Home / Tag Archives: Hoàng Lê nhất thống chí

Tag Archives: Hoàng Lê nhất thống chí

Em hãy phân tích hình ảnh người anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ qua văn bản Hoàng Lê nhất thống chí, Hồi thứ mười bốn.

a9b0040daa45fb19df43372ad80db1b6 310x165 - Em hãy phân tích hình ảnh người anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ qua văn bản Hoàng Lê nhất thống chí, Hồi thứ mười bốn.

Em hãy phân tích hình ảnh người anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ qua văn bản Hoàng Lê nhất thống chí, Hồi thứ mười bốn. Hướng dẫn A. TÌM HIỂU ĐỀ – Kiểu bài: Nghị luận văn học. – Yêu cầu: Phân tích, miêu tả hình tượng …

Read More »