Top 10 đại học tốt nhất cho du học sinh Việt Nam

Bn ang c c m i du hc v ang mun tm cho mnh mt ngi trng c cht lng o to tt vi mt mc hc ph va phi cng mt chnh sch u i ti u dnh cho sinh vin quc t nh hc bng, min gim hc ph, chnh sch vic lm sau tt nghip.

Hy theo chn chng ti i tm hiu nhng trng i hc tt nht dnh cho du hc sinh Vit Nam trn khp th gii a ra quyt nh ng n nht nh.

1. i hc Harvard

top 10 dai hoc tot nhat cho du hoc sinh viet nam - Top 10 đại học tốt nhất cho du học sinh Việt Nam

i hc Harvard l mt trong nhng trng i hc uy tn v c cht lng hng u trn th gii, tm bng c nhn do i hc Harvard cp l tm v thng hnh t gi cho bt k sinh vin no mun tm c cng vic tt sau khi ra trng m nhiu ngi vn ni rng c c tm bng ca i hc Harvard chc chn s c s nghip thng tin, cuc i thng hoa.

Trng i hc ny c thnh lp vo nm 1636 c din tch ln n 85 ha thuc t nc M vi 10 ngnh hc chnh l: cao hc ngh thut v khoa hc; trng kinh doanh Harvard; Trng cao hc thit k, Khoa Y; Trng cao hc gio dc; Trng thn hc Harvard; Trng sc khe cng ng; Trng Lut Harvard v mt khoa ti chc.

n vi ngi trng danh gi ny mi hc sinh phi tr mt mc hc ph l hn 59.000 USD cho mt nm hc lnh hi c ht ngun kin thc uyn bc v nhng chng trnh o to tin tin nht trn th gii. T nhng thnh tu m mnh c c trng i hc Harvard lun xp trong top u nhng trng i hc tt nht cho du hc sinh Vit Nam.

2. i hc Cambridge

top 10 dai hoc tot nhat cho du hoc sinh viet nam 1 - Top 10 đại học tốt nhất cho du học sinh Việt Nam

c ra i vo nm 1209 thuc Cambridge ca Anh, trng i hc Cambridge l ngi trng ln th 2 c cht lng o to tt nht ca vng quc Anh. Trng i hc ny gm 6 phn khoa chnh l : Ngh thut v nhn vn; Khoa hc sinh hc; Y hc lm sng; Nhn vn & khoa hc x hi; Khoa hc vt l; K thut vi mt mc hc ph cng c xp vo hng sang chnh trn th gii. Tuy nhin ngi trng ny cng c mt im thu ht c bit dnh cho gii du hc l nhng xut hc bng gi tr ln n 10, 20, thm ch l 50% mc hc ph phi ng dnh cho nhng hc sinh c thnh tch hc tp c bit xut sc.

3. i hc Columbia

top 10 dai hoc tot nhat cho du hoc sinh viet nam 2 - Top 10 đại học tốt nhất cho du học sinh Việt Nam

c thnh lp vo nm 1754 vi tin thn l trng cao ng Kings, trng i hc Columbia c t tr s ti thnh ph New York ca M. Trng i hc ny l mt h thng gm c 3 trng i hc, 13 trng cao hc v chuyn ngnh cng 1 trng gio dc thng xuyn. i hc Columbia l trng i hc o to mt cch hi ha gia kinh t, khoa hc v ngh thut v cng a dng v c sc. Mc hc ph chi tr cho mt nm theo hc trng ny l 47.000 USD. y cng c nh gi l mt trong nhng trng i hc hng u dnh cho du hc sinh Vit Nam.

4. i hc Osaka

t nc mt tri mc Nht Bn cng l mt trong nhng quc gia c nn gio dc tin tin v pht trin vi mt cht lng dy v hc v cng uy tn, c xp vo Top u trn th gii, y c rt nhiu trng i hc danh gi dnh cho du hc sinh Vit Nam m mt trong s phi k n trng i hc Osaka.

Trng i hc ny c thnh lp vo nm 1869, c tr s ng ti Suita Osaka, h thng o to ca trng gm c 2 chng trnh hc c nhn v 5 chng trnh hc sau i hc c dy hon ton bng ting anh. c bit ngi trng ny cn dnh rt nhiu u i cho cc du hc sinh quc t bng nhng sut hc bng hoc chng trnh ti chnh min gim hc ph v cng hp dn.

5. Trng i hc Stanford

top 10 dai hoc tot nhat cho du hoc sinh viet nam - Top 10 đại học tốt nhất cho du học sinh Việt Nam

c sng lp vo nm 1985 vi tn gi l trng i hc Stanford, y l ngi trng lun n lc o to v mt k nng pht trin tr thnh lnh o cho hc sinh ca mnh bi th m ngi trng ny c mt s hp dn ng kinh ngc cho du hc sinh. y cng chnh l chic ni o to nn nhng tn tui ni ting nh Google, Hewlett Packard,Nike

H thng th vin ca ngi trng ny c nh gi l s nht th gii vi rt nhiu tr lng u sch a dng v phong ph, trong c n hn 300.000 u sch qu, him v v cng kh tm, cng hn 1 triu sch in t, hn 2,5 triu sch nghe nhn cng cc cng c phc v cho vic hc tp v nghin cu. Bn cnh trng cn c 1 h thng sn vn ng t chun quc t dnh cho nhng hc sinh yu thch hot ng th thao. Mc hc ph o to chng trnh c nhn v thc s ca trng l 42.000 USD mt nm.

6. i hc Chicago

top 10 dai hoc tot nhat cho du hoc sinh viet nam 3 - Top 10 đại học tốt nhất cho du học sinh Việt Nam

i hc Chicago l mt trng i hc t nhng cng khng km phn hp dn i vi cc bn du hc sinh quc t nht l cc bn tr n t Vit Nam khi lt qua bng thnh tch ng ngng m ca trng. y chnh l ni u tin thc hin phn ng ht nhn nhn to t lc u tin ca th gii, l ni c n 85 ngi nhn gii thng Nobel mt gii thng cao qu ca th gii. Trng i hc Chicago o to rt nhiu chuyn ngnh khc nhau nh: Ngh thut; Sinh hc; Ha hc; Kinh t; Mi trng; Nhn chng hc, Do thi hc.Hc ph o to ca trng l hn 48.000 USD mt nm. y cng c xem l trng i hc s 1 dnh cho du hc sinh Vit Nam.

7. Hc vin cng ngh Masschusetts

top 10 dai hoc tot nhat cho du hoc sinh viet nam 4 - Top 10 đại học tốt nhất cho du học sinh Việt Nam

Bn yu thch khoa hc cng ngh, mong c c m mang trnh v kin thc v mn mt mi trng o to chuyn nghip chuyn su v lnh vc th chc chn khng th b qua hc vin cng ngh Masschusetts mt trng i hc hng u trong lnh vc ny c tr s ti Hoa K. y cng l mt trong nhng ngi trng dnh c kh nhiu gii Nobel do nhng sinh vin ti nng ca mnh mang n nh c o to trong mt mi trng hc tp hin i v tri thc. Ni y c 6 chuyn ngnh o to chnh, l: kin trc v quy hoch, khoa k thut, khoa hc x hi, ngh thut v nhn vn; khoa qun l Sloan; khoa cng ngh y t v mt khoa nghin cu ring dnh cho khoa hc. Mc hc ph theo hc ca ngi trng ny cng ln n hn 48.000 1 nm.

8. ai hc Oxford

top 10 dai hoc tot nhat cho du hoc sinh viet nam 5 - Top 10 đại học tốt nhất cho du học sinh Việt Nam

L mt trng i hc lu i nht ti Anh Quc, trng i hc Oxford l gic m huy hong ca rt nhiu bn tr trn th gii nht l nhng bn tr Vit Nam kht khao c mt mi trng hc tp thc s chuyn nghip cng mt li sng hin i v phng khong tri Ty. Chuyn ngnh o to chnh ca trng l: kinh t; Kinh doanh v qun tr; Ha hc; K thut vt liu v khong cht; Tm l cng nhiu ngnh o to khc.

i hc Oxford s hu nhiu c s vt cht hin i v mt h thng th vin s khi c n 102 th vin ln nh khc nhau cng 11 triu u sch phc v cho vic nghin cu v hc tp ca cc bn sinh vin. im c bit ca ngi trng ny l vic cc bn sinh vin khng ch c tm hiu kin thc trn sch v m cn c hc trn thc t bng vic thm quan cc bo tng ca chnh trng i hc m ra, trong c bo tang Ashmolean c nh gi l vin bo tng i hc c xa nht trn th gii.

9. i hc California

top 10 dai hoc tot nhat cho du hoc sinh viet nam 6 - Top 10 đại học tốt nhất cho du học sinh Việt Nam

Hon thnh xut sc k thanh tra ca mnh vo nm 1868 chnh thc thnh lp i hc California ti vnh San Francisco l mt bc ngot thnh cng ca nhng nh lnh o, c c trng i hc nghin cu cng lp u tin ni ting nht M.

Tri qua thi k kh khn, cng vi s n lc ht mnh v s nghip gio dc, ngi trng ny m ra c nhiu phn khoa cng nh cc trng cao ng thuc h thng o to ca mnh nh: Ha hc; K thut; Bo ch, Kinh doanh; Y t v nhiu ngnh ngh khc. Hc ph tham gia kha hc cho 1 sinh vin quc t theo hc trng cng vo loi ngt ngng khi ln n 52. 000 1 nm, gn tng ng vi i hc Harvard. y cng l mt trong nhng trng i hc uy tn dnh cho du hc sinh Vit Nam.

10.Trng i hc Princeton

top 10 dai hoc tot nhat cho du hoc sinh viet nam 7 - Top 10 đại học tốt nhất cho du học sinh Việt Nam

Tin thn l trng cao ng New jersey, trng i hc Princeton c thnh lp vo nm 1746 chnh l mt trong 4 trng i hc lu i nht Hoa K. Ni y l ci ni o to ra rt nhiu nhng nh chnh khch M hay nhng nhn vt thin ti trong nhiu lnh vc khc nhau c th gii bit n. Cc ngnh o to ca ngi trng ny rt phong ph v a dng, t khoa hc cng ngh, khoa hc my tnh, lut n c khiu v, lch s, ngoi ng

c m c hc trong mt ngi trng danh gi vi mt nn gio dc chuyn nghip, hin i cng mt li ha hong kim rng sau khi ra trng vi tm bng c nhn ca nhng ngi trng y chc chn bn s c mt cng vic n nh, lng cao, c hi thng tin nhiu lun lun hp dn nhng bn tr. V con ng du hc l bc ngot, bc m nhanh nht tin gn hn n c m. Vy th cn chn ch g m khng ln dy ct chinh phc nhng trng i hc hp dn hng u dnh cho du hc sinh Vit Nam cc bn nh.

Hng Loan