Home / Tag Archives: văn miếu

Tag Archives: văn miếu

BÀI VIẾT SỐ 6 LỚP 10 ĐỀ 3: Thuyết minh về tác giả Trương Hán Siêu và tác phẩm Phú sông Bạch Đằng lớp 10

310573 10150402549422351 716012350 8508691 327929329 n 310x165 - BÀI VIẾT SỐ 6 LỚP 10 ĐỀ 3: Thuyết minh về tác giả Trương Hán Siêu và tác phẩm Phú sông Bạch Đằng lớp 10

Đất nước Việt Nam ta đã trải qua hàng nghìn năm phong kiến Bắc thuộc,và cũng từ đây đã sản sinh ra nhiều anh hùng với những chiến công bất khuất, đánh giặc, giữ nước. Có thể kể đến trận đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng của Ngô …

Read More »

Bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề mà tác giả Thân Nhân Trung đã nêu trong Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba – 1442

370 310x165 - Bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề mà tác giả Thân Nhân Trung đã nêu trong Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba – 1442

Bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề mà tác giả Thân Nhân Trung đã nêu trong Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba – 1442 Hướng dẫn Thế hệ ngày nay, chắc nhiều người biết Thân Nhân Trung viết bài …

Read More »