Home / Tag Archives: Giải thích câu ca dao “Kim vàng ai nỡ uốn câu. Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời”

Tag Archives: Giải thích câu ca dao “Kim vàng ai nỡ uốn câu. Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời”