Tả một bạn học của em

T mt bn hc ca em

Hng dn

“Ôi! Linh i, li múa hng ri!” my bn gái ng thanh trong bui tp vn ngh. Ngi va thc hin iu múa hng ó là Phng Linh – mt bn gái d thng ca lp tôi y.

Tháng trc va là sinh nht th mi ca Linh. Bn rt chm luyn tp th thao nên có vóc dáng cân i, kho mnh. Ngày nào cng vy, Linh gn gàng, chn chu trong chic áo phông màu xanh da tri hay áo s mi màu lá non và qun bò dài, ra dáng mt hc sinh tiu hc. Tôi ã quen thuc hình nh mt cô bn tên Linh vi khuôn mt trái xoan, mái tóc en nhánh, mt mà dài ngang lng luôn c tt thành hai bím xinh xn. Tôi cng b thu hút bi ôi cp mt en láy tròn xoe, v thông minh, lanh li n khó t ca Linh. ôi môi hng, nh xinh làm cho khuôn mt ca Linh càng xinh hn. Mi ln bn hé môi ci l ra chic rng khnh khá là duyên. Nc da ca Linh không nõn nã âu mà ngm ngm en, nên trông bn rt kho mnh.

Trong cuc sng, Linh không chi là cô bé nhanh nhn, hot bát mà trong hc tp, bn còn là ngi thông minh, có nhiu sáng kin. Linh hc gii hu ht các môn nhng riêng môn Ting Vit bn t ra xut sc hn c. Bài vn ca Linh va hay, li va có im riêng, khó ln vi các bài vn khác. Cô giáo thng chn bài vn ca bn làm mu cho c lp hc tp. Ngoài ra, Linh còn có nng khiu v hi ho na. Trong gi hc, bt k tit hc nào, Linh u hng hái gi tay phát biu, óng góp ý kin xây dng bài. Bn là tm gng sáng v tính cn cù, chm ch trong hc tp. Bài lp, nhà bn u hoàn thành y ù. Không nhng th, bài nào Linh cng t im cao. Khi cô giáo giao bài khó hay d Linh u chm chú suy ngh, làm vào nháp mt cách cn thn. Tuy hc gii nhng Linh không bao gi khoe khoang, khoác lác. Linh d kt bn, thích hoà ng vi mi ngi. Bn nào hc kém, nu có thi gian, Linh tranh th hng dn, ging bài cho bn, bn nào c Linh kèm cp, hc tin b hn lên.

c nhiu ngi quý mn là mt hnh phúc. Bn Linh lp tôi xng áng c hng nim hnh phúc y.

Nguyn Th Hu – Hà Ni

Nhn xét ca giáo viên:

1.Nhng u im cn hc tp

Cách gii thiu ngi bn hc ca Hu rt c bit – bn nêu ngay nhc im ca bn gii thiu ngi bn tên là Phng Linh ca mình.

Linh không phi là ngi bn thân ca Hu, ch là ngi bn cùng lp nhng ó là ngi mà Hu rt có n tng và ngng m. Bn khng nh iu ó, trc ht là bi v p b ngoài cùa Linh (Tôi ã quen thuc hình nh mt cô bé Linh vi khuôn mt trái xoan, hng hào; Tôi cng b thu hút bi cp mt en láy tròn xoe, v thông minh, lanh li en khó t ca Linh). T vóc dáng, mái tóc n khuôn mt, nc da,… c miêu t thông qua ngôn ng gin d, t nhiên cho nên ngi c không thy nhng chi tit này có gì là nói “quá”, là cng iu.

Bn c t tính cách ca Linh rt rõ nét qua nhiu chi tit: “hc gii hu ht các môn nhng riêng môn Ting Vit bn t ra xut sc hn c”; “có nng khiu v hi ho”; “là tm gng sáng v tình cn cù, chm ch trong hc tp”; “không bao gi khoe khoang, khoác lác”; “d kt bn, thích hoà ng vi mi ngi”, luôn giúp bn bè trong hc tp.

Nhìn chung, bn ã chn lc c nhng chi tit khá c sc và tiêu biu cho hình dáng và tính cách ca mt ngi bn hc trong lp mình miêu t.

2.Nhng hn ch cn rút kinh nghim

– Bài vit còn mc li dùng t.

Bài luyn tp

1.Tìm nhng chi tit miêu t c im riêng v hình dáng và tính tình cùa bn Linh?

2.Hãy thay th nhng t in m câu di ây c chính xác hn.

Trong cuc sng, Linh không ch là cô bé nhanh nhn, hot bát mà trong hc tp, bn còn là ngi thông minh, có nhiu sáng kin.

3.Lp dàn ý cho bài vn miêu t trên.