Suy nghĩ về giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

bi: Em hy suy ngh v gi gn s trong sng ca ting Vit

Bi lm

Ting Vit chnh l quc ng ca dn tc Vit Nam ta, v Ch tch H Ch Minh, Th tng Phm Vn ng trc y cng lun lun ch trng vic gi gn s trong sng ca ting Vit. Hn na cc bc tin bi ny cn gio dc nhn dn phi lm cho ting ni, cng n l ch vit ngy cng thm p, thm phong ph, hin i. Th nhng, mt s tht ng bun chnh l hin nay, c bit l chnh trong xu th hi nhp quc t, ta nh thy c bn cnh tip thu v Vit ha c nhiu ci hay, ci p ca ting ni, ch vit nc ngoi, th s trong sng ca ting Vit ang b nh hng tiu cc v mt dn i nhng s trong sng vn c ca n.

Thng qua y ta nh thy c rng chnh iu ng quan tm nht l s lai cng ting ni, ch vit ca nc ngoi ngy mt tng. Dng nh ta cng c th thy c rng khi ngy cng c nhiu ngi, nht l lp tr hin nay nh lm mt i s trong sng ca ting Vit. Cc bn khi ni v vit ting Vit thng chen ting nc ngoi, ch yu l ting Anh vo mt cc v ti v. Tt nhin, ta dng nh cng phi tha nhn rng trong s pht trin mau l v tht l nhanh chng ca khoa hc v cng ngh. Hn na ta cng cn bit c rng tin hc v cng ngh thng tin hin nay dng nh c qu nhiu thut ng mi ra i m cha c trong ting Vit. Chc chn v iu ny cho nn phi dng nhng thut ng bng ting nc ngoi mi s dng c ng mun khi ni v vit ting Vit. Nhng t ng cng ngh nh Internet, trang web, song ta nh thy c nhng iu m tht ng ch trch nht vn l vic dng ch vit nc ngoi mt cch l bch v thi qu. Khi ang ni mt cau thun Vit ngi ta cng khng qun thm vo mt s t ting Anh cho ngi nghe bit c mnh rt am hiu. Chnh iu ny s dng thi qu s gy ra nhng iu khng h ph hp vi ngn ng ting Vit ca chng ta.

suy nghi gi ve giu gin su trong sang cua tieng viet - Suy nghĩ về giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
Suy ngh v gi gn s trong sng ca ting Vit

ngy bin cho nhng s khng gi gn s trong sng ca ting Vit ta nh thy c ngi ni thng cho rng chnh l mt cch hc ting Anh. Ting Anh l mt ngn ng hi nhp khng th thiu c trong cuc sng hin i ngy nay, iu l iu khng th ph nhn c. Nhng thc ra, m c th mun thc hnh ngoi ng, mi ngi chng ta hon ton c th ni, ng thi cng c th vit hn bng ting nc ngoi m mnh hc cc lp hc ngoi ng, cc lp i hc dy bng ting nc ngoi. Mt cch hc ngoi ng hiu qu na chnh l vic to c hi tip xc vi ngi nc ngoi Vit Nam Cn vic chngta khi ni cng nh vit ting Vit th trnh dng ting lai s lm cho ting Vit mt i s trong sng, tr trng hp bt c d m thi. Khng th ph nhn ting Vit ca ta phn ln v s vay mn ting Hn chim n 80%. Nhng ngi dng khng nn lai cng mt cch thi qu. Ngy xa cc c xa gi ngi snh dng ch gc Hn chnh l nhng ngi hay ch lng v c cu ni rt hay chnh ldt c cn hn hay ch lng.

Khi m b thc dn Php xm lc nc ta th ngi dn nc ta cng chu nh hng t nhiu n ngn ng ca chng ta. Nhng sau hiu c iu ny th th tng Phm Vn ng cng nh ch tch H Ch Minh cng ku gi mi ngi hy gi ly s trong sng ca ting Vit.

Thc t, ta nh thy c rng chnh ngi dn khng bao gi s dng t tham gia giao thng nh nhng cu ni m qu quen thuc vi chng ta. M dng nh ngi ta li thng dn d nhau i ng phi cn thn ch t xa n nay chng ai ni tham gia giao thng phi cn thn. Qa tht chng ta m gi gn s trong sng ca ting Vit theo tm gng Bc H tng ni th chnh Nh nc nn c quy nh cht ch v phi c s kim sot. Hn na l Vin Ngn ng hc phi c trch nhim xut, cng nh l vic phi xy dng quy nh chun v vic mi ngi hin nay dng nh li dng t ting nc ngoi trong cc vn bn, hay nhng cu ni i thng. V c bit ngay c nhng vn bn chnh thc ca Nh nc dng nh cng t nhiu b nhng thi quen khng tt ny gy ra.

V vn cn l cc trng hc cng phi ch trng, y mnh gio dc hc sinh gi gn s trong sng ca ting Vit. Chng ta c th loi tr s l bch trong vic dng ting lai dng nh cng chnh l mt kha cnh th hin nim t ho v ngoi ra cng chnh l s tn trng thc dn tc trong ngn ng, n dng nh cng gp phn gi gn s trong sng ca ting Vit.

Minh Nguyt