Tả chị gái của em

bài: Em hãy t ch gái ca em

Bài làm

Gia ình thân yêu ca em bao gm có bn thành viên, bao gm có b, m, ch gái và em. Gia ình em luôn luôn yêu thng nhau. c bit hai ch em em vn thng chia s vi nhau nhng vui bun ca cuc sng, và c trong công vic hc tp. Vi em, thì ch gái ca mình không ch là mt ngi ch mu mc cho em noi theo. Ch li còn luôn nhng nhn, chm sóc em mi khi b m vng nhà nên em rt yêu quý ch.

Ch ca em tên là Kim Ngân ch em nm nay mi lm tui, hn em 4 tui. Tuy hai ch em li có s cách bit v tui tác nhng iu ó dng nh cng không vì vy mà chúng em xa cách hay bt ng gì c. Sng trong mt nhà hai ch em em vn rt hòa thun vi nhau. Em nh hn nên ch rt hay nhng nhn em nhng chi p hay nhng n phn nhiu hn. B m em thy vy cng rt vui. Không bao gi b m lo lng a này t a kia.

Ch Kim Ngân hc rt gii, ch li có mái tóc dài suôn mt hay buc cao làm cho khuôn mt trái xoan ca ch càng thêm xinh ti. Ch có ôi mt en và tht hin, mi ln em sai trái ch không ánh mng mà ch ra cho em nhng iu sai ln sau không c tái phm na. Ch nh ngi bn thân thit ca em, chí cng rt hp tính nên có th d dàng tâm s, cng nh nói chuyn mt cách thoi mái nht. Em nghe mi ngi thng nói nhà mà có hai ch em gái thì chuyn thng xuyên xy ra tranh giành, xung t nh nó li không úng vi hai ch em em. Hai ch em em luôn yêu quý nhau, i âu cng lo lng cho nhau.

Em rt yêu quý ch Kim Ngân và mong mun cng có th hc gii nh ch cho b m vui lòng.

ta chi gai - Tả chị gái của em

Vn t ch gái ca em

Bài làm 2

Em vô cùng hãnh din khi có mt ngi ch vô cùng xut sc. Ch em không nhng là mt hc sinh u tú ca lp ch ang hc mà còn là mt ngi cán b lp y mu mc. Em rt yêu quý và n phc ch.

Ch em tên là Tuyt Lan, tuy hc gii tht y, lp không ai hc gii bng ch nhng ch Lan li không h t ra kiêu cng. Ch li luôn luôn quan tâm giúp n bn bè cng nh nhng ngi xung quanh mình. Có hôm em thy còn có bn sang nhà nh ch gii cho bài toán khó, ch cng sn lòng. trng ch là mt hc sinh mu mc còn v nhà li là mt ngi con hiu tho và mt ngi ch tuyt vi. Ch Lan luôn l phép vi b m, ông bà, chm sóc, nhng nhn em na. Ch Lan li còn là mt ngi vô cùng m ang. Ch nm nay ã 16 tui chho nên ch giúp c m em nhiu vic lm, ó là nhng công vic nhà u c ch hoàn thành mt cách xut sc mà m em giao cho ó chính là ch có th nu cm, ra bát, quét nhà. Em cng rt thích n cm ch nu, ch nu rt ngon chng kém gì m em c. Ri ch li còn khéo tay na ch! Cn phòng ca ch em em luôn c ch trang trí nhng bông hoa giy t làm tht p.

Ch Lan ca em cng rt xinh, khuôn mt ca ch tròn tròn, ôi mt en to và tht hin bit bao. Mái tóc ca ch li ngn, ôm vào mt nh càng làm cho ch thêm d thng hn. ôi môi lúc nào cng n nhng n ci thân thin, cho nên rt d gn. Em rt yêu quý ch gái ca em.

Ch ca em tht tuyt vi, ó là ngi luôn chm sóc, cng nh luôn luôn quan tâm tn tình. ng thi ch cng là mt ngi bn mà em tin tng khi chia s nhng bun vui ca cuc sng, hc tp. Em luôn luôn c gng hc tp tt nh vy không ph lòng cha m và là em gái ngoan ca ch.

Minh Nguyt