Tả cây cà phê

bài: Em hãy t cây cà phê

Bài làm 1

Có l mt trong nhng loài cây mà biu tng cho núi rng Tây Nguyên c nhc nh n thì ta không th không nói n cây cà phê.

Th ri t xa, em nh nhìn thy c nhng rng cà phê mít ã ging ài trc mt mi ngi, xanh rp, ây là mt cánh rng khá p. Và nó cng rt d bt gp i vi nhng ngi dân Tây Nguyên hay mt s tnh trong Nam.

Cây cà phê nhìn tht l i vi nhng bn ngoài bc. Lá dài t và xanh. Th ri ta nh n tng vi qu tình nom ging cây mít tht. Ta cng nh thy c khuôn lá bu dc, to và dày bit bao nhiêu. Th ri ta nh còn thy c chính nhng cây cành cng cao to sn sùi, và tt c c nh ho chng ch khác nhau là cà phê rt nhiu qu và không my may qu nào ging qu mít c.

Tht n tng bit bao nhiêu, ta nh thy c qu cà phê kt thành cm tng cm nh qu c trâu xây cht quanh cành. c bit ó chính là c mi khi chín ng màu b quân, nhìn qu cà phê nh tht ngon mt. Ta cng ng thi nh thy c nhng lm tm mà n vào trong các chùm qu là nhng n hoa u mùa trng ngà. Và iu này nhìn nó cng tht ging hoa m to mt mùi hng thoang thong, tng t hoa chc chìa vùng quê. Ta cng nh thy dc y là iu c bit ca cà phê, qu chín cng là mùa hoa n. c bit hn na ó chính là c mi khi mà vào hoa cà phê n r, thì ta nh thy c cây nào cng ging cây nào kt kín nh mt lp bông trng.

Em rt thích cây cà phê vì nó không nhng giúp cho kinh t ca bà con Tây Nguyên thêm phát trin mà hng v cà phê cng rt ngon. Cà phê cng giúp cho chúng ta thêm tnh táo vào mi sáng.

em hay ta cay ca phe - Tả cây cà phê
T cây cà phê

Bài làm 2

Không th ph nhn c rng, có mt th quà mà ngi ta thng ví rng “en nh a ngc, ng nh t thn, ngt ngào nh tình yêu” ó dng nh cng chính là cà phê, là món quà tuyt vi c c th gii ón nhn.

Cây cà phê c trng bng ht. Và em nghe b m em nói v nhng ht gióng cà phê phi là ht tt. Khi mà có c ngun ging khe có kh nng cho qu nhiu và ít b sâu bnh c. Chiu cao trung bình mt cây cà phê thng cao khong 6 mét, nhng nh k thut hin i, khoa hc phát trin và k thut ct ta ging ã làm cho chiu cao ca cây gim dn i. Khi chiu cao ca cây cà phê nh c gim nó dng nh cng ã thun li cho bà con trong vic chm sóc và thu hoch.

Thêm mt c im ca cà phê cng nh các loài cây cho qu khác, ó chính là cây cà phê dng nh nó cng ã cng y các b phn, thân, r, hoa, lá, quá. Khi quan sát ta nh thy c cành cà phê thì thon, lá có cung ngn, màu xanh m. Thông thng thì ta nh nhn thy c hình dáng ca mt chic lá cng không quá to hoc quá bé, chiu dài khong t 5-15 cm. Hn na chiu rng t 4 -8 cm. Em rt n tng vi r cây cà phê là r cc cm sâu khong t 1 n 2 mét.

Cây cà phê ca núi rng Tây Nguyên và các các cây cà phê c trng khp mi ni thì li có hoa màu trng. Hoa cà phê cng tht p bit bao nhiêu, mt bông và phê có c 5 cánh. Thng thng n thành chùm có khi là hai cng có lúc là chùm ba, nó có mùi hng c trng. Hng ca hoa cà phê rt du nh nh hoa nhài vy. Lu ý ó chính là hoa n trong thi gian ch 3,4 ngày ri rng trc khi th phn khong vài ting trc. Ngi ta c tính là mt cây cà phê trng thành có hoa khong t 30.000 n 40.000 hoa trong mt v ra hoa.

Em rt yêu quý cây cà phê vì nó nhìn rt p cng nh giúp cho ba m em có thêm ngun thu nhp na.

Minh Nguyt