Tả con chim cu gáy

T con chim cu gáy

Hng dn

M bài

-Ba em là ngi rt yêu quý các loài chim. Ba em hay nuôi nhng chú chim xinh xinh làm cnh.

-Trong nhng chú chim mà ba nuôi, em thy có mt con chim cu gáy rt p.

b)Thân bài

*T hình dáng màu sc ca con chim cu gáy

-Chú chim cu gáy này không ln lm, ch to bng hai bàn tay ngi ln chp li.

-Chú có b lông màu xám trng, phn lông lng ch yu màu en xám, phn c có mt vòng lông màu trng nên nhìn chú ta rt m dáng..

-u chú ta nh xíu, ch to hn ngón tay cái em mt chút.

-Cái m màu nâu ng, hi khom nhn xung. ôi mt long lanh nh hai git sng mai.

-uôi ca nó va dài, tng si lông mn màng li vút cao lên.

-Chú cu gáy có ôi giò mp, ôi chân i tt màu nhìn khá nhanh nhn,

*T hot ng ca chú chim

-Chú ta c ba em nuôi trong mt chic lng tng i ln. Khi i li, âu nó lúc lc, mt nghiêng nghiêng nhìn rt áng yêu.

-Chú ta thích n thc n ca loài chim mà b em hay chun b, cái m nhanh thon thot m ly thc n.

-Nhng bui sm, chú ta gù vang lên nh mun trò chuyn cùng mi ngi. c bit, chú ta có ting gáy rt trong và cao,

c)Kt bài

-Chú chim cu gáy ba em nuôi làm cnh, ba nói nuôi chim cng là rèn luyn tính cách nhn ni ca con ngi, iu ó th hin thái chm sóc và nuôi nng các loài chim.

– Em thích chú chim cu gáy này ca ba lm. Em thng hay giúp ba lau dn lng ca nó cho sch s, em cng cho nó thc n và nc ung na.

Ngun: Vietvanhoctro.com