Thuyết minh về hoa phượng

bài: Em hãy thuyt minh v hoa phng

Bài làm

Hoa phng c bit n là mt trong nhng loài hoa p và có màu sc rc r. Nó còn c tr thành biu tng cho thành ph Hi Phòng xinh p na.

Phng v hin nay cng ã có tht nhiu tên, t tên khoa hc Delonix regia, hoa phng li thuc gia ình Caesalpiniacea và h poincianas có cùng mt h vi u Leguminosae, ging Delonix. u tiên ta nh thy c hoa phng có ging phát xut t Madagascar. Cây hoa phng v lúc này ây nh cng ã c i du lch n khp mi min nhit i trên th gii, và không th không nói n nht là ông nam Á và châu m Latinh. Có l cng chính vì vy, ta nh bit c cây hoa phng v ã có tht nhiu tên gi thông thng theo tng ngôn ng khác nhau. Không ai có th ph nhn c chính vì màu sc rc r rc ni bt trên nn tri, nên phng v c so sánh nh nhng ngn la gia rng hay nhng ngn uc sáng mà nh ã c th dân vùng Madagascar cho vào hng hoàng tc ca tho mc. Cây hoa phng cng chính còn là loài cây biu tng ca qun o Bc Mariana.

Cây phng theo tài liu Khoa hc ghi chép li thì cây thuc vào loi thân mc, cao khong 6 – 12 mét. Cây phng li có c cành dài khong 20 – 40cm. Là ca cây cng tht c bit nó nh dày c nhng lá kép nh li ti. Phng v khi n mùa thì nó n rt lâu, kéo dài t tháng nm, tháng sáu cho n tháng chín thì mi ht c. Quan sát nhng bông hoa phng thm, ng kính khong 6 – 10cm mi hoa. Rt d quan sát thy c hoa có 5 cánh hoa xoè rng vi nhng m m li ti trên cánh, và nu nh ch cn nhìn thoáng qua ta cng có th phát hin ra rng chính mt trong nm cánh hoa màu vàng cam, hi qun góc, và thô hn nhng cánh còn li. Th ri khi ta quan sát tht k bên trong nhy hoa là tp hp ca mi nhánh, dài khong 10cm. Bông hoa phng chính vi phn hoa thu hút ong bm. c bit hn ta nh thy c sau khi hoa tàn, t ài hoa mc ra trái phng, dp và dài khong 60cm, th ri khi mà chín en thm và v cng, ta nh li thy c nó cng li có ht màu nâu thm bên trong.

thuyet minh hoa phuong - Thuyết minh về hoa phượng
Thuyt minh v hoa phng

Cây phng c trng cng nh nó có sc sng tht mãnh lit, nó cng c mãi phát trin tt trên mi loi a hình có th k n ó chính là ven bin, i núi, trung du. Cây hoa phng lúc này ây cng ã thuc loi a sáng, mc kho, phát trin nhanh, không kén t và c bit là cây cng rt d gây trng. Tuy nhiên, không th không nói n rng nhc im ln là tui th không cao. Khi cây hoa phng mà c trng trên ng ph ch 30 tui là ã già ci và phi thay cây. trng hc thì cây hoa phng cng ch có tui th t 40 cho én 50 tui mà thôi.

G phng xét thy c nó nh thuc loi trung bình, dùng trong xây dng, g dân dng, óng hòm, x ván. Cây phng còn có các công dng hu hiu ó chính là cây cng nh ã cho v và r làm thuc h nhit, chng st. V cây có th sc nc ung tr st rét, nhng triu chng ca bnh y bng, tê thp, gim huyt áp. Không dng li ó thì chính lá tr tê thp và y hi. Qa cây phng thì có th góp mt trong vai ca b gõ âm nhc vi tên gi ó chính là shak-shak hay maraca.

i vi t nc Vit Nam, phng v ã c ngi Pháp du nhp vào trng khong nhng nm cui th k 19 ti các thành ph ln nh Hi Phòng, à Nng, Sài Gòn. Và nó nh còn chính là biu tng ca thi hc sinh vy, hc sinh ai ai cng gn vi nhng cây phng c ngi di gc cây và dùng hoa phng d chi nhng trò chi dân gian hay là dùng ép trong trang sách. Tht d nhn thy c rng, cng chính là do mùa n hoa ca phng trùng vi thi im kt thúc nm hc, mùa chia tay ca hc sinh ngh hè.

Qa thc ta nh thy c chính v p rc r, chói ngi ca phng v ã làm say m bit bao nhiêu ngi không ch là hc trò. Ta cng nh bit bao nhiêu câu chuyn, th vn, nhc ho,… có hình bóng phng v ã ra i, nhng câu th này dng nh cng ã làm xao xuyn tâm hn nhiu th h. Chính vì th mà ta nh bit c rng chính trong mi chúng ta, nu ã tri qua thi áo trng n trng, t hn mi ngi u mang trong mình mt k nim c bit, hn na nó dng nh cng ã gn lin vi cây phng thân yêu này bit bao.

Minh Nguyt