Top 10 bệnh viện chữa bệnh tốt nhất ở Hà Nội

Vi i tng l cn b, cng nhn vin, thi gian v p lc cng vic khng cho h c th i thm khm vo cc ngy trong tun. Do , xu hng m ra dch v khm cha bnh ngoi gi v cui tun ngy cng cn thit v c nhiu ngi bnh a chung hn.

gip bn c chn la c nhng c s uy tn, cht lng phc v nhu cu chm scsc kheca bn thn, chng ti xin gii thiu n cc bnnhng bnh vin cha bnh tt nht H Ni.

1. Bnh vin Qun Y 103

top 10 benh vien chua benh tot nhat o ha noi - Top 10 bệnh viện chữa bệnh tốt nhất ở Hà Nội

Bnh vin 103, vi tin thn l Vin Qun Y 103,a ch s 261 Phng Hng, Hng, H Ni, l bnh vin hun luyn ca Hc vin Qun Y, bnh vina khoa hng I trc thuc Tng cc Hu Cn. Bnh vin 103 c chc nng khm, cha bnh theo tuyn v khu vc cho bi, cci tng chnh sch, Bo him y t v nhn dn, sn sngng cu cc v dch, thm ha v l lt. Bn cnh, bnh vin cn nghin cu khoa hc phc v cho nhu cu pht trin ca Y hc Qun s. Vi cht lng v trang thit b hini cngi ng thy thuc, bc s danh ting, bnh vin Qun Y 103 lun l mt s la chn hngu ca ngi dn v quni. y lbnh vin cha bnh ttni ting s 1 H Ni.

2.Bnh vin Trung ng Qun i 108

top 10 benh vien chua benh tot nhat o ha noi 1 - Top 10 bệnh viện chữa bệnh tốt nhất ở Hà Nội

Bnh vin Trungng Quni 108, s 1 Trn Hng o, Hai B Trng, H Ni, trc thuc B Quc phng Vit Nam, l bnh vin tuyn ca ca quni khu vc pha Bc, l bnh mt trong nhngbnh vin cha bnhcht lng nht H Ni, c nhim v khm cha bnh cho cc cn b cp cao trong quni, cc cn b cp cao cang, Nh nc v cci tng khc. C rt nhiu dch v khm cha bnh ti bnh vin Trungng 108 nh:iu tr cc bnh l vng hm mt,iu tr cc khuyt phc hp vng hm mt bng cc cht liu ghp ta, ct cc khi u ln xng hm,iu tr cc khi u lnh tnh vc tnh,

3. Bnh vin Bch Mai

top 10 benh vien chua benh tot nhat o ha noi 2 - Top 10 bệnh viện chữa bệnh tốt nhất ở Hà Nội

Bnh vin Bch Maia ch s 78 Gii Phng, Hai B Trng, H Ni.c thnh lp trong giaion t 1911 1945 nn bnh vin Bch Mai l bnh vina khoau ngnh ln nht khu vc min Bc, ni tp trung cc gio s, ph gio s v tin s hngu trn c nc. Khng nhng vy, bnh vin Bch Mai cn l c s y tu tin nc ta khm bnh vo c th by v ch nht nhm gim ti cho ngy thng.

4. Bnh vin i hc Y H Ni

top 10 benh vien chua benh tot nhat o ha noi 3 - Top 10 bệnh viện chữa bệnh tốt nhất ở Hà Nội

Bnh vini hc Y H Ni trc thuci hc Y H Ni, s 1 Tn Tht Tng, ng a, H Ni,c thnh lp t nm 2007.y l mt bnh vina khoa vii ng thy thuc l cc gio s, ph gio s, tin s c tay ngh cao v trnh hngu c nc. Khng ch vy, bnh vini hc Y H Ni cn l ni trin khai m hnh kt hp cht ch giaiu tr vo to, ging dy, chuyn giao k thut cho sinh vin saui hc v cc bc s ca cc c s y t trn c nc.y chnh lbnh vin cha bnhuy tn nht H Ni

5. Bnh vin i hc Quc gia H Ni

top 10 benh vien chua benh tot nhat o ha noi 4 - Top 10 bệnh viện chữa bệnh tốt nhất ở Hà Nội

Bnh vini hc Quc gia H Ni, a ch 182 Lng Th Vinh, Thanh Xun, H Ni, l bnh vin cng lp trc thuci hc Quc gia H Ni, c chc nng khm cha bnh, nghin cu khoa hc v chuyn giao tri thc, cung cp cc dch v v k thut y dc cht lng cao. Nghin cu khoa hc, phng chng dch bnh v hp tc quc t cng l mt trong nhng chc nng ch yu ca bnh vin. Vi quy m 1.000 ging bnh c c s ni thnh v ngoi thnh, vi trang thit b y t hin i, bnh vini hc Quc gia lun n lc ht mnh trong vic khm cha bnh cho sinh vini hc Quc gia H Ni v ngi dn.

6. Bnh vin a khoa Quc t Vinmec

top 10 benh vien chua benh tot nhat o ha noi 5 - Top 10 bệnh viện chữa bệnh tốt nhất ở Hà Nội

Bnh vina khoa Quc t Vinmeca ch s 458 Minh Khai, khu th Times City, Vnh Tuy, H Ni, l thng hiu trong lnh vc y t do Tpon Kinht t nhn hngu Vit Nam Vingroupu t v pht trin. L mt trong nhng c s y t hngut nc, Vinmectc nhiu thnh tu nhtnh v tr thnha ch chm sc khch hng uy tn vng tin cy cho ngi dn vi cht lng cao. Vinmec cng l bnh vina khoau tin ti Vit Namtc chng ch JCI chng nhn cht lng y t quc t c gi tr ton cu.Cng chnh bi th m y lbnh vin c chi ph t nht H Ni.

7. Bnh vin Hu Ngh

top 10 benh vien chua benh tot nhat o ha noi 6 - Top 10 bệnh viện chữa bệnh tốt nhất ở Hà Nội

Bnh vin Hu Ngh (trc kia l bnh vin Hu Ngh Vit X)a ch s 1 Trn Khnh D, Hai B Trng, H Ni. Tri qua 56 nm tn ti v pht trin, bnh vin Hu Ngh lun hon thnh tt mi nhim v cang v Nh nc giao ph vtc rt nhiu thnh tch trong vic cu cha ngi bnh. Hng nm, bnh vin tip nhn khm ngoi tr khong 270.000 lt bnh nhn,iu tr ni tr cho khong 16.000 lt bnh nhn v thc hin trn 45000 ca phu thut cc loi. Bnh vin c cc khoa chuyn trch gip bnh nhn c th d dng tip nhn nh: Khoa Ni tng hp, khoa Hi sc, khoa Tim mch, khoa Tiu ho, khoa Chnon

8.Bnh vin a khoa Quc t Thu Cc

top 10 benh vien chua benh tot nhat o ha noi 7 - Top 10 bệnh viện chữa bệnh tốt nhất ở Hà Nội

Bnh Vin a Khoa Quc T Thu Cc (thuc tp on Zinnia Corp) l mt trong nhng bnh vin ngoi cng lp c nh gi cao v c cht lng khm cha bnh ln dch v khch hng. Bnh vin c h thng trang thit b y t chuyn dng tin tin th h mi nht cng i ng bc s gii chuyn mn, giu y c. Bnh Vin Thu Cc lun c cc chng trnh giao lu, chuyn giao cng ngh vi nhng bnh vin ln ti cc nc tin tin, c bit l Hn Quc v Singapore.

9. Bnh vina khoa t nhn H Thnh

top 10 benh vien chua benh tot nhat o ha noi 8 - Top 10 bệnh viện chữa bệnh tốt nhất ở Hà Nội

Bnh vina khoa t nhn H Thnh nm ngay ti s 61 V Thch- Ch Da- ng a- H Ni, bn s khng kh khn g c th tm n c vi bnh vin ny. Quy m ln, i ng nhn vin ng o, h thng khm bnh khoa hc rt ngn thi gian ch i cho cc bn. Bn cnh th k thun hin i di s lm vic ca cc chuyn gia hng u, nhng bcs c tm nht v chuyn nghip nht m bo mang li kt qu khm bnh chnh xc nht cho bn. Mt li th khc cho bnh vin ny l c s hp tc vi ccbc s, chuyn gia ca cc bnh vin ln ti H Ni. Do m bnh vin a khoa t nhn H Thnh tr thnh mt trong nhngbnh vin cha bnhuy tn nhtH Ni

10. Bnh vin a khoa quc t Hng Ngc

top 10 benh vien chua benh tot nhat o ha noi 9 - Top 10 bệnh viện chữa bệnh tốt nhất ở Hà Nội

Ni ting vi dch v khm bnh nhanh chng, gi thnh hp l, i ng nhn vin nhit tnh v c phong cch lm vic chuyn nghip bnh vin a khoa quc t Hng Ngc nhanh chng tr thnh bnh vin t nhn uy tn ti H Ni c nhiu ngi bit n. Ta lc ngay v tr c a s 55 Yn Ninh- Ba nh- H Ni phng khm c nhiu chuyn khoa, c i ng nhn vin ng o, phc v mi ngi 24/24. Bnh vin c by tr rng v p, nhng cng ngh khm bnh tin tin khng ngng i mi cho hp vi thi cuc. n vi Hng Ngc bn c chm sc nh khi nh, c nhiu ch bo v quyn li ca ngi bnh.

Trn y ltop 10 bnh vin cha bnh tt nht H Ni, vi thi tit giao ma nh hin nay, cng vi s nhim mi trng sng, cuc sng ca con ngi lun ng trc b vc s sng v ci cht. Qua bi vit chng ti mun gip cc bn la chn nhng bnh vin cha bnh tt nht, li hp ti tin, ng chuyn mn cc bn lun c sc kho tt nht.

Hng Loan