Suy nghĩ về giá trị của thời gian

bi: Em hy suy ngh v gi tr ca thi gian

Bi lm

C ai mi ngi rng trn cuc sng ny c mt th c mt sc mnh v bin m ai ai cng phi khip s. Th ny c sc mnh bin mt cu b thnh mt ng gi, mt mm non thnh ng ci v c th cha lnh nhng vt thng tm hn na. Vy l g m li c sc mnh v bin nh vy? Cu tr li nh tht ngc nhin cng rt ng chnh l thi gian. Thi gian chnh l th mt i khong bao gi tr li. Khng ch cng chng i mt ai trn i ny. C l chnh v th m vn cn nhc, s dng thi gian nh th no lun l vn nhiu ngi quan tm.

u tin chng ta cn phi c mt nh ngha v thi gian. Thi gian l g? Ta hiu nm na chnh l nhng khong khc tri chy tuyn tnh trong cuc sng, n v hnh v tht kh nm bt. Hay hiu theo mt cch khc thi gian chnh l mt vt liu to dng nn cuc sng. N c v nh gch xy nn ngi nh hay ngn t to nn tc phm vn chng vy. Thi gian lun lun l v tn, thi gian chnh l mt iu m lun l minh chng trung thc nht cho nhng g gi l bt t. i vi con ngi ca chng ta th thi gian l c hn nhng thi gian – cuc sng th no? C tt p hay kh au th dng nh n li hon ton tu thuc vo cch sng v ci nhn ca ring mi con ngi. V c l cng chnh v th thi gian mang tnh k diu m ta khng bao gi lng trc c.

suy nghi ve gia tri cua thoi gian - Suy nghĩ về giá trị của thời gian
Em hy suy ngh v gi tr ca thi gian

Thi gian c nh gi n l mt vt liu tht s rt quan trng trong cuc sng v lm ln cuc sng. Thi gian cng chnh l ti sn, l bu vt ca con ngi. Thi gian cng c mt php mu nhim v hnh n dng nh cng gip ta khn ln, trng thnh, v c c nhng s lao ng, lm tt c nhng vic cn thit v quan trng trong i. Nhng dng nh ta phi hiu c rng chnh nhng iu c bit to nn v tr, cng nh vai tr ca thi gian l tnh cht mt i khng tr li. Thi gian cng ging nh li ni ra, nh tn bn. Ta c th thy c c mi mt giy, mt pht, mt gi u c nhiu s thay i, tri i to nn qu kh khng bao gi ly li c na.

C rt nhiu ngi nh phn vn c rng gi tr v ngha ca thi gian to ln th nhng qu tht chnh nhn thc ca mi con ngi v vn ny li rt khc nhau. Trong cuc sng th ta nh thy c c nhng ngi hng ngy lun t nh phi sng nh cha tng c sng, h dng nh cng tn dng tng pht giy hc tp, lao ng cng nh l cng hin ri to nn nhiu thnh qu tt p. V ta nh thy c quan trng hn c l cm gic hi lng, cm gic nh tht s vui sng khi chy ua cng thi gian. Th nhng, ta cng cn phi bit c bn cnh nhng con ngi khng bit trn trng, h cng nh tht lm lng ph thi gian. Nhng ngi lng ph thi gian hin nay khng h gim bt i m n li c chiu hng gia tng. y cng c nh gi l mt trong nhng thc trng ng lo ngi, khi thi gian qua i con ngi nh khng ch ng c v n tri i mt cch tht v v, cho n khi phi hi hn th li khng kp na ri. Cn tr nhng li khng h thc c vic mnh cn lm, h c nh tht lc lng v b v trong cuc sng. H khng c cho mnh nhng hnh trang ring ca chnh mnh, khng hc hnh, khng lao ng m c i hng th ngay th tht l nhng iu v l trong cuc sng. Song, thc t ng bun chnh l ngi ta vn c lm nh vy. Bi hc khng thc c nhng vic mnh lm c tm quan trng nh th no, ch khi no khng th c c, khng lm c na th h mi tic nui cho khong thi gian qua. Mi chng ta cng phi bit tht trn trng thi gian, hy lm By gi hoc khng bao gi, hy c gng lm vic ht mnh mt ngy no thnh cng s n bn bn. c bit khi ta lm ch c thi gian nn s khng cn nhng cu gi nh na.

Ta cng cn phi bit c rng, khi chng ta m li lng ph thi gian, khng bit m gi gn mn qu qu gi ny c hu qu v cng to ln. c bit hn chnh l vi biu hin chng c g gh gm nhng thc cht li l con su gm nhm tm hn mt khi bit n hi hn. Qa tht hi hn lun l mt trong nhng iu ng s nht ca con ngi, khi ta sai tri nhng iu trong qu kh m khng th chuc li nhng li lm. Hy hnh ng ngay c th sng tt nht, lm ch thi gian

Thi gian c v nh chnh l mt trong nhng mn qu him k diu ca cuc sng con ngi hin nay. Nhng iu ng ni y chnh l to ha ban cho con ngi nhng li khng dy cho chng ta cch s dng n nh th no. Nn nhng ngi sm bit c mnh cn phi lm g trong cuc sng th s c mt cuc sng y v vin mn nht. Ngc li nhng ngi hi ht khng hiu c cuc sng th li phi hi hn v sau. Thi gian ca ai cng ging nhau nhng c ngi tn dng c c ngi li khng. Hy phn chia c th thi gian ca bn mt cch khoa hc nht c th c c nhng s thnh cng nht nh. V quan trng l ta c ht sc mnh ch khng phi l ngi m hi hn.

Thi gian c bit n chnh mn qu k diu ca cuc sng, thc s l mn qu qu bu v n cng tht l ngha nht cn c trn trng v gi gn. Tt c chng ta hy sng tht tch cc c th xng ng vi mn qu ngha ny. Mi ngi chng ta cng hy c gng sng ngha tng pht, tng giy mi l ng qu. Hy hm qua l ti sn qu bu, ngy mai y chnh l s b n ang ch n v hm nay l mn qu theo ng ngha ca n.

Minh Nguyt