Home / Tag Archives: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Tag Archives: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Chứng minh rằng: “Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện cho ta những tình cảm ta sẵn có” lớp 7

hinh anh mam cay vuon minh 12 310x165 - Chứng minh rằng: “Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện cho ta những tình cảm ta sẵn có” lớp 7

Từ bao giờ đến bây giờ, văn chương luôn có sức đồng cảm và là người bạn đồng hành quen thuộc của con người. Khi chưa có chữ viết, văn học sống trong những câu ca dao dân ca, bay qua những đỉnh trời mây phủ, nói hộ cho những …

Read More »