Tả ngôi nhà của em (hoặc căn hộ, phòng ở gia đình em)

T ngôi nhà ca em (hoc cn h, phòng gia ình em)

Hng dn

Sau mi bui hc trng, em thng mong m n ón v t m ca mình là ngôi nhà nh bé. Ni y, mi v p ca nó ã quá i thân thng vi em.

ó là mt ngôi nhà nm khiêm tn trong khu tp th bnh vin 354, cách trng em hc khong hai ki-lô-mét. Nó c xây cách ây ba nm nhng trông còn rt hp dn. Tng nhà c phun sn hng nht nên bn màu và sáng sa lm. Cánh ca chính ra vào mi c b em sn li tun trc, trông mi và bóng nhoáng. Ca kính, ca chp u dc m em lau chùi sch bóng. Ngôi nhà ca em c xây thành hai tng, tng mt là phòng khách và bp. Gia phòng khách dc kê b sa lông màu nâu trông tht trang nhã. Trên bàn, m em t mt l hoa ti làm cho cn phòng càng thêm sinh ng. Trên tng có treo bc tranh phong cành mt vùng quê ven bin chiu hoàng hôn. Phía tng i din là mt bc tranh ng ca Trung Quc trông tht hài hoà. Kia na, chic ng h qu lc ông bà em li lâu lm ri, sau mi gi li buông nhng ting chuông thánh thót, ngân nga. Phía trong là gian bp có mt bàn n t cnh ó. M em sp xp rt gn gàng và sch s: mt chn bát mi-ni, mt b bp ga nh và t lnh n… Tng hai có hai phòng: mt phòng ca b m và mt phòng dành riêng cho em hc tp, ngh ngi. Trên tng hai phòng ca b m em có kê mt ging ng, mt t ng qun áo, mt bàn làm vic. Ô ca s trông v hng Nam làm cho cn phòng này luôn luôn thoáng mát. B m em xp t rt ngn np, trông cn phòng này lúc nào cng sch s và m cúng. Phòng dành cho em c b m quan tâm nhiu hn c. Nm ngoái, b mua v cho em mt b bàn gh có gn c giá sách rt tin li. Em thích lm! Nm cnh chic ging xinh xinh là chic t ng qun áo. M em luôn nhc nh và giúp em sp xp dc gn gàng. Ch nào trong ngôi nhà, em cng thy yêu thích, tuy nó không có nhiu c sang trng nhng có tin nghi và thoáng mát.

Em yêu quý t m ca em. Nó gn bó vi em nh ngi rut tht, sng ngôi nhà này, c nhà em u thng yêu nhau.

Lê Thái Hà – Hà Ni

Nhn xét ca giáo viên:

1.Nhng u im cn hc tp

Ngôi nhà cùa bn Thái Hà c miêu t theo trình t t bao quát n c th, t c im bên ngoài n c im bên trong, t tng di lên tng trên.

Bn s dng ngôn ng gin d, trong sáng. Di ngòi bút cùa bn, các b phn trong ngôi nhà, ri c, các vt dng trong nhà hin lên rt c th, dy cm xúc, hin hin trc mt ngi c. Bi trong bài vn, bn ã lng rt khéo tình cm yêu thng trìu mn, t hào và rt chân thành vi “t m” nh bé ca gia ình mình (“c xây cách ây ba nm nhng trông còn hp dn", “chic ng h qu lc ông bà em li ã lâu ri, sau mi gi li buông nhng ting chuông thánh thót, ngân nga”, "Ch nào trong ngôi nhà, em cùng thay yêu thích, tuy nó không có nhiu c sang trng nhng có các tin nghi và thoáng mát").

2.Nhng hn ch cn rút kinh nghim

-Mt s câu vn miêu t c im bên trong ngôi nhà còn có tính cht lit kê, thiên v k nhiu hn t.

-Phn thân bài cha c tách thành các on vn.

Bài luyn tp

1.Em hãy tách phn thân bài ca bài vn trên thành các on vn cho hp lý.

2.Vit mt on vn t c im bên ngoài ngôi nhà ca em.

3.Vit on m bài hoc on kt bài cho bài vn trên theo cách ca em.

Tham kho thêm bài vn t nhôi nhà khác ti ây: https://vietvanhoctro.com/ta-ngoi-nha-cua-em-lop-5-33-1892.html