Tả cảnh con đường đi học từ nhà đến trường

T cnh con ng i hc t nh n trng

Bi lm

Con ng t nh n trng l con ng quen thuc ca em. Hng ngy em c b ch i hc trn chic xe my quen thuc nn c quan st ht mi cnh vt trn con ng quen thuc ny.

T trn cao nhn xung, con ng ny nh mt ch chn khng l ang ng say. Hm nay l mt ngy o tri, bu tri xanh tht l xanh, nhng m my trng bng bnh tri nh nhng vin ko bng khng l; nng vng m p khp mi ni. Hm nay tuy l ma h nhng thi tit khng qu oi bc v c nhng ln gi nh thi qua. Chnh v th, v p ca con ng li c tng ln. Con ng trc y l ng t, mi ln tri ma ng rt tri v bn. Nhng gi y, nh nc tin hnh b tng cho con ng nn phng l, i rt m, Mi ln tri ma, ngi dn khng cn lo b trn trt na. Hai bn ng l cc ca hng, ca hiu by bn vi nhiu mt hng khc nhau. Khi bui ti, nhng c hiu bt n LED nhp nhy thu ht nh nhn ca ngi i ng. Trng con ng lung linh v hp dn hn. nhng on ng vng khng c ca hiu s c thay th thnh cy xanh. Hai hng cy to ln, c tn l rng, ta bng mt cho ngi i trn va h. Vo nhng ngy h, ting ve ku trong nhng lm cy rt vui tai. Trn con ng y, c rt nhiu bn t i b i hc. Nhng chic cp xch trn vai khin bc chn ca cc bn nng n hn. Em cm thy rt may mn v c b ch i hc. Trn on ng , b dn d em rt nhiu iu khi n lp: dn em phi ngoan, nghe li thy c gio, khng ni chuyn ring trong gi, chm ch hc tp, Em t ha vi lng s nghe li b m, thy c n p cng lao to ln ny.

Con ng n trng lun p v cha nhiu k nim i vi em. Em s khng bao gi quen con ng yu du ny.