Suy nghĩ về công ơn cha mẹ.

bài: Suy ngh ca em v công n cha m.

Bài làm

Công n ca cha m nh núi Thái Sn, nh nc trong ngun. H là ngi sinh ra ta và nuôi ta khôn ln. Công n y dày nh mây tri, cao nh nh núi, ào t nh nc sui u ngun. Du có bit bao nhiêu s n tr thì cng là cha so vi nhng hi sinh, nhng ch che mà cha m dành cho mi a con ca mình.

Cha m luôn là ngi hu thun dõi theo tng bc i ca con. Khi chúng ta ch còn là nhng a bé bt u tp i cha m chính là ngi nâng bc, dìu dt ta trong tng bc chp chng y. Không nhng th mi ln ta vp ngã cha m li nâng ta dy ôm vào ta vào lòng v v an i.

Không nhng th trách nhim ca cha m còn là giáo dc cho con cái mình. Nhng ngi con ln lên n tui i hc, ngoài nhng kin thc nhà trng dy d cha m ging nh mt ngi thy giáo cng ging nh mt ngi bn, chia s cùng con mình nhng thc mc trong cuc sng. Phn ln chúng ta hc c nhiu o lí là gia ình ch không phi nhà trng. Con cái có ngoan ngoãn, có tr thành ngi có ích hay không, cha m chính là mt nhân t quan trng trong s phát trin y.

Không ch nuôi dng chúng ta, cho chúng ta n, chúng ta mc, cha m còn dy d chúng ta cách làm ngi, cách i nhân x th, cách bit t lp. Cha m dy chúng ta bng nhng kinh nghim, nhng hiu bit v i sng, v o làm ngi ca chính bn thân. Sau này, dù chúng ta ln lên, i hc có thy cô dy d, nhng cha m vn là ngi thy u tiên, ngi thy gn gi nht ca chúng ta.

11. suy nghi ve cong on cha me - Suy nghĩ về công ơn cha mẹ.
Suy ngh v công n cha m.

T xa n nay, quy lut ca t nhiên cng nh quy lut ca s sng ã không h thay i. o làm con thì cn phi báo hiu, n áp công n dành cho cha m. Khi còn nh thì cha m dành tt c nhng tình yêu ca mình dành cho con,nuôi con trng thành. n khi trng thành chúng ta phi n áp li công n ó,tuy không c nhiu nh nhng gì cha m dành cho ta,nhng n khi cha m v già ta ã trng thành thì cn phi chm sóc và yêu thng cha m nhiu hn na. Gia ình là ni luôn sn sàng ón ta tr v dù i bt c ni âu thì gia ình vn luôn chào ón ta. Gia ình ni cha ng nhng tình cm mà chng ni nào tìm c. Ri sau này khi trng thành,khi ta ã khôn ln quay tr v bên gia ình nhìn cha m ta s có cm giác ht hng vô cùng khi nhìn thy nhng np nhn ã hin trên khóe mt,tóc m cha ã im trng… lúc y ngh sao thi gian trôi nhanh quá mun ly li thanh xuân mà chng th c:

“Công cha nh núi Thái Sn

Ngha m nh nc trong ngun chy ra

Mt lòng th m kính cha

Cho tròn ch hiu mi là o”

Ch bng nhng câu th ngn gn và xúc tích,tác gi ã khái quát mt cách rõ nét v c công n ca cha m và nhc nh chúng ta vi nhng bc sinh thành ca mình. Dù i âu i chng na thì chúng ta không th quên công n y,dù còn nh hay ã trng thành thì tình yêu và công n dng dc vi cha m càng không th thay i

Không phi ngu nhiên mà hình nh núi Thái Sn cao vi vi và nc trong ngun vô tn kia c em so sánh vi công cha, ngha m. So sánh công n ca cha i vi mi chúng ta dng nh còn ln hn c núi Thái Sn, núi Thái Sn to ln bao nhiêu thì công cha cng ln by nhiêu. Còn Ngha m c so sánh vi nc trong ngun ch ra, nc chy t ngun nhng liu ai bit c ngun nc ln bao nhiêu, di dào bao nhiêu? Cng nh liu ai bit c tình m, ngha m v i, dt dào bao nhiêu? Li rn dy y úc kt t bao i nay và c lu truyn qua nhiu th h. o hiu làm con i vi cha m là mt o lý úng n muôn i. Chín tháng cu mang m nhiu gian kh, ri mang nng au, cht chiu tng git sa ngt ngào nuôi con khôn ln. Ngày qua ngày cha phi làm lng vt v cung cp cho ta y vt cht

Trong xã hi xa có bit bao nhiêu câu chuyn cm ng v lòng hiu tho: chuyn v mt ngi con ã ly tht mình làm thuc cho m, chuyn v Lão Lai T ngi nc S lúc by mi tui còn mc áo ng sc nhy múa mua vui cho cha m. Ch hiu c th hin ngay trong hành ng, ngay trong tình cm mà chúng ta dành cho cha m. Bn phn ca ngi làm con trc ht là tu dng hc hành, t thành tài làm cha m vui lòng. Sau ó tn tình chm sóc, phng dng cha m khi au m, lúc tui già. o làm con không phi mt sm mt chiu mà phi làm trn vn ch hiu, dành trn c tm lòng n áp công lao sinh thành ca cha m.

Tình cm cha m dành cho con cái tht thiêng liêng bit bao. Công cha, ngha m vô b bn, sut i con không th tr ht. Chúng ta luôn phi nh li ca cha ông: th m kính cha phi gi tròn phn s ca k làm con, phi làm tròn vi ch hiu ca bn thân mình. Hiu là hiu thun, hiu ngha, là c x làm sao cho kính trng, yêu thng. ó không ch là bn phn, trách nhim mà ó cng là cách sng, o c con ngi. Chúng ta phi luôn t nhc nh bn thân, phi tuân theo nhng cách thc ng x hp o lý và làm tròn o hiu vi cha m.

Nguyn Lu