Tả cảnh đẹp ở địa phương em – tả khu du lịch Núi Ngăm

T cnh p a phng em – t khu du lch Ni Ngm

Bi lm

Ni Ngm l khu du lch sinh thi ni ting Nam nh. Cng ngy, ni y c rt nhiu ngi tham quan v ngh dng. Tht may mn cho em khi c sinh ra v ln ln ni y c th quan st v tri nghim nhng cm gic th v ca khu sinh thi Ni Ngm.

i! Ni Ngm p qu! Nu nhng ai ln u tin nhn thy v p ca ni y u s b thu ht, khng th no qun c. Ni Ngm mang v p ca mu xanh yn bnh, ti mt. Ni khng cao nh ni Phan xi pang m thp hn nhiu, thoi dn. Nhn t xa, ni Ngm trng nh chic bt p ngc khng l mu xanh ti. Li gn em mi nhn thy, chic bt khng l y c to nn t t v cy. Ni to, cao, ng sng sng, uy nghim nh ch huy trng ca mt i qun no . Ni c bao bc, che ch bi mu xanh ca l cy. y l mu ca s ti tt, trn y sc sng. Nu ai n y tham quan v mun chinh phc ht ngn ni ny s mt nhiu thi gian v cng sc. ng ln nh ni c nh nc b tng rt d i, hai bn ng c trng nhiu hoa vi mu sc no n hoa hng, hoa cc, hoa d qu, Tt c va p li va thm. Chnh hng thm quyn r ca hoa c thu ht rt nhiu ong, bm n gp vui cng con ngi trong chng ng chinh phc nh ni Ngm. Trong qu trnh leo ni, ai cng m a m hi, s mt mi th hin qua nh mt, nhng khi ln ti nh ni, ng trc cnh p hng v ca thin nhin mi mt mi c xua tan. T nh ni nhn xung, nhng cng ng mnh mng nh nhng tm la khng l ang nhp nh trng ip, dng sng thnh thang gi y cng ch nh s ch vt ngang qua mt t. Ch c khi c ng t nh ni Ngm em mi c th chim ngng cnh p tuyt vi ny. di chn ni lun c t chc cc hot ng vui chi vi nhiu tr chi khc nhau thu ht mi la tui. n vi ni Ngm, em cm thy tinh thn rt thu thi, phn chn v vui v. Em chc chn rng, mi ngi n vi ni Ngm cng s c nhng cm nhn ging nh em.Vi nhng ai ang cm thy m mi vi cng vic, hc tp, c th n ni y th gin, ngh ngi.

Ni Ngm l nim t ho ca qu hng em. Em mong rng, ni Ngm s c nhiu ngi bit n, yu qu v n thm quan, tri nghim.