ngi ang ngày êm thm lng cng hin cho quê hng, t quc. Anh thanh niên không có tên c th, tác gi ch gi anh là “anh thanh niên”, có l ó là dng ý ngh thut ca tác gi.

Anh thanh niên y chính là trung tâm ca truyn ngn. Anh không xut hin ngay t u tác phm mà ch có mt trong cuc gp g chc lát vi ngi ha s già, cô k s mi ra trng và bác lái xe. Ngay c n tên anh, tác gi cng không gii thiu. Song dù ch gp anh trong ba mi phút ngn ngi ngi "cô c nht th gian" y ã khin ngi c rung cm và xúc ng trc v p tâm hn lp lánh, trc chân dung ca mt ngi lao ng lng l cng hin cho t nc trong cái lng l ca Sa Pa.

n vi nhng trang vit tinh t và y cm xúc ca Nguyn Thành Long, ngi c tht s n tng trc hoàn cnh sng và làm vic ca anh thanh niên “ mt ngi lao ng chân chính, tht n tng trc hình nh mt ngi thanh niên tm vóc bé nh, nét mt rng ngi. Anh sng mt mình trên nh Yên Sn cao 2600m, quanh nm sut tháng ch có mây núi, cây c Sa Pa làm bn. Mt cuc sng nh vy chng l li khin anh cô n, bun t? Công vic ca anh cng ht sc gian khó. Anh là mt cán b khí tng kiêm vt lý a cu "o gió, o ma, o nng, tính mây. Công vic y không khó nhng gian lao lm. Quên sao c nhng êm gió tuyt, giá rét khi anh làm vic! Quên sao c cái lng im áng s ca Sa Pa lúc na êm! Qu tht, hoàn cnh sng gian khó vt v, cô n y ca anh ã khin ngi c cm phc anh bit nhng nào.

7. suy nghi ve nhn vat anh thanh nien - Suy nghĩ về anh thanh niên trong "Lặng lẽ Sa Pa" của Nguyễn Thành Long
Suy ngh v anh thanh niên trong Lng l Sa Pa ca Nguyn Thanh Long

Anh là mt chàng thanh niên, ã hai mi by tui nhng cha có ngi yêu. Anh chp nhn ri xa cuc sng ô th n ào, ri xa gia ình gn b vi công vic. Mt công vic phc tp, vt v: "o gió, o ma, o nng, tính mây, o chn ng mt t, d vào vic báo trc thi tit hàng ngày, phc v sn xut, phc v chin u". Qua nhng li tâm s ca anh v công vic ta ã phn nào hình dung c s khó khn, nguy him ca công vic. Chng nhng phi dy úng gi “p” – vn vn rt tht thng – mà phi i mt vi nhng khc nghit ca thi tit ca thiên nhiên: gió, bão, tuyt, hoang thú,… Và áng s hn na là s cô c. Nhng anh thanh niên ã chin thng tt c gi c mt trái tim m áp, mt tinh thn lc quan, yêu i. Anh trit lí v công vic ca mình: "khi ta làm vic, ta vi công vic là ôi, sao gi là mt mình c?". c làm vic có ích i vi anh th là nim vui. Hn na công vic ca anh gn lin vi công vic ca bao anh em ng chí khác nhng im cao hn hoc thp hn.

Ngoài ra, ng li trong lòng mi ngi c là phong cách sng ca anh. Tht ng ngàng khi ngi thanh niên y sng mt mình cô n trên núi cao mà li t chc; sp xp, c mt cuc sng n np, ngn np, khoa hc. Cuc sng xung quanh bng tr nên tht p di bàn tay ca anh, cn nhà nh sch s, gn gang, nhng hàng sách c xp ngay ngn trên giá, vn hoa rc r, mang m hi th Sa Pa vi "hoa n, hoa thc dc, vang tím, , phn, t ong".
c bit anh rt h hi, ci m vi mi ngi, gp mi ngi trên chic xe t Hà Ni lên Sa Pa, anh vui mng khôn xit nh gp li bn c vy. Gp ông ha s và cô k s, anh không mt chút ngn ngi mi hai ngi lên nhà chi. Anh ã tng cô k s mt bó hoa tht to "Tôi ct thêm my cành na. Ri cô mun ly bao nhiêu na tùy ý. Cô c ct mt bó rõ to vào. Có th ct ht “nu cô thích", và anh k chuyn say mê, h hi nh ang tâm tình vi hai ngi bn tri k. S ci m ca anh tht áng trân trng làm sao.

Công vic vt v,có nhng óng góp quan trng cho t nc nhng ngi thanh niên hiu khách và sôi ni y li rt khiêm tn. Anh cm thy óng góp ca mình bình thng,nh bé so vi bao ngi khác. Bi th anh ngng ngùng khi ông ho s già phác tho chân dung mình vào cun s tay. Con ngi khiêm tn y hào hng gii thiu cho ông ho s nhng ngi khác áng v hn mình: “Không, không,bác ng mt công v cháu, cháu gii thiu cho bác nhng ngi khác áng v hn. ó là ông k s vn rau vt qua bao vt v to ra c su hào ngon hn,to hn. ó là “ngi cán b nghiên cu sét,11 nm không xa c quan ly mt ngày”…Dù còn tr tui,anh thm thía cái tình ngha ca mnh t Sa Pa,thm thía s hy sinh lng thm ca nhng con ngi ang ngày êm làm vic và lo ngh cho t nc. Mc dù công vic vt v, khó nhc nhng anh không bao gi kêu than hay t hào v mình iu gì ht. Anh luôn thy nhng óng góp ca mình là nh bé trc ngi khác.

Nh vy vi ct truyn nh nhàng, tinh cm nhng Nguyn Thành Long ã gieo vào lòng ngi c v xúc cm v hình nh mt con ngi hi sinh thm lng mt ni hoang vng. Chúng ta càng thêm trân trng hn nhng con ngi ang ngày êm vì t nc.

Nguyn Lu