Suy nghĩ về những mảnh đời bất hạnh

bài: Suy ngh ca em v nhng mnh i bt hnh

Bài làm

Không phi ai cng nh ai u c sinh ra trong nhung la, sung sng. Trong thi i ngày nay, cái tôi, cm xúc cá nhân c cao rt nhiu nhng ít ai bit rng, trong khi nhng con ngi có cuc sng y ri nhng lúc nào cng thy thiu thn th gì ó thì bên ngoài th gii rng ln kia cng có nhiu mnh i bt hnh hn chúng h rt nhiu. Bi vy, hãy luôn bit bng lòng vi nhng gì mình ang có.

t nc ta t khi còn trong chin tranh, ni bt hnh, thng kh là vô cùng vô tn, nc mt, nhà tan, nhân dân ngp nga trong b máu, ba ói ba no, bom n liên miên, không ngày nào c an bình trn vn. Và ri vì lòng t tôn dân tc, vì nhân dân và vì tng lai t nc, bao lp ngi cha ông ta ã hy sinh c tui thanh xuân, c mng sng ca mình ánh i cho nn c lp, cho nhng ngày tháng thanh bình nh ngày hôm nay. Vy mà, trong nhng nm tháng hòa bình và phát trin này vn tn ti bit bao mnh i bt hnh làm au xót lòng ngi.
Hu qu chin tranh li tht nng n, nhng thng binh tàn tt không có kh nng lao ng, nhng a tr chu nh hng ca cht c màu da cam ngi không ra ngi, ngm không ra ngm. Con mt cha phi tr thành tr m côi, m mt con tr già không có ai nng ta.

suy nghi ve nhung manh doi bat hanh - Suy nghĩ về những mảnh đời bất hạnh
Suy ngh ca em v nhng mnh i bt hnh

Hay không nói v nhng nn nhân chin tranh thì nhng hoàn cnh bt hnh cng y ry ngoài xã hi, nhng a tr m côi lang bt u ng xó ch kim sng, nhng ngi già neo n không ni nng ta, nhng ngi nghèo cm không no, áo không m. Nhng min t nhc nhn vì thiên nhiên nh mùa bão l min Trung hay st l t nhng vùng min núi….

Không ai mong mun cuc i mình phi gp bt hnh c. Tuy nhiên, cùng là công dân trong mt t nc, ni au ca mt ngi cng s là ni au chung ca toàn dân tc. Bi vy, mi ngi hãy cùng chung tay chia s vi nhng mnh i kém bt hnh bng nhng viêc làm và hành ng thit thc nh làm nhng công tác thin n thm hi, ng viên, tng quà cho tr em và ngi già neo n. Quyên góp tin, qun áo, dùng n vi bà con nhng ni b nh hng thit hi ca thiên tai, bão l. Chung tay xây dng nhng ngôi nhà tình ngha, tình thng n vi ngi nghèo. Các t chc thin nguyn, các c s truyn thông hãy cùng hp tác làm nên các chin dch vn ng u tranh cho nhng hoàn cnh b nh hng bi chin tranh, xoa du, gim bt ni au cho h. c bit là th h tr, các bn hc sinh, sinh viên, hãy thêm cho mình nhiu hành trang nht kí p ca cuc sng nh tham gia các hot ng thin nguyn giúp nhng mnh i gp éo le. Nhng ngha c cao p ca con ngi vi con ngi s là nhng ngn la tình ngha thp sáng và si m cho nhng ngi gp bt hnh co thêm ng lc, nim tn vào cuc sng. Nhng s giúp v vt cht thc s cn thit cho cuc sng ca h, nhng s giúp v mt tình cm s giúp h có thêm ng lc sng v tình yêu thng trong cuc i.

Cuc sng muôn màu muôn v và mi ngi có mt cuc sng, mt hoàn cnh riêng, không ai ging ai, và không ai có th c chn la. Nhng ai may mn có c cuc sng bình thng, no thì hãy dành chút khong lng trái tim mình mà ngh n nhng hoàn cnh khó khn hn. Chúng ta s thy mình may mn n nhng nào, ng thi hãy bit cm thông, chia s cuc sng ca chúng ta có thêm nhiu ý ngha tích cc hn. Cuc sng có nhiu tình yêu thng i vi cng ng là cuc sng nhiu iu tuyt vi nht

Nhân dân ta vn có truyn thng oàn kt, tng thân tng ái “ Lá lành ùm lá rách”, bit ùm bc, yêu thng, giúp nhng mnh i bt hnh và làm cho cuc sng ca chúng ta tt p hn. ó là nhng biu hin, nhng hành ng tht p, tht áng khen và áng noi gng rt nhiu.

Nguyn Lu