Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Ấn Độ

n l mt quc gia c s a dng v sc tc, tn gio v cc phong tc tp qun ca nhiu dn tc khc nhau to cho ni ny mt mu sc rc r.

Khng ch c vy ni y cn c bit n vi v vn nhng cnh p thin nhin m nhiu ngi vn ngi khen l thin ng ca h gii hay cng trnh gn vi tnh yu bt dit ca mt v vua dnh cho v ca mnh lng m Taj MahalCng nhau tri nghim nhng a imdu lch p ni ting nht n hiu thm v vn ha, con ngi v phong tc tp qun ni y.

1. Delhi

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o an do - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Ấn Độ

Delhi l th ca n ng thi cng l trung tm kinh t chnh tr ln nht ca t nc ny. y l ni phn nh trung thc nht nhng chin tch lch s ca ngi dn n bng nhng i tng nim ng hin ngang sng sng bn cnh nhng cng trnh kin trc hin i to nn s thch th cho khch du lch.

n vi Delhi du khch c th thm quan rt nhiu bo tng cng nh nhng lng m ca cc v hong xa nh Humayun, Jantar mantar hay nhng n th BahaI ni ting. Khng ch c vy Delhi cn l thin ng mua sm v m thc dnh cho du khch vi nhng mn thi trang, snh iu v nhng mn n c sn n v cng hp dn. Ni y ch thnh mt trong nhng im n du lch hp nht n lun n cho du khch n thm quan v chim ngng v p nguy nga, lng ly ca n.

2. Rajasthan

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o an do 1 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Ấn Độ

L mt bang c din tch ln nht n vi tn gi c ngha l vng t ca vua cha, Rajasthan l nim t ho ca ngi dn ni y khi c rt nhiu cung in v pho i t thi xa c vi li kin trc c o hp dn du khch v cng. Ni y c nhng lu i c c ci to, tu sa thnh nhng khch sn, nhng cung in va l ni ngh dng va l ni gip du khch tm hiu v lch s hnh thnh v pht trin ca n . c bit khi n Rajasthan du khch cn c c hi n gn mt ch h hay mt ch lc , khin ni y tr thnh mt im n khng th thiu n .

3. Konark

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o an do 2 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Ấn Độ

Konark l mt th trn nh thuc bang Orissa, nm dc theo vnh Bengal, l ni nh du nhiu s kin lch s vn ha ca n . Ni y ni ting bi cc n th mt tri, phn nh kin trc ni bt thi trung c Orissa c UNESCO cng nhn l di sn th gii. Tuy nhin phn ln cc cng trnh s ca ngi n ny u nt, ch cn gi li c mt phn nh, n c xy dng ging nh mt chic xe mang ta thp th thn mt tri i ln cc tng my vi bnh xe nga c chm khc phc tp l im nhn cho ngi n. n vi Konark du khch cn c nhn ngm nhng bi bin tuyt p y vi bin xanh, nng vng.

4. Taj Mahal

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o an do 3 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Ấn Độ

Taj Mahal l mt biu tng ca tnh yu m v hong Shah Jehan ra lnh xy dng dnh tng cho ngi v yu qu ca mnh. y c xem l mt k quan ca th gii v l mt im du lch hp dn nht n . Lng m Taj Mahal c trm khc v cng tinh xo v phc tp bng cm thch cng mt th php cch iu vi kch thc ca lng m v cng ln khin cho du khch nh b thi min.

5. Goa

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o an do 4 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Ấn Độ

Goa l mt ni c rt nhiu hot ng vui chi gii tr thu ht c nhiu du khch quc t n y. Khng ch c nhng bi bin, cc nh th p m ni y cn c nhng con ngi ci m v v cng mn khch. Mc d ni y c nhng nh th tng i nghim khc khi khng cho php c ni chuyn bn trong nh th nhng b li bn s c nhng khonh khc vui v v quy tng bng bn bn b trn nhng bi bin tuyt p ni y.

6. Mahabalipuram

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o an do 5 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Ấn Độ

Mahabalipuram l mt ni ni ting vi nhng ngi n c o cng hnh ph iu khng l l biu tng ca ngh thut min nam n . y cng l qu hng ca 14 ngi n , trong c n Shore c xy dng mt cch tinh xo vi 4 hnh iu khc chm ni m kh c s miu t no c th t c ht v p ng ngng m ca ngi n ny. V y cng chnh l ngi n duy nht cn st li trong 7 ngi n u tin y, 6 ngi n cn li hon ton b ngp chm v bin mt trong nc vnh Bengal. Mahabalipuram thc s l mt im n du lch khng nn b qua n .

7. Kashmir

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o an do 6 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Ấn Độ

Kashmir l mt trong nhng ni c phong cnh p nht n m bt k ai khi ng trc n u phi tht ln thin ng y chng? Kashmir vo ma ng s c bao ph bi mt lp tuyt trng k o trn nhng nh ni, bn nhng thung lung hay nhng mi nh nhng n ma h khi tuyt tan th li l mt mu xanh cy ci bao ph ly khng gian thong mt ny. c bit nhng ch ni hoa qu trn nhng dng knh v cng no nhit vi ngi mua ngi bn rn rng. Khng ch c vy ni y cn l ci ni cho s pht trin ca o Hindu v o Pht, ng thi cng l ni sn xut ra loi len c lm t lng d tt nht trn th gii, nhng yu t gip Kashmir tr thnh mt trong nhng im du lch p nht n .

8. Thnh ph Mumbai

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o an do 7 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Ấn Độ

L thnh ph ng dn nht n vi nhng trung tm ti chnh ln, thnh ph Mumbai v cng pht trin, i sng ca ngi dn ni y cng si ng v nhn nhp khng km nhng nc khc trn th gii. n vi Mumbai du khch c th tri nghim nhng iu cc k l th cc im du lch nh Khi hon mn, vn quc gia Sanjay Gandhi hay hang ng Elephanta.

9. Thnh ph Shimla

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o an do 8 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Ấn Độ

Thnh ph Shimla l mt thnh ph c nhiu cng trnh kin trc mang c trng phong cch Chu u vi nhiu nh th, th vin v bo tng. n y du khch c th la chn nhiu loi hnh du lch khc nhau tri nghim nh tm hiu v cc loi chim qu cng vin chiem Hymalayan, gh thm lu i Viceregal Lodge chim ngng v p c knh, trang nghim ca n hay do qua nh th Christ nh th ni bt nht thnh ph Shimla vi mi , sn vng v cng n tng.

10. Khajuraho

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o an do 9 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Ấn Độ

Khajuraho l mt ngi lng nh c bao quanh bi cc khu rng vi s lng ngi dn sinh sng rt t ch khong hn 3.000 dn. Ni y ni ting vi nhng ngi n v cc tc phm iu khc m t nim am m bt tn vi m nhc, ngh thut ma, nhng mt lu nh nu bn i cng vi tr con v y cng c rt nhiu nhng tc phm iu khc khiu dm v cc t th nhy cm chn phng the m khin nhiu du khch phi mt khi nhn thy.

Nhng ngi cha y c xy dng t th k th 9 vi s lng ban u l 85 cha nhng tri qua nhiu bin c ca thi gian cng vi nhng iu kin khc nghit ca t nhin ngy nay n ch cn c 20 ngi cha. Cc ngi cha ny u c trm khc rt cng phu v cu k, hnh nh trn y ch yu l miu t cc hot ng sn bn v cc v thn. iu lm cho Khajuraho c UNESCO lit k vo danh sch di sn vn ha quc t.

Lch s vn ha n tri di hn 4000 nm hnh thnh v pht trin nn v cng c o, a dng vi nhng cng trnh mang nhiu nt hi ha gia kin trc c xa vi hin i cng mt nn vn ha a mu sc khin ni y tr thnh kho tng b mt thu ht c s ch ca nhiu du khch quc t mun n thm quan v tm hiu. Mi cng trnh kin trc, mi cnh quan thin nhin ni y u gn vi mt s kin, mt chuyn tnh lng mn khng th phai m theo thi gian. Hy cng khm ph nhng im du lch ni ting n hiu hn v nhng iu .

Hng Loan