Tả cây cam mà em có dịp quan sát

T cy cam m em c dp quan st

Bi lm

Chc chn chng ta ai cng tng thng thc v ngon ngt ca nhng tri cam. Nhng khng phi ai cng nhn thy cy cam v khng phi ni no cng trng c cy ny. V em tht may mn khi cui tun v ri c cha m a ln Ha Bnh tham quan. Ni y, em c tn mt nhn thy, s thy cy cam.

ta cay cam ma em co dip quan sat - Tả cây cam mà em có dịp quan sát

Chao i! Cy cam mi sai qu lm sao. Va bc xung xe khch em c t chn ti mt vn cam ang thu hoch. C vn cam tot ln mt mu xanh mt, im xuyt nhng mu vng cam ca nhng tri cam nh mt bc tranh sn mi tuyt p. Li gn em thy nhng cy cam vi thn hnh mnh mai. Lp v cy mu xanh xm v tri qua bao ma nng ma. Tng cnh l vn ra di rng hng nh nng mt tri. trn nhng chic cnh khng khiu l nhng chic l xanh mt y s sng. Nhng chic l gip cy trao i cht tng hp cht dinh dng, ng thi cung cp Oxi cho con ngi h hp. Chnh v th, khi ng gn cy cam chng ta s thy khng kh trong lnh v d chu hn. L cam nh, c ng gn li ti ang rung rinh trong gi nh ang cho mi mi ngi n thng thc hng v ngt lnh ca qu cam. Khi em n tham quan l cy ang vo ma thu hoch, tng chm cam cng trn, vng ti, tru cnh trng tht thch. C khu vn phng pht mi thm du nh ca hng cam. Tng chm cam mng nc l s n p xng ng vi cng lao ca nhng ngi vun trng. Em c ngi dn ni y hi tng qu cam trc tip trn cy xung thng thc. Tng tp cam mng nc, vng ng,hng v ngt ngo gip em xua tan co oi nng ca thi tit. Em mun y mi thng thc ht c vn cam ngt lnh ny.

Chng my chc l tri x chiu, em li cng gia nh tr v nh vi s tic nui. Em yu qu cy cam v thm bit n thin nhin ban tng cho con ngi mt loi qu tht thm ngon.