Suy nghĩ về hiện tượng học sinh nói chuyện riêng làm việc riêng trong giờ học

bi: Em hy suy ngh v hin tng hc sinh ni chuyn ring lm vic ring trong gi hc.

Bi lm

Hin nay, khi m t nc ta ang trn ng pht trin, pht trin v kinh t x hi v song song vi chnh l mt s pht trin v nn vn ha, cng chnh l s pht trin nn vn minh nc nh. Ta c th nhn nh c ngy nay, nhng li sng vn ha, hay vn minh dng nh cng pht trin v lan ta rng khp x hi ta. Tuy vy nhng ta thy c u vn cn tn ng rt nhiu nhng hnh vi khng tt p. c bit l trong nh trng, ta nh thy c trong gii hc th hin tng hc sinh ni chuyn ring hay lm vic ring trong gi l mt hin tng ph bin. N dng nh xut hin hu ht cc trng hc v l mt vn rt lo ngi cho c x hi chng ta hin nay.

u tin ta phi hiu c vn ni chuyn ring trong gi hc l mt hnh ng nh th no m li b coi l mt hnh vi thiu vn ha? Khi ni chuyn ring hay lm vic ring trong gii tc l h nhng ngi hc sinh kia ngay trong gi hc lm nhng hnh ng khng phi l hc bi. Cc em dng nh c bn bc v tho lun v nhng vn t nh nht cho n nhng chuyn li rt trng i, ln lao ko h lin quan n nhng bi hc hay m ngi gio vin ang ging dy trn lp. Trong lc c gio ang ging bi th cc bn quay ra ni nhng cu chyn ring t i sng ca mnh chng hn nh b phim hm qua nh th no?, Bn c thy kiu tc mi ca mnh hp khng?,C v vn nhng cu chuyn vn vt khng lin quan n bi hc ca cc bn. V khi chng ta tp trung n nhng cu chuyn c nh gi l v b , nhng cu chuyn khng i n u c trn lan m lm cho cc bn mt i lng kin thc c ging dy trn lp. V iu tht ng bun bi hc sinh chng ta i hc l tip thu tri thc, tip thu tri thc l mc ch ca vic ngy ngy bn cp cp n trng. Vy m bn li khng tn dng c n, m sao nhng lng ph vo nhng vic lm vic ring trn lp.

suy nghi ve hien tuong hoc sinh lam chuyen rieng trong gio hoc - Suy nghĩ về hiện tượng học sinh nói chuyện riêng làm việc riêng trong giờ học
Suy ngh v hin tng hc sinh ni chuyn ring lm vic ring trong gi hc

C th ni c rng chnh nhng ci vic bn lun nhng s vic nh th trong gi hc dng nh tr thnh nhng cu chuyn thng ngy n c din ra hu ht cc trng hc, lp hc nc ta. y thc s l mt iu ng bun bit bao nhiu.

ri, ta nh thy c rng khi m nhng ngi hc sinh y s phi b l mt phn hoc chnh h cng b tt c nhng kin thc. B c mt lng thng tin v bi hc m ngi gio vin ang ging dy. Qa tht lc th dng nh mi th no ch c h lm h chu. c bit hn ta nh thy c ngay c nhng ngi bn ngi xung quanh h d ang c gng hc tp, ghi chp li bi ging th dng nh cng phi b nh hng mt phn t nhng ting n m do nhng ngi lm vic ring gy ra.

Khi c nh gi trn tt c nhng hnh vi ni chuyn ring hay lm vic ring ngay trong gi hc c th ni l mt hnh vi khng h c vn ha mt ct no. Ta nh thy c rng, cng s tht kh c th chp nhn dc khi n c thc hin bi nhng ngi – nhng th h c coi l ch nhn tng lai ca t nc v ang hc vn ha trong trng lp. Thng qua y ta nh thy c hnh vi ny v vn ha ch nhng ngi thc hin n. Ta nh hiu iu tc l mi ngi hc sinh khng dnh s tn trng cho ngi ang truyn ging kin thc cho mnh. Hn na cn lm nh hng n chnh mnh, chnh nhng ngi xung quanh.

Xt mt cch ton din, ta nh thy c chnh nhng hnh vi ny l kt qu ca s kt hp gia nhng ngi hc sinh nh mt i lng t trng. C l rng chnh chng ta cng nh nh mt i tinh thn hiu hc ca hc sinh. Thm mt nguyn do l ngi truyn dy kin thc cng cn phi c mt bi ging hp dn gy ra c s ch ca cc em hc sinh. Khng th khi m ngi thy khng bit c truyn ti kin thc m hc sinh li ch nghe c. Cc thy c hy bit dang dng ha bi mnh dy c th thu ht cc em.

Tt c chng ta hy hnh vi v vn ha ny s phi trit tiu v loi b hon ton ra khi mi trng tri thc trng lp th trc ht. Ta nh thy c dng nh mi ngi hc sinh cn phi bit n lng t trng v chnh cc bn dng nh cng cn phi xc nh c mc ch hc tp l g t xc nh c hc tp nh th no trong lp hc.

Tm li ta nh hiu c rng chnh vic ni chuyn ring trong gi hc s chng mang li g cho cc bn. Hn na chng ta cng phi hiu c rng i vi nhng ngi xung quanh ngoi nhng iu bt li. Th nn, mi ngi cng hy t b v u tranh vi n loi b hon ton hnh vi ny khi trng hc, loi b ngay ra khi lp hc ca chnh mnh nh.

Minh Nguyt