Home / Tag Archives: Hồi thứ mười bốn

Tag Archives: Hồi thứ mười bốn

Em hãy phân tích hình ảnh người anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ qua văn bản Hoàng Lê nhất thống chí, Hồi thứ mười bốn.

hinh anh dep nhat ve co ba la va y nghia may man cua no 310x165 - Em hãy phân tích hình ảnh người anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ qua văn bản Hoàng Lê nhất thống chí, Hồi thứ mười bốn.

Em hãy phân tích hình ảnh người anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ qua văn bản Hoàng Lê nhất thống chí, Hồi thứ mười bốn. Hướng dẫn A. TÌM HIỂU ĐỀ – Kiểu bài: Nghị luận văn học. – Yêu cầu: Phân tích, miêu tả hình tượng …

Read More »