Tả mẹ em đang nấu cơm

T m em ang nu cm

Hng dn

“Két! Két!”.

A! Má i ch ã v!.

Em nhanh tay chy xung làn. Má bo: “Hôm nay là sinh nht ba, hai má con mình phi làm mt ba cm ra trò tht ba mi c. Thôi má con mình bt tay vào vic thôi!”.

Má em nhanh nhn cho các th vào r ri em ra ging. Em c má giao nhim v ra rau còn má thì i làm cá. Mái tóc dài en, óng c má búi gn sau lng. Má mc chic áo s mi ngn tay, ôm gn ly thân hình nh nhn. ôi bàn tay má gy gy, xng xng vi nhng ngón tay thon dài, làm vic nhanh thon thot. Chính ôi bàn tay y ã p cho em vào nhng êm dông giá rét, qut mát cho em vào nhng ngày hè nóng nc. Di tay má, nhng chú cá ti roi rói va còn giãy dành ch nh mun chng c mà bây gi ã sch s nm gn trong cho. Lúc này, em cng va nht rau xong. Em nói vi má: “Má i! Má con ra rau nhé!” Má nhìn em vi ánh mt tràn y yêu thng nh mun vi em “Con gái má ln tht ri!”. Sau ó, má làm món tht. Má bo má s làm món tht kho tàu vì ó là món b thích nht.

Em chy lên nhà, giúp má cm ni cm in, còn má thì a các th vào bp nu. u tiên, má rán cá. Vì la nóng nên ôi má ca má ng nh trái ào chín. Em thy má rt p. Ting m rán bt la kêu “xèo… xèo…” tht vui. Má khéo léo lt cá mt này n mt khác cho cá chín du. Nhng con cá vàng m thm phng phc ã c bày sn lên chic a s xinh xn. Tip theo, má xào rau. Nhng ngn rau non, nõn nà gp m nóng c oàn lên t v bng bnh. Nhng ch sau mt lát, chúng ã nm yên theo s diu khin ca má. Món tht kho tàu c má làm tht khéo. Nhng ming tht sánh vàng, béo ngy nhìn mà mun chy nc ming. Em chy lên nhà, rót cho má mt cc nc mát, ri xung da cho má. Má nói vi em y âu ym: “Má cám n con!”, ri má ci l hàm rng trng bóng và u tm tp nh nhng ht bp non.

Ch trong mt lát, mi th ã xong xuôi.

Ting chuông ng h im 12 gi tra. Má bo em: “Má con mình lên sp cm thôi, chc b và ch cng sp v ri y!”. Mâm cm dn ra trông nh vn hoa màu sc: vàng, , xanh… Má t chic bánh ga tô – bánh sinh nht vào gia mâm cm làm cho vn hoa màu sc y li càng thêm rc r. Chú Mi Mi ngi thy mùi cá rán cng “meo meo” òi n. Ch em v trc ri ti ba. Ba va bc vào ca mi ngi ã hô to “Chúc mng sinh nht ba!” và hát vang bài hát “Chc mng sinh nht”. Ba rt ngc nhiên ri bng mi nh ra hôm nay là sinh nht mình, ba nói: “Cám n mi ngi! Tht là tuyt”. C nhà em quây qun bên mâm cm thng thc hng v t món n chính tay má nu. Và tt nhiên chú Mi Mi cng có phn.

Em bng thy má là ngi quan trng nht i vi ba con em. Em s hc tht chm ch không ph lòng ba m.

Trn L Mai – Thành ph H Chí Minh

Nhn xét ca giáo viên:

Bài vn to n tng thú v cho ngi c t nhng dòng u tiên bi cách bn gii thiu công vic nu cm mng sinh nht b ca m.

Bài vn có b cc rõ ràng, vit úng vi trng tâm miêu t: t hot ng cùa m lúc m ang nu cm. Bn th hin là mt ngi vit khá “vng tay” khi bn “lng” rt khéo hình dáng ca m, tình cm ca hai m con, cm xúc ca chính bn vào trong bài vn. Vì th hình nh ngi m ang nu cm hin lên tht p và sng ng. Miêu t hình dáng ã khó ri nhng miêu t hot ng còn khó hn bi nu không có trình ngôn ng nht nh, ngi vit d to ra nhng câu vn ri rc, khô cng. c bài vn ca bn ta thy li vn bn vit rt mm mi, uyn chuyn. Bn t theo úng trình t các công vic ca m làm khi nu cm: t làm cá, làm tht n rán cá, xào rau, nu tht nhng nh nhng t ng gi t, gi cm, sát ngha, các công vic ó din ra ht sc t nhiên. Trong bài còn có nhng câu vn giàu hình nh, giàu tng tng: “Nhng con cá vàng m thm phng phc ã c bày sn lên chic a s xinh xn”, “Nhng ngn rau non nõn nà gp m nóng c on lên t v bng binh”, “Nhng ming tht sánh vàng, béo ngy”. Ch cn by nhiêu thôi ã ù th hin m cùa bn là ngi ph n rt m ang và khéo léo.

Bài vn miêu t hot ng cùa ngi m nhng ta vn thy cm ng bi tình cm thng yêu gia mi ngi trong gia ình bn dành cho nhau. Bài hát “Chúc mng sinh nht” vang lên hay chính là khúc ca hnh phúc trong gia dinh nhà bn s còn vang mãi.

Bài luyn tp:

1.Trong bài vn, bn khéo léo miêu t hình dáng cùa m mình, nhng câu vn nào cho em bit iu ó?

2.Vit mt on vn t m em lúc ang làm vic.

3.Lp dàn ý cho bài vn t mt ngi thân ang làm vic.