Tả cổng trường em

T cng trng em

Hng dn

a)M bài

-Nm em hc lp hai, lp ba, cng ca trng em ã c lm ri vì c xây dng t lâu.

-Nm nay em lên lp bn, ngày khai ging ca nm hc mi n, em vô cùng ngc nhiên khi cng trng ã c xây dng mi khang trang và p .

b)Thân bài

* T hình dáng, màu sc cng trng

-Cng trng em rt rng và ln, có tt c ba li i. Li i chính ln gia và hai li i nh hai bên.

-Mi mt tr cng c xây dng bng bê tông rt chác chn, Nhng cái ct to n my vòng tay l hc trò chúng em ôm không xu.

-Nhng khi bê tông c trang trí nhiu hình hoa vn rt p, chúng c sn mt màu vàng ti nhìn rt ni bt.

-Phía bên trên mái vòm là hàng ch ni TRNG TIU HC BÌNH MINH c sn màu ti. 

-Hai li i hai bên là hai cánh cng nh hn nhng cng rt rng rãi ngi và xe máy d dàng i li.

* Tác dng ca cng trng

-Cng trng c xây mi làm cho quang cnh c ngôi trng ca em thêm khang trang, sch p hn.

-ó là ni gn lin vi nhng k nim v tui hc trò ca em và các bn hc sinh, là ni vy gi chúng em n vi nhng chân tri tri thc cng là ni chúng em s tm bit dn trng thành hn và i n nhng vùng t mi.

c)Kt bài

Em rt yêu ngôi trng ca mình. Em rt t hào vì c sinh hot và hc tp di mái trng mn yêu y. Em s không bao gi v by lên tng cng trng luôn sch và mi.

Ngun: Vietvanhoctro.com