Tả người bạn thân của em

T ngi bn thân ca em

Hng dn

ã lâu lm ri, em không c gp Lan, ngi bn thân ca em hi lp mt. Tuy xa cách ã lâu, nhng hình bóng cùa Lan vn còn in trong tâm trí em.

Hi còn lp mt, ngày nào em và Lan cng i hc chung vi nhau. Chúng em thân thit nh hình vi bóng, cái bánh cng b ôi. Nhà Lan rt nghèo, m mt sm nên ba Lan phi tn to nuôi con n hc. Hiu c s khó nhc ca ba, Lan luôn c gng hc tp và thng xuyên ng u lp. Lan có vóc ngi nh nhn, xinh xinh. Hng ngày n trng, Lan rt áng yêu trong b ng phc m xanh, áo trng. Lan có nc da trng mn, ôi mt en bun bun, ôi má lúc nào cng ng hng, s vào êm ái nh la vy. Vi khuôn mt trái xoan a nhìn, ai gp Lan dù là ngi l hay ngi quen cng phi trm tr khen: “Cô bé xinh quá!”, vng trán Lan khá cao, phi chng nh th mà trông Lan thông minh hn. Mái tóc dài ca Lan tht p. Nó luôn óng mt, suôn thng c buc gn gàng ng sau.

Càng mn Lan, em càng n phc trc tài nng ca bn. Lan ã hc gii mà hát cng rt hay. Trong lp, Lan luôn là tm gng cho các bn noi theo. Lan luôn c thy yêu bn quý. Vào gi tp vit có bn quên bút, Lan ly bút ca mình cho bn mn. Trong các dp vui chi lp, Lan luôn là ngi t chc nhiu trò chi cho các bn tham gia. Cui bui hc bn thng li dn dp lp và lau bng.

Em rt yêu mn bn Lan. Nhng ngày c hc tp, vui chi bên cnh Lan là nhng tháng ngày ti p, vui v ca em. Chi vi bn, em hc c bn nhiu dc tính tt. i vi em, bn luôn là ngi áng yêu và d thng nht. Ri mai ây, khi hc lên lp trên em mong mình s c gp li Lan và tình bn ca chúng em s mãi mãi không phai m.

Nguyn Ngc Tú Nhi – Thành ph H Chí Minh

Nhn xét ca giáo viên:

1. Nhng u im cn hc tp

Tú Nhi ã vit mt bài vn miêu t rt giàu tình cm v mt ngi bn thân ca mình. Dù nh bn nói, lâu ngày hai bn không gp li nhau nhng chc rng tình cm gia hai bn phi sâu m lm, bn mi tái hin c hình nh ngi bn cùa mình mt cách c th, y , sng ng n vy.

Bài vn ca bn có b cc rõ ràng, trình t miêu t và chia on hp lý. Bn gii thiu s qua v mi quan h ca bn và Lan cng nh hoàn cnh gia ình ca bn mình ri sau ó mi bt u miêu t hình dáng, tính nt cùa Lan.

on vn miêu t hình dáng ca Lan bn vit tt. Bn la chn c nhng c im riêng miêu t rt sinh ng nh: “vóc ngi nh nhn, xinh xinh", nc da trng mn", “ôi mt en bun bun", “gò má ng hng", “khuôn mt trái xoan", “vng trán Lan khá cao", “mái tóc óng mt, suôn thng"… Qua ngòi bút ca bn, Lan không ch có v p bên ngoài mà Lan còn là mt cô bn có v v trí tu và v tính cách na. Lan tr nên áng quý bit bao bi “Cùng mn em càng n phc trc tài nng cùa bn, Lan luôn c thy yêu, bn quý “Di con mt ca bn và nhiu ngi, Lan úng là mt bn hc sinh có v p toàn din.

2. Nhng hn ch cn rút kinh nghim

- on m bài, Tú Nhi nên nêu rõ lý do vì sao bn và Lan phi chia tay nhau.

-Phn kt bài hi dài, cn vit gn hn.

Bài luyn tp:

1.Cha li dùng t trong câu vn sau: Lan ã hc gii mà hát cng rt hay.

2.Vit thêm giúp bn 1 – 2 câu miêu t hoàn cnh hai bn phi xa nhau. Sau ó vit li on kt bài cho gn và hay hn.

3.Vit bài vn miêu t mt bn hc ca em.