Home / Tag Archives: Lý Thường Kiệt

Tag Archives: Lý Thường Kiệt

Dàn ý hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc về một anh hùng danh nhân của nước ta

a9b0040daa45fb19df43372ad80db1b6 310x165 - Dàn ý hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc về một anh hùng danh nhân của nước ta

Nhà thơ Nguyên Khoa Điềm trong bài  thơ “Đất Nước” đã rất sâu sắc khi viết rằng “Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc”. Thật vậy, Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước đầy oài hùng với …

Read More »