Tả cây hoa mai

bài: Em hãy t cây hoa mai

Bài làm 1

Nu nh min Bc loài hoa tng trng cho mùa xuân chính là hoa hng, thì vi min Nam khi dp Tt n xuân v thì hoa mai li nhn c nhiu u ái ca ngi dân ni ây.

Cây mai nhà em Tt thì ngay ngày 28 Tt thoi mà b em cng ã i sm cho nhà mình mt cây có th trng bày Tt n xuân v. Cây mai nhà em cng rt p, nó là mt cây nh, cây mai dng nh nó ch cao chng by mi xng ti mét nhng có rt nhiu n xanh, ai ai nhìn thy c nhng n hoa d thng mà cng li mp mp rt áng yêu. Th ri em cng nh thy c chính thân cây phía gc to bng c tay em, và nu nh quan sát k hn em nh thy c rng, khi mà càng lên cao càng nh dn nhìn c nh mt ngn cái nón vy. Th ri là v cây nâu mc, gc cây mai này cng ã xù xì chng t nó ã khá già và phi tri qua nhiu nm tui. c bit hn na ó chính là phn thân mai c un sao cho cây vn lên xon theo hình trôn c rt c áo và p nht.

Ta dng nh cng ã thy c nhng cành mai vì th mà mc xòe ra nhiu phía, to thành tán tròn ôm ly thân cây làm tâm im. Th ri c mi lúc khi mà nhìn cây mai, chng khác nào mt ngn tháp tí hon cng rt p và c áo bit bao nhiêu. Tip n ó chính là lá cây rt nh và tha, và khi quan sát ta thy c cành mai có rt rt nhiu nhng chic n nho nh, xinh xn. B em cng ã cn thn cho cu vào chu và bê vào gia nhà có th cho c nhà, nhng v khách chiêm ngng. Nhà em ai ai cng rt quý cây hoa mai này vì nó nh mang mùa xuân v vi nhà em.

Có l rng, cây hoa mai trong nhng ngày Tt n, và c vào nhng t xuân v tht p và quan trng bit my. Lúc ó thì em dng nh cng ã tht là rt mong rt, nh v p ca hoa mà nm ti gia ình em gp nhiu may mn cho c nhà em.

ta cay hoa mai - Tả cây hoa mai
Em hãy t cây hoa mai

Bài làm 2

Nhà em có mt cây hoa mai r p, cây hoa ch n vào nhng dp Tt n khi mi ngi lên mt tui mi. E cng rt thích cây hoa mai này.

Cây mai nhà em dng nh cng ã c trng ã lâu ri. Th ri ta nh thy c chính dáng v thanh nhã. Thot nhìn thôi ta nh cng ã có cm giác c thân cây to bng c tay em, cao mt thc ri. Thân cây màu nâu sm, sn sùi, mn to, mn nh nhùn cng tht thích thú bit bao nhiêu. Th ri cây mai cng còn có các cành cong queo, cành dng nh cng tht là gy guc mc tua ta ra và mang nhiu lá. Và c mi lá to bng hai ngón tay ca em, hình bu dc nhìn cng tht thích mt. n tng nht có l chính là nhng chic là xanh m vin nhng rng ca nh. Ta nh thy c lá non màu xanh phn pht hng. Rm tháng chp âm lch em tip ông lt lá.

Th ri, cng tht bt ng khi mà ít lâu sau, trên nhng cành mc ra nhng chùm lá non nõn nà và dng nhng cng ã có c nhng búp màu xanh ri dn dn n ra nhng chùm hoa vàng rc nhìn tht hp d và p bit bao nhiêu. D nhn thy c rng bong hoa mai li có c nm cánh vàng mm mi khum khum có th mà che ch cho nhng nhy hoa im mt chút màu tím tht p bit bao nhiêu. Và không khi bàn cãi na thì ca vào chính dp này nhng ong, bm hút mt hoa, và ta cng nh thy c c mi ln gió thong qua làm cho vài cánh hoa ri chp chn nh bm ln. Ngày Tt n, thì lúc này ây em nh thy c m em ct vài cành mai p nht cm vào l hoa trên bàn th và ni phòng khách. Trông p làm sao! Sau Tt, thì lúc ó ông em và em vun gc, bón phân, ti nc và ta nhng cành khô kia và cho cây ào sang nm mi có th âm chi ny lc p hn na.

Qa thc em rt thích cây hoa mai vì nó có v p m thm, thanh nhã làm tô im cho t tri vào xuân. Bên cnh ó em nh cng ã thy c rng, cng chính là cây mai còn là biu tng cho s may mn ca mi gia ình trong nm mi an khang hn.

Minh Nguyt