Tả giàn gấc nhà em

T giàn gc nhà em

Hng dn

Nhà bà ngoi em ngoi ô thành ph, mi dp cui tun, ba m li cho em v thm ông bà. ây, em thy ông bà trng c rât nhiu loi cây trái. Trong nhng cây mà bà em trng, em thy có mt giàn gc rt sai qu. Em s t li giàn gc ó mi ngi thy c v p ca nó.

Giàn gc này ca nhà bà em trng ã lâu nm ri. C ht mùa, bà li ct ht nhng dây ã héo úa i ch còn cha li mt on thân khong ba, bn mi centimét t gc lên. Sang mùa sau, t gc gc ó, nhng mm non mi li bt u vn ra, ln lên ri leo kín c giàn. Gc cây gc rt to, có c mt phân phình tròn hn ra, ni lên mt t. Thân gc to bng cái bp cày, r cây âm tua ta ra c mt vùng t xung quanh. Ông em bc mt cái giàn chc chn bng dây thép chc làm giàn cho gc leo, Thân và lá gc ph kín c giàn thành mt màu xanh mt. Lá gc to, màu xanh m. Mi lá to bng c bàn tay em. Tng lp lá gc c xp chng lên nhau to thành mt vòm tri màu xanh m. Mùa hè mà ng di giàn gc ca ông bà em cng ít thy có ánh nng nào lt qua.

Hoa gc không vàng nh hoa mp, cng không trng tinh nh hoa bu, hoa gc có màu vàng nht rt nh, du và p. Cánh hoa gc to nhng rt mm và mn. Hoa n hai ba ngày ri bt u tàn kt trái. Khi hoa kt thành trái gc nh, qu có màu xanh non, gai dài và dày chi chít. Dn dn khi quà ln, màu xanh m hn, gai cng tha dn và cng. Khi qu già và chín, gc có màu ti, tuyt p. Giàn gc nhà ông bà em rt sai qu tng qu gc lúc lu chúc xung di giàn nh nhng chú ln con ang nm hóng mát.

Giàn gc va cho bóng mát, va cho qu ch bin món n. Di giàn gc xanh tt y, ông em kê mt b bàn gh nh, ông hay ngi chi c ó. Em còn rt thích n món xôi gc do bà ngoi làm. Màu xôi ti, bóng loáng và thm ngào ngt. Có nm, giàn gc ra qu sai, ông em còn ly gc chín làm du gc cho c nhà n, du gc va ngon va tt cho sc khe.

Em rt thích v nhà ông bà và ngi chi di bóng mát ca giàn gc. ó, em c nghe bà k chuyn, nghe ông ngâm Kiu. Và ni y nh ct gi nhng k nim vô cùng p v tui th ca em.

Ngun: Vietvanhoctro.com