Suy nghĩ về gian lận trong thi cử

bi: Em hy suy ngh v gian ln trong thi c

Bi lm

C th thy c rng kho x hi ngy cng pht trin th vic hc hc tp ca hc sinh rt quan trng v cn c quan tm hn la. L do l bi hc tp c xem l nn tng ca mt t nc pht trin. Nhng, ta nh thy c rng chnh thc trng hc tp ca nc ta hin nay l cht lng dy cng nh vic hc ca hc sinh c chiu hng gim st rt nhiu trong thi gian gn y. V mt trong nhng nguyn nhn lm vic hc tp i xung l thi thiu trung thc trong thi c, gian ln, quay cp dn n hc gi, thi gi.

u tin ta cng phi hiu c nh th no l thiu trung thc? S thiu trung thc chnh l cng vic lm khng ng, nhng hnh ng tht khng ngay thng hay l khng h tht th i vi mt vn c giao. Qa tht vic thiu trung thc trong hc tp chnh l s gian ln, m ngi hc dng nh li coi trng im chc m b qun kin thc thc.

Thc t ch thy rng c rt nhiu nguyn nhn no dn ti vic hc sinh li thiu trung thc trong hc tp? Nguyn nhn ch cht v ct li nht y chnh l thc ca mi hc sinh. c rt nhiu hc sinh qu li hc qu ch trng v hnh thc bn ngoi nn cng nh dn n vic hc km i rt nhiu. Tuy hc yu nhng khi kim tra li mun c im cao nhn c nhng li khen th bt buc phi quay cp. Trn thc t cng cho thy c rng c trng hp hc sinh c kin thc nhng n lc thi c, hay n lc lm bi kim tra trn lp do mt bnh tnh, v do thiu t tin vo bn thn m lun lun ngh rng mnh khng lm c bi hoc c l c im cng khng cao nn nh nh s tr gip ca sch v hay b bn xung quanh mc d bit l mt hnh ng ti.

gian lan trong thi cu - Suy nghĩ về gian lận trong thi cử
Suy ngh v gian ln trong thi c

Tt c chng ta ngy nay dng nh cng khng th ph nhn nhng nguyn nhn khch quan dn ti vic cho hc sinh l ra phi chm ch nhng phi gian di. Ta c th thy c mt trong nhng nguyn nhn khch quan v d nhn thy nht y chnh l p lc m b m gy ra cho chnh con mnh. Phn ln ta bit c rng chnh hc sinh hin nay u phi i hc thm, hc thm rt nhiu mn khng nhng phi hc ton, hc vn, hc ting Anh… m cc em dng nh b thc p cn phi hc nhng mn ngh thut nh nhc, ha,… Nhng iu ny thc s cng khin hc sinh khng thi gian lm bi trn lp, hc thuc bi dn n vic hc i ph. C th ni c rng chnh p lc m b m to ra gy ra, khin cho rt nhiu hc sinh phi on mnh ra c th thc hin sao cho bng c c mun ln lao ca cha m mc d khng phi ai cng thng minh vn sn tnh tri c. Bn cnh thm mt nguyn nhn na chnh l ch c mt s ngi li a thnh tch, h dng nh cng p ch tiu, p s lng khin hc gi, thm ch l vic thi gi nn nh phi thiu trung thc c s lng nh mong mun.

Nhng ta thy , nhng vic hc i ph, thiu trung thc ca mt ngi hc sinh ngy cng trn lan, v chnh l do mt phn nn gio dc nc nh cn qu lc hu, hc pht trin cha ng b. Thc s vn hc th nhiu m thc hnh th t ang din ra rt phooe bin. Ta cng c th d dng nhn ra rng chng trnh hc hin nay qu nng n v yu cu rt cao. Vic hc nng n khng nhng i vi hc sinh m i vi c cc gio vin. Bi l rng chnh do lng kin thc trong mt bui ging dng nh l qu nhiu m thi gian ging dy 45 pht m thi. Cc bnh trong nn gio dc ng ni nht khin cho vic hc sinh khng trung thc trong thi c chnh l bnh thnh tch. V thi ua vi cc lp ly phong tro chung ca ton trng th ta nh thy c hin tng gio vin bung lng vic thu c cho hc sinh hin nay l c tht. Chnh nhng iu ny lm cho cc em khng thot ra c nhng vng lun qun v thnh tch. V thc s c nhiu em coi vic gian ln trong thi c nh thnh thi quen kh b. Thi quen nh n su vo chnh tm hn ca cc em.

Qa thc ta nh thy c chnh vic hc sinh hc khng trung thc l vn rt nguy him, n gy ra nhng tc hi khn lng. Hc sinh chc chn rng cng s khng c kin thc khi bc vo i. Hn na, ta nh thy c rng chnh vic hc i ph s nh hng ti s trung thc ca con ngi. Mi ngi hc sinh s dn nh mt nhng nhn cch tt. C l rng chnh cch hc khng trung thc ny s dn ti nhng t nn x hi nh hin nay chnh l hin tng ngi nhm lp hay chnh l vn nn bng cp gi. Nu nh khng ngn chn tnh trng ny th cng rt d gy n vic nn gio d b suy thoi.

Chng ta cn c nhng gii php, nhng bin pp tht c th. chnh l hc sinh phi thay i t ngy hm nay. Cc em cng phi bit hc cho mnh v cn ch ng tm hiu, tip thu kin thc. Hn na th cc gio vin cng cn nghim tc hn trong cc gi kim tra, coi thi. V phi gio dc cho cc em bit rng l mt hnh ng xu cn phi khc phc. Khng chy theo bnh thnh tch. V pha gia nh cng cn phi st sao hn na, gio dc con ng cch, khng nn to p lc cho con mnh khin cc em c tm l s st khi k vng ca b m qu ln lao.

Qa thc mi hc sinh chng ta hy c thc phn u bng chnh kh nng v thc lc ca mnh. V ta nh bit c rng ch khi hc sinh no c thc trung thc trong hc tp cng nh vn thi c th mi tr nn tt p hn, vn minh hn.

Minh Nguyt