Home / Tag Archives: mẹ của em

Tag Archives: mẹ của em

Kể về kỉ niệm đáng nhớ đối với con vật nuôi: con mèo Mon, chó bông – Bài viết số 2 lớp 8 đề 1

hat giong tam hon 310x165 - Kể về kỉ niệm đáng nhớ đối với con vật nuôi: con mèo Mon, chó bông - Bài viết số 2 lớp 8 đề 1

Nó có thể là ân nhân cứu sống ta trong một tình huống hiểm nghèo nào đó, hoặc nó cũng có thể vì được nuông chiều mà phạm những lỗi lầm,…Đó đều sẽ trở thành những kỉ niệm đáng nhớ. Để làm được bài văn kể về một kỉ niệm …

Read More »