Tả cây mít

bài: Em hãy t cây mít

Bài làm 1

Hè nm ngoái trong t ngh hè thì em v quê ngoi chi và thy cây mít ông bà trng t lâu ã bt u sai tru qu trông rt thích mt bit bao nhiêu.

Em c ng lng có th ngm cây mít. Thân cây mít nhà em khá to c hn mt vòng tay em ôm ln. Th ri em cng nh thy c phn thân màu nâu sm, khi ng cnh trông em tr nên bé nh so vi cây mít nhà ông ngoi. Th ri nhìn lên trên cao em nh thy c cây mít vi cành lá sum suê, vn rng ta bóng mát c mt góc vn. c bit hn na em nh thy c ngay di gc cây ông em còn óng mt cái xích u be bé dành riêng cho hai ch em em ngi chi. Em cng rt thích iu này, còn gì tuyt vi hn là khi dc ngi u a di bóng cây râm mát trong ngày hè oi bc ch? Cng có th nhn ra c rng, chính nhng ngày hè nóng nc, ch cn ra vn ngi ngh di gc cây s thy rt mát m và d chu bit bao nhiêu ri.

Lá mít nhà ông ngoi rt to, dày, xanh m. Ta nh cng ã thy c mt trc ca lá sáng bóng còn mt ng sau thì ngc li, xanh nht hn. Ta có th d dàng nhìn nhn c ó chính là cng t thân cây, ny ra nhng trái mít non. c bit hn em nh thy c lúc u chúng be bé màu xanh c cái cc ri ln dn lên n khi có th n c thì to hn cái m tích ca bà. Còn khi mà qu mít chín, v mít chuyn màu sáng màu sm. Nu nh tính mt thì có th nhìn bên ngoài v mít sn sùi nhiu gai nh mm hn chút. Nhng tuy gai góc là th nhng bên trong thì vô cùng thm ngon.

Có l rng, em nh thy c khi trái mít chín thì thm lan ta khp vn. Mùi thm y ngt ngào len li t vn vào trong nhà. Em kusc này ây cng háo hc lm nên c gic ông ra thm cây lin. Ông ngoi cng ã n n ci thân thng ri n cây mít, ông cng ã tht là nh nhàng ct b cung ri ôm qu vào lòng. Ông vui lm y vì cây mít ông trng t lâu ã có th hái cho các cháu n. Khi mà b qu mít ra, nhng múi mít vàng m nm xen k vi x mít trông rt hp dn. Mùi thm khi b tng lên gp bi c nhà ai ai cng thích.

ta cay mit - Tả cây mít

Bài làm 2

Có th nhn thy c rng, chínhhè nm ngoái em v quê ngoi chi và thy cây mít ông bà trng t lâu ã bt u sai tru qu.

Em ra vn và c ng ngm nhìn cây mít sai qu ca nhà ông ngoi. Thân cây mít nhà ông khá to c hn mt vòng tay em ôm ln. Thân màu nâu sm, và có ch li còn bc php na vì cây cng ã lâu nm tui. c bit hn ó là khi ng cnh trông em tr nên bé nh so vi nó. Cây mít li có c cành lá sum suê, cành lá vn rng ta bóng mát vô cùng d chu. c bit hn em nh thy c rng, chính di gc cây ông em còn óng mt cái xích u be bé dành riêng cho hai ch em em ngi. Th ri em nh thy c có nhng ngày è nô ùa tha thích là ch mun ngi ngh di gc cây, rt mát m và d chu. Nhng chic lá mít rt to, dày và bóng sáng, dài và dt na. Nm ngoái chúng em vn r nhau chi trò nghé làm bng lá mít cng rt là vui. Và nhng k nim ó em không th nào quên c.

Lúc trc khhi mà em thy lá màu xanh nhng gi nó ã ng sang sc vàng. Có l rng thích nht là gi ây t nhng cành cây ny ra nhng trái mít non. Thot u chúng be bé màu xanh c cái cc ri ln dn lên và có th n c ngon lành. c bit hn ó chính là khi chín v mít chuyn sáng màu sm và sai tru, có th n c.

Khi mít chín thì thm vô cùng, b ra thm nc c nhà. Mùi thm ca mít vô cùng d chu, ngt ngào len li t vn vào trong nhà. Em rt thích n mít, bóc tng múi mít mi vàng và ngt bit bao nhiêu. c bit hn ó chính là vào nhng tra hè y nng, em rt thích nm di gc mít nghe bà k chuyn và xem ông ta lá vì ã có tán lá rp rng ta bóng mát d chu.

Em nh thy c rng chính cuc sng nông thôn tuy yêu bình mà rt vui. Em luôn luôn mong rng mi nm em u c v quê và c thu hoch hoa qu trong vn cùng ông bà ngoi em.

Minh Nguyt