Tả lại buổi lễ chào cờ đầu tuần của trường em 

bài: T li bui l chào c u tun ca trng em

Bài làm

Trong mi chúng ta ai cng có nhng k nim khó phai, không th nào quên c trong cuc i mình.

ó có th ch là nhng k nim vui bun vi ngi bn thân, nhng có th là nhng k nim vi gia ình, thy cô bn bè s là mt nhng k nim khó quên. Nhng vi em iu mà em n tng nht trong thi hc sinh ca mình ó chính là nhng bui chào c vào th hai u tun.

ó là mt bui sáng th hai u tun không khí tht là du nh, to cho con ngi ta mt cm giác vô cùng thoi mái, th thái trong lòng.

Khi tôi ang say sa gic nng thì m gi tôi dy chun b t trang cá nhân n sáng ri ti trng vì hôm nay là ngày th hai s có tit chào c u tun.

Tôi rt thích tit sinh hot này nên ã nhanh nhn ra mt ánh rng ri n vài mu bánh mì nho nh ung thêm mt cc sa nóng, ri nhanh chóng mc u phc eo khn quàng ti trng.

Tôi phi n lp sm hn các bn mt chút vì tôi làm lp trng nên hôm nào chào c cng cn chun b mt s th nh gh và lá c t quc có màu thm trên lá c có in hình ngôi sao nm cánh vô cùng lng ly ti p.

buoi chao co dau tuan - Tả lại buổi lễ chào cờ đầu tuần của trường em 
K li bui chào c u tun

Khi ting trng tp trung vang lên rn ràng lúc ó các bn hc sinh ùa ra gia sân trng ni có mt bng- giôn ln, phía trên ca tm bng- giôn có treo mt chic nh Bác H vô cùng trang trng và có nhng chic bàn giáo viên c kê sn vi nhng l hoa ti thm mt cách tht nhanh chóng. Mi bn khi i ra tp trung u t tay cm theo mt chic gh nha ca mình kê thành hàng dc vô cùng ngay ngn.

Hai hàng gh nha c xp vô cùng thng hàng úng li, vô cùng cn thn, cha li mt li i nho nh gia nhng dãy gh lát na chúng tôi có th di chuyn. Trên khán ài ch liên i trng cm mic và bt u hô to rõ ràng, "Các bn chú ý. Chun b chào c! Chào!" sau câu nói ó, ting trng chào c vang lên t phía i trng ca nhà trng. Khi ting trng kt thúc ch liên i trng li tip tc hô to rõ ràng "Quc ca".

Phía di tôi và các bn hc sinh khác bt u ct lên nhng li ca vô cùng rõ ràng, th hin mt không khí vô cùng trang trng thiêng liêng, mt không khí mà cho ti gi mi khi ngh li tôi vn còn cm thy trái tim mình hi hp nhiu lm.

Nhng li ca th hin khí th ra quân hào hùng ca lp cha ông ta i trc, nh có s hy sinh cao c, to ln ó mà hôm nay th h con cháu chúng tôi c i hc, c sng trong mt bu tri t do, bình yên, vui v.

Tôi ct li hát bng c trái tim mình hòa theo nhng li ca t các bn "oàn quân Vit Nam i, chung lòng cu quc, bc chân dn vang trên ng gp ghnh xa. C in máu chin thng mang hn nc, súng ngoài xa chen khúc quân hành ca….Cùng tin lên! Cùng tin lên! Nc non Vit Nam ta vng bn.".

Sau bài hát Quc ca y khí th, hào hùng tái hin li mt thi lch s v vang ca c dân tc Vit Nam, ch liên i trng ca trng tôi li tip tc hô to "i ca".

Tôi và các bn hc sinh li tip tc nhng li ca "Cùng nhau ta i lên theo bc oàn thanh niên i lên, c gng xng áng cháu ngoan Bác H. Li thy ta ghi sâu mãi mãi trong tim không phai quyt xng danh thiu niên anh dng nc nhà". Nhng li ca ó nh nhng li ha y trang trng ca ti hc trò chúng tôi dành cho thy cô, cha m, cho t quc thân yêu ca chúng ta.

Chúng tôi xin ha s sng xng áng là con ngoan trò gii, cháu ngoan Bác H, mai sau ln lên s cùng nhau chung tay xây dng t quc ta ngày càng giàu p hn xng áng vi s hy sinh cao c, to ln ca lp cha ông i trc.

Sau khi bài hát "i ca" kt thúc, ch liên i trng h tô câu khu hiu "Vì T quc xã hi ch ngha, vì lý tng ca Bác H v i, sn sàng!" Hàng trm hc sinh cùng nhau ng lòng hô vang "Sn sàng! Sn sàng". Sau khi kt thúc câu khu hiu, chúng tôi c cho phép chúng tôi ngi xung.

Lúc này chúng tôi bt u ngi nghe thy giáo và các bn bí th ca các lp lên c báo cáo thành tích, u im cng nh nhc im còn ti các lp các khi. Vi nhng u im thì chúng tôi cn phi phát huy còn nhc im tn ng cn phi hn ch, khc phc.

Các lp có thành tích tt và nhng bn có nhiu u im trong tun qua c nêu tên trên toàn trng và nhn phn thng. Còn tt c chúng tôi ch nhìn và vô cùng ngng m, tôi t ha vi lòng mình ln sau phi c gng nhiu hn c tuyên dng trên toàn trng nh vy.

Kt thúc bui chào c bng nhng ting trng vang di, chúng tôi c v li lp. Bui chào c li trong lòng tôi rt nhiu k nim bi mi mt bui chào c i qua là thi hc sinh ca tôi li càng ngn li. Tôi mong sao mình c sng mãi vi tui hc trò thn thiên vui v này.

ông Tho