Suy nghĩ về sự khiêm tốn

bài: Em hãy suy ngh v s khiêm tn

Bài làm

Ngày nay, chúng ta có th thy c rng khi mà xã hi ngày càng phát trin, con ngi ca chúng ta dng nh cng không ch rèn luyn cho mình v mt tri thc thôi âu. Mun hoàn thin bn thân thì con ngi cng cn luôn phi rèn luyn cho mình nhng phm cht o c tt p, và có th thy c chính trong ó phm cht o c cao p mà dân tc ta t bao i nay vn luôn cao ó là phm cht khiêm tn.

u tiên chúng ta phi hiu c lòng khiêm tn là gì? Có rt nhiu nhng nh ngha vê lòng khiêm tn, và khiêm tn ây có th c hiu là thái t nh, không khoa trng, và ngi có lòng khiêm tn dng nh cng phi luôn luôn th hin tinh thn hc hi ca mình trc ngi khác. Ta nh thy c rng chính nhng s khiêm tn ó là mt c tính tt p mà t xa n nay mi ngi chúng ta vn nh ang luôn luôn c gng hc hi, rèn luyn và phát trin bn thân mi ngày có th hoàn thin c bn thân ca mình hn na.

S khiêm tn trong xã hi hin i ngày nay luôn luôn c xã hi coi trng, ó cng chính là c tính tt p mà nhân dân ta t bao i nay cng luôn luôn gi gìn, và phát huy nó mi ngày. Có th nói c rng chính nh s khiêm tn luôn ã và ang c chúng ta cao mi ngày, và bi nó có vai trò và ý ngha to ln i vi cuc sng ca mi con ngi trong cuc sng hin i ngày nay. Ta dng nh cng ã thy c chính s khiêm tn luôn c xã hi coi trng bi s nhã nhn, t nh ca ngi giao tip gia ngi vi ngi.

nghi luan ve su khiem ton - Suy nghĩ về sự khiêm tốn
Em hãy suy ngh v s khiêm tn

Khiêm tn, dng nh cng s giúp con ngi hc hi c nhiu iu hn trong cuc sng. Nó cng giúp con ngi sáng to hn ng thi li có th nh c hc hi c nhiu iu t ngi khác. Ta ng nh cng ã thy c chính s sáng to trong cuc sng s nh làm cho cuc sng ca chúng ta nh tr lên tht tích cc. Hn na là trong công vic, khi mt ngi làm vic mà luôn luôn có thái sng úng n, nó ng thi cng nh ã giúp cho tt c chúng ta rt nhiu trong cuc sng. Dng nh cng luôn uôn khim tn hc hi c nhng iu tt nht t ngi khác. Qa tht ta cng bit c rng chính ó là cách sng úng n mà mi ngi chúng ta cn phi c gng hc hi và noi theo trong cuc sng y nhng khó khn này.

Mi ngi trong chúng ta cng nh thy c rng chính c tính này dng nh cng ã luôn luôn c xã hi cao. Không mt lý do nào khác là bi nó mang li nhiu li ích cho con ngi, luôn giúp con ngi t c nhng iu to ln trong cuc sng. c tính khiêm tn dng nh cng luôn th hin s nhã nhn, khiêm tn ca mình trc nhng vn ca cuc sng, con ngi ta cng s nh không ngng sáng to, t nh trong giao tip cng nh trong cuc sng. Qa tht trong mi ngi chúng ta cn phi rèn luyn cho mình tính khiêm tn, và ta nh bit rng chính nhng iu ó giúp chúng ta t hoàn thin nhân cách ca mình hn. Con ngi ta cng hãy nên luôn luôn khiêm tn hc hi, rèn luyn b n thân mi ngày.

Trong cuc sng hin i ca chúng ta thy có rt nhiu tm gng sáng trong vic hc hi. Ta nh thy c c c tính khiêm tn rèn luyn bn thân, nh ch tch H Chí Minh – mt v lãnh t áng kính ca c dân tc Vit. Bác H – ngi ã ra i tìm ng cu nc t ó hc hi nhng tinh hoa, vn hóa cho dân tc ca mình. Bác chính là mt tm gng sáng nht, áng hc tp mà mi chúng ta cn phi hc hi và noi theo v c tính khiêm tn cng nh nhiu c tính khác na.

Có th nói c rng chính s khiêm tn mi th u không khoa trng, mc dù là v lãnh t ca dân tc, nhng ta nh thy c Bác vn luôn khiêm tn vi ng bào, và c vi dân tc ca mình. Khiêm tn th hin qua c vic n mc tht là gin d nh nhng ngi bình thng khác. Tuy nhiên, bên cnh c tính khiêm tn ca Bác hay có rt nhiu tm gng khác trong cuc sng thì li có không ít nhng ngi kiêu cng, hay khoe khoang nhng bn cht thì li không c nh vy. Và ây chính là iu áng chê bai. Tht không khó bt gp nhng ngi luôn th hin cái tôi bn thân, h dng nh c khoa trng mi th, không bit khiêm tn vi ngi khác thì luôn th hin ra là mt con ngi không bit hc hi, bo th và khoác lác và chc chn h s không c tôn trng.

Có th nói c rng chính trong cuc sng chúng ta phi th hin c bn lnh và kh nng c mình, tuy nhiên mi ngi mnh mt lnh vc riêng. Có l chính vì th mi chúng ta cng cn phi bit hc hi, ng thi ta cng cn phi bit lng nghe nhng li chia s t ngi khác, mi ngi hãy luôn luôn th hin thái cu th, lng nghe, t nh trong các mi quan h ca mình.

Tóm li nh nh bit c rng chính trong cuc sng ngày nay khi xã hi ngày càng phát trin, kéo theo ó thì con ngi cng cn phi th hin thái khiêm tn. Khiêm tn trc các mi quan h xã hi, ham hc hi và phát trin thêm bn thân hn na cuc sng tt p hn.

Minh Nguyt