Home / Tag Archives: Học đi đôi với hành

Tag Archives: Học đi đôi với hành

Bài viết số 6 lớp 8 đề 2: Từ bài “Bàn luận về phép học” của La sơn phu tử Nguyễn Thiếp, suy nghĩ về mối quan hệ giữa học với hành

hat giong tam hon 310x165 - Bài viết số 6 lớp 8 đề 2: Từ bài “Bàn luận về phép học” của La sơn phu tử Nguyễn Thiếp, suy nghĩ về mối quan hệ giữa học với hành

Thực trạng học ngày nay nói rất nhiều về vấn đề học vẹt, học tủ. Liệu cách học ấy có thực sự hữu ích nên học sinh mới làm theo nhiều như thế. Chỉ có học thực chất, học đi đôi với hành mới là cách học thông minh và …

Read More »