Suy nghĩ về tình mẫu tử

: Suy ngh ca em v tình mu t.

Bài làm

“ôi vai m gánh mt i huyn thoi

Lòng yêu con rng ln n khôn cùng”

“Con dù ln vn là con ca m

i ht i lòng m vn theo con “

“Cánh cò cõng nng cõng ma

M tôi cng c bn mùa gió sng”

Nhng câu ca dao trên nh nhng khúc hát tâm tình t thu u th hn ai trong i u mt ln bit n, và qu thc khi nói v tình mu t ó là d thu hiu vô cùng. Vì nhng dòng sui th tinh thn y nói v tình mu t tht thiêng liêng.

Chúng ta có mt trên i là nh công n sinh thành ln lao ca cha m. Vi m ó là c mt hành trình dài vi chín tháng mi ngày mang nng au. Thc khuya hôm sm bú mm d dành. Yêu thng con, m dành ht tâm t vào ni con. Khi còn th bé, ó là s lo lng v ba n gic ng. Khi ln lên, khi con i hc. Con quen thêm nhiu ngi, nhiu bn và m rng hn mi quan h ca mình, m vui hn nhng cng nhiu lo lng hn. M hiu khi con càng khôn ln, còn s càng ngày càng n gn vi ngng ca cuc i và cng ng ngha vi vic gian lao và th thách cng ang trông i con phía trc. Con trng thành và luôn ngh mình ã ln. Con có nhiu tâm s, suy t nhng m không hn là ngi con mun cùng trút bu tâm s. M bit, có chút chnh lòng nhng m thu hiu lòng con hn, ri li lo lng trong thm lng.

Khi con yêu, con thng mc nh suy ngh s chân thành trong tình yêu và s yêu ht mình và cng có th bt chp ht mi th bo v tình yêu. Nhng vi m, m ngh suy nhiu hn th, mong con mình có th tìm c mt na yêu thng con tht lòng, mt ngi m cng tin tng gi gm báu vt ca cuc i mình- ó là con. M ã phi suy ngh rt nhiu, lo lng và hy vng.

suy nghi cua em ve tinh mau tu - Suy nghĩ về tình mẫu tử
Suy ngh ca em v tình mu t

Nhng ti sao, khi con càng ln con li càng mun xa ri vòng tay m, ành rng ó là s t do, ó là s t lp nhng con còn nh nhng ngày th bé, mi bc m i con không n ri. Con qun quýt và không bao gi mun xa m, con luôn khóc khi không nhìn thy m. Thy m và có m bên cnh con luôn có cm giác an toàn tuyt i, không s gì c, luôn n n ci. M c i tn to vì con. T khi m bit có con xut hin trong cuc i ca m, và hiu hn ht chính mình ã to ra sinh linh bé nh y, thì khong khc ó, con ã là tt c ca m, là cuc sng, là cuc i, là nim vui, là ni bun, là s hnh phúc, s hy vng. Tt c ngh suy trong m u bt ngun t ni con.

Khi bn hnh phúc, m là ngi tht tâm chúc phúc cho bn nht. Khi bn bun ru, m cng không vui hn gì bn. Khi bn vp ngã m cng au n vô cùng. Khi bn b bt nt, m có th sn sang vt ht lòng t trng chin u vì danh d ca con mình. Mi khi con gc ngã, yu ui nht, không còn phao cu sinh hay s bu víu, thng là lúc con s li tr v khóc trong lòng m. Qa thc, khi trng thành, nhiu nim vui nhng cng nhiu ni bun. Và mi khi có chuyn au lòng, con thng ngh v m u tiên, khóc và tìm s an i t nhng hi c an lành bên m.

Vy c sao, c khi trng thành, long cánh con li mun xa ri vòng tay ca m, vì nó vn th, s mãi th, m s mãi ó, và tình yêu thng s mãi ó?

Khi con gp hon nn, m s là ân nhân không cn báo áp ca con dù ch là ch da tinh thn. Khi con au lòng, vp ngã, ngi con ngh n u tiên cng là m. Vy nhng lúc vui con ngh v ai. Con li ngh v cuc sng hin ti ca con vi nhng mi quan h không có nhiu s liên i vi m. M bit, m hiu và m không suy ngh thit hn gì c. M ch mong con sng vui, sng khe là m mng ri.

Nhng ngày cui tun, nhng dp l tt, m mong ngóng tng ngày con v c gp mt con, li c yêu thng, chm sóc, chm bm con nhng món n con thích. Nhng dng nh con li không ngh nhiu v iu ó. Và nhiu khi, nhng ngày ó, nhng nhân dp ó li là khong thi gian quý báu con tn hng nhng thú vui riêng ca mình nh i du lch, i chi vi bn bè vì lý do là bình thng rt him khi c nh vy. Con có hiu rng, trong thâm tâm m li bun vì khi con trng thành ri, m li ít khi c chm sóc con. M rt bun, nhng ch bun ch không au lòng. M yêu thng con và cng tôn trng tôn.

Tình mu t là th tình cm áng quý nht mà sut cuc i này nhng a con nên và cn mãi trân trng. Dù có trng thành, lông cánh ri tung cánh muôn phng, con vn s mãi mang theo tình mu t cao p mà m dành cho con. Nhng ai ang và ã c nhn tình mu t thiêng liêng y, hãy c gng trân trng và gi gìn vì nu nh mt ngày nào ó nu tình cm y không còn thi` cuc sng ca bn s là nhng ngày tháng ân hn vi nhng d vãng ã qua. Hi c s mãi là hi c.

Nguyn Lu