Tả con cá sấu

bi: Em hy t con c su

Bi lm 1

C ln em may mn c b cho i vn bch th chi, trong vn bch th c nhiu con vt thch lm! Vui lm! Nhng c l em n tng nht vi con c su.

Ai ai cng thch nhn ch c su ang phi nng gn mt ci ao, con c su phi nng trn mt ci sn gn . Xung quanh th c bo v bng nhng hng dy thp. ng bn ngoi nhn vo em cng c th nhn c con c su rt r. Trong chung khng phi ch c mt con c su u m cn c rt nhiu con khc. Nhng nhng con c su khc li nh ln trong m bn ly lm em rt kh quan st. Dng nh ch c su lun thu ht c nhng ngi nh tui nh chng em. N nm di phi nng, thn n to v di lm di phi bng 3 ln chiu di bn hc ca em. Thn hnh c su to nh mt cy g ln m thn cy g c nhng ci v kh mc s ra. i mt n li cn lim dim nh ang ng mc cho my ch chim u bay n nhy c ln lng ri i kim n gn .

Khi c ngi cho n con c su nhanh chng thc dy tin n ch ming mi. Chng tht tham n, khng cn x nh thc n l mt ming tht ln to m cho v mm nut lun. Em thch nhn chng n mi lm, tht nhanh. C nhiu bn cn h ht mi khi con c su nut c ht ming tht to. Khi n no xong n li b mt cch chm chp m mnh di vng nc. Tt c cc ng tc cng khng nhanh nhng li th hin c mt s ng yu. Th ri c n c su chng 5 con b ht ln sn tm nng tip.

Em rt thch c su, nn c bao gi c im cao b m thng th em ton chn i vn bch th ngm nhng con c xu x nhng li rt th v ny.

ta con ca sau - Tả con cá sấu

Vn mu t con c su

Bi lm 2

Kt qu hc tp cui nm ca em rt tt nn b m cho em v qu chi vi ng b ngoi mt thng h. Nh ngoi li nui c su mt loi c tht c bit v n dng nh lm cho em rt nhiu n tng.

Nh ngoi em nui hn 10 con c su, c hai con trong to nht v ng ni mi u ng nui hai con c su ny thy d nui nn ng mua thm nhng con khc v nui. C su rt di v to na, con nh nht trong n cng ngang vi em ri. di ca con c su tnh t ui cho n ci ming ca n phi hoen 2 mt. Em rt s hm rng ca c su bi khi n nhe rng ra i hm rng tht sc nhn. Khi em thy ng cho c su n cng rt cn thn phi b nhng ming tht vo trong chic thng sau c dng c ht ra cho c n. C nhiu khi l ng ng bn ngoi hng ro tng gch nm thc n cho n c.

C su tht khc vi nhng loi c gi l c. Chng c th ln trn b v hong nng rt lu. i mt lc no cng lim dim, nhng khi cho n th chng nhanh chng ra nhn ming n ca mnh v n ngu nghin. C su phm n nn cng rt d nui, em rt n tng vi b da c su. Em nghe m em ni da c su c th lm c nhng dng p v c gi tr nh chic ti xch, chic tht lng. Quan trng hn m c l t da c su s rt bn p. Nhng thc t khi em nhn b da sn si ca n th tht l xu x.

Hng ngy em theo ng i cho c su n, t s hi em cng quen hn vi chng. Khi em ra c con cn nh v nhanh chng t di ao nh b ln i cho n.

Em cng rt yu c su, em ha s hc hnh tht tt h nm sau b m li cho em v em c th cng vi ng cho c su n.

Minh Nguyt