Home / Tag Archives: Bài ca Côn sơn

Tag Archives: Bài ca Côn sơn

Soạn bài Bài ca Côn Sơn

a9b0040daa45fb19df43372ad80db1b6 310x165 - Soạn bài Bài ca Côn Sơn

Soạn bài Bài ca Côn Sơn Hướng dẫn Câu hỏi 1: Em hãy dựa vào lời giới thiệu sơ lược về thể thơ lục bát ở chú thích đế nhận dạng thế thơ của đoạn thơ được trích, dịch trong Bài ca Côn Sơn về số câu, số chữ trong …

Read More »