Top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam

L mt quc gia nh b nhng c ng b bin di n hn 4.000 km bi vy m khng c g ng ngc nhin khi Vit Nam l mt trong nhng t nc s hu nhiu bi bin p vi ln nc trong xanh, ct trng tri di v cng mt m. Cng chng ti im danh nhng bi bin p nht Vit Nam cc bn nh.

1. Bi bin Ph Quc

top 10 bai bien dep nhat viet nam - Top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam

Bi bin Ph Quc c nh gi l mt trong nhng bi bin p nht Vit Nam vi di ct di v ln nc trong xanh. Ph Quc c rt nhiu bi bin, trong c bi Di v bi Sao l 2 bi bin p nht ni y.

Nm pha ty bc ca o Ph Quc, bi Di l mt bi bin sch, p v cn rt hoang s vi ng b bin di gn 20km. n y du khch s c tri nghim cm gic tm di nng vng cng mt ln nc mt v khng gian tnh lng. Chnh bi th m nm 2008, bi Di c bnh chn l 1 trong 13 bi bin p v hoang s nht th gii.

2. Bin H Cc

top 10 bai bien dep nhat viet nam 1 - Top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam

Bin H Cc thuc tnh Vng Tu l mt vng bin hoang s mi c khai thc vi ln nc bin trong xanh, dc thoai thoi cng mt khu bi tm rng. im c bit nht bin H Cc chnh l nhng tng sng sng nm ngay trong bi tm to nn cnh p va hng v va th mng vi nhng t sng bin trng xa to cm gic nh lc vo chn thin ng vi ni rng v bin c v cng hp dn.

3. Bi bin Nha Trang

top 10 bai bien dep nhat viet nam 2 - Top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam

Nm ngay trong vnh Nha Trang, bi bin ni y c nh gi l mt trong nhng bi bin p quyn r nht Vit Nam thu ht c hng nghn khch du lch trong v ngoi nc n y thm quan v ngh dng hng nm. Bi bin Nha Trang c mt v p dng nh bt tn vi di ct trng, ln nc trong xanh, ti mt cng vi mt h thng o ngoi khi gip du khch c c cm gic th thi, yn tnh ngh ngi. Ngoi ra du khch cn c th tr v tui th bng hot ng th diu dc b bin Nha Trang cng rt th v. Bi bin Nha Trang c tp ch uy tn National Geographic ca M bnh chn l 1 trong 99 bi bin p nht th gii vo thng 11 nm 2010.

4. Bin M Kh

top 10 bai bien dep nhat viet nam 3 - Top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam

Nm trn quc l 24B, cch trung tm th x Qung Ngi 15km v cch cng Dung Qut 16km, bi bin M Kh c nh gi l bi bin p nht tnh Qung Ngi. Vi ng b bin chy di 7km c bao ph bi mt rng cy dng xanh thm, bin ni y to cho du khch cm gic yn tnh v thanh bnh. n vi a im du lch ny ngoi vic c ngh ngi, tm bin, du khch cn c thm quan nhng im du lch ni ting khc nh khu tng nim chng tch chin tranh Sn M v cng oai hng. V chnh bi th m bi bin M Khcnh gi l mt trong nhng bi bin nhtnh phin Vit Nam.

5. Bin Cn o

top 10 bai bien dep nhat viet nam 4 - Top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam

L mt hn o nm bit lp ngoi khi b bin Vit Nam, tng l ni giam gi t nhn vi nhng hnh thc tra tn dm an v khc lit nht, nhng ngy nay Cn o li tr thnh a im du lch thu ht nht Vit Nam vi mt cnh quan thin nhin hoang s, b n p n k diu. Bi bin Ph Quc vi nhng bi ct trng mn n mnh trong dng nc bin xanh ngt v cng n tng, m mt trong nhng bi bin p nht ni y phi k n bi m Tru.

c v nh mt di la vng mm mi bn cnh nhng vch dng ng uy nghim, bi bin m Tru to n tng mnh m cho bt k du khch no khi n y vi s hng v ca ni bn cnh cm gic su thm thm ca bin c. Cnh p ni y tr thnh cm hng sng tc cho rt nhiu nh vn nh th khi vit v bin.

6. Bi bin Non Nc

top 10 bai bien dep nhat viet nam 5 - Top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam

Nm cnh thng cnh Ng Hnh Sn, cch thnh ph Nng 8km v pha ng Nam, bi bin Non Nc c nh gi l mt trong nhng bi bin p c yu thch nht Vit Nam v l 1 trong 6 bi bin p nht hnh tinh do tp ch hng u Forbes ca M bnh chn. Bi bin Non Nc c dng hnh vng cung tri di 5km m p 5 ngn ni vi b ct trng mn cng mt dc thoai thoi, nc bin y thng m p trong ma ng v mt m v ma h tha h cho du khch tm v ngh dng.

7. Bi bin Quy Nhn

top 10 bai bien dep nhat viet nam 6 - Top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam

Bi bin Quy Nhn thuc tnh Bnh nh tri di theo hnh cnh cung vi mt cnh tng v cng p v hp dn vi mt bn l sng v r ro v mt bn l cc dy resort cao cp vi view n gi bin v cng p cng mt hng da xanh ha mnh trong mt mu xanh ca sng bin i dng. n vi Quy Nhn du khch tha h c tn hng v p ca rt nhiu nhng bi bin nh: bi Trng, bi Ghnh Rng hay bi Di.

8. Bi Mn

top 10 bai bien dep nhat viet nam 7 - Top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam

Thuc o Nam Du ca tnh Kin Giang, bi Mn chnh l bi tm p nht ca hn o hoang s v c v ang hot nht hin nay. V l mt bi tm cn nguyn vn v hoang s, cha c qu nhiu bn tay can thip ca con ngi nn bi Mn vn gi c s mm mi, mn ca b ct cng mt ln nc bin trong xanh bn cnh hng da chy dc bi bin. n y ngoi vic c th mnh trong ln nc mt, du khch cn c tri nghim cm gic ln bin ngm nhng rng san h ngm v cng phong ph vi nhiu loi c mu sc.y chnh l bi binpn tng nht Vit Nam

9. Bi Lng C

top 10 bai bien dep nhat viet nam 8 - Top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam

n vi Hu c knh ngoi vic i thm th cc cung in c knh, nghe nhc cung nh th vic th mnh trong bi bin Lng C l mt tri nghim v cng th v v hp dn vi mt ln nc trong xanh mu ngc bch cng mt nn nhit trung bnh l 25 C rt thch hp cho ngi yu bin.

10.Bin Cai

top 10 bai bien dep nhat viet nam 9 - Top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam

Bi bin Ca i thuc ph c Hi An tnh Qung Nam l bi bin trong xanh p v p nht ni y. Bi bin ny nm cch th x Hi An 5km v pha ng vi mt bi ct di trng mn mng cng nhng ngn sng x nh vo b nh mun cun i mi lo toan i thng.

Vi ng b bin di cng mt h thng o ln nh khc nhau mang n cho t nc ta rt nhiu nhng bi bin trong xanh ni ting, c nhng bi bin ngay b nhng cng c nhng bi bin nm ngoi o khi th nhng tt c u mang mt v p, hoang s v trong lnh. Nhng bi bin p hp dn nht Vit Nam lun l ngun cm hng bt tn cho nhng ngi yu bin v say m vi nhng mn th thao lin quan n sng nc nh ln bin, lt sng

Hng Loan