Tả chiếc máy vi tính

T chic máy vi tính

Hng dn

I.M bài:

- nhà em, cái máy vi tính là vt em yêu thích nht.

-Ba mua nó t lúc em vào lp bn.

II.Thân bài:

+ T bao quát chung:

-Va nh mt chic ti vi, va nh mt máy hát a li va nh mt máy ánh ch.

+ Tá tng b phn:

-CPU: b não cúa máy vi tính, trông nó nh mt cái thùng, cng màu trng sa, bên trong toàn là các mch in t và dây cáp in chng cht, phía trc ca CPU ngoài công tc m máy còn có mt rãnh nh, ó là khe a a mm vào s dng. Bên trên rãnh nh là a CD, b phn này khin máy vi tính ging máy hát a; n vào nút nh, mt khay cha a CD chy ra, b a vào và cho máy chy. Em xem phim, nghe nhc, chi trò chi tha thích.

-Màn hình: ging chic ti vi là cái màn hình, v bng nha màu trng sa, phía trc cng có các nút iu chnh nh ca ti vi, phía di có hình vuông khp vi màn hình, nh ó màn hình xoay c, không xem c ti vi nhng xem c các a phim.

-Bàn phím: dt, trên b mt có các phím ch, phím s ê gõ ch.

-Con chut: tên gi ca b phn này là do hình dáng ca nó, nó h tr cho bàn phím khi ta làm vic vi máy tính, hoc chi trò chi.

+ Công dng cúa máy:

-Máy tính tht là hay, gõ ch, làm tính, v hình, xem phim, nghe nhc, c bit làm em mê nht là chi trò chi.

-S em xao lãng vic hc, ba má quy nh ch chi trò chi vào các ngày th by, ch nht, ngày thng ch khi hc xong mi c chi khong na gi.

III. Kt bài:

-Máy tính qu là mt ngi bn a tài, có nó em có thêm mt phng tin gii trí sau các gi hc, em m s tr thành mt k s máy tính làm tht nhiu trò chi b ích cho thiu nhi, ngay t bây gi em phi c gng hc tht gii, tht gii.