Home / Tag Archives: truyện ngắn Lão Hạc

Tag Archives: truyện ngắn Lão Hạc

Trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao, khi biết nguyên nhân cái chết của lão Hạc, ông giáo đã thốt lên rằng: Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác.. Em hiểu câu nói trên như thế nào? Hãy dùng những dữ liệu trong tác phẩm để lảm sáng tỏ nhận định của em.

0a41 310x165 - Trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao, khi biết nguyên nhân cái chết của lão Hạc, ông giáo đã thốt lên rằng: Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác.. Em hiểu câu nói trên như thế nào? Hãy dùng những dữ liệu trong tác phẩm để lảm sáng tỏ nhận định của em.

Trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao, khi biết nguyên nhân cái chết của lão Hạc, ông giáo đã thốt lên rằng: Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác.. Em hiểu câu nói trên như thế …

Read More »