Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Bồ Đào Nha

L mt quc gia c thin nhin v cng u i khng ch ban tng nhiu thng cnh thin nhin xinh p, k v vi mt nn kh hu m p quanh nm m ni y cn ni ting bi nhng cng trnh kin trc c o, an xen gia c knh vi hin i v cng thu ht.

Ni y c n 16 di tch lch s v thng cnh c UNESCO cng nhn l di sn th gii vi mt Lisbon hng mnh v kinh t, mt Algarve bin xanh, gi mt hay mt Sintra v cng c knhHy cng chng ti khm ph nhng a im du lch pni ting nht B o Nha thy c ht v p ca t nc lun c so snh vi Florida ca M.

1. Th Lisbon

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o bo dao nha - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Bồ Đào Nha

Lisbon l thnh ph chy dc theo b song Tagus gn vi i Ty Dng ng thi cng l trung tm kinh t, chnh tr ln ca B o Nha. Lisbon tr thnh th ca B o Nha vo nm 1260 v l mt trong nhng a im du lch n tng nht B o Nha vi nhng ta nh mu trng c kin trc c o, cng vi nhng cung in c knh bn nhng ng nh quanh co, xinh xn to nn v p th mng, bnh yn cho th Lisbon.

2. Thnh ph Algarve

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o bo dao nha 1 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Bồ Đào Nha

Nm trong vnh ai kh hu a trung hi vi nng m, bin xanh, gi mt vi nhng vch ni dng ng v cng n tng khin cho thnh ph Algarve thc s tr thnh aim du lch l tng nht B o Nha c th xua tan i nhng mt mi. y bn c th tri nghim rt nhiu hot ng th v nh nhy d i th cm gic mnh hay lt sng. V nu bn l ngi yu thch vic khm ph iu k diu di lng i dng th vic ln bin ni y s lm cho bn thch m bi ni y c rt nhiu sinh vt a dng sinh sng cng nh c rng san h nhn to ln nht th gii vi rt nhiu mu sc. Khng ch c vy n vi thnh ph Algarve bn cn c th gin i b di nhng vn nho hay vn ooliu sai tru qu.

3. Thnh ph Obidos

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o bo dao nha 2 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Bồ Đào Nha

Thnh ph Obidos l mt thnh ph c knh nm trn mt nh i thuc khu vc Centro pha ty ca B o Nha. Ni y c bao bc bi mt bc tng kin c nn n mang mt v p c knh, bun bun kiu c xa khin du khch v cng t m mun tm hiu v ni ny. Thnh ph Obidos cn thu ht khch du lch bi nhng con ng tri si trng quanh co bn nhng lu i tnh mch thi trung c an xen bn cnh nhng cn nh sn mu trng, tt c to nn mt bc tranh tuyt p cho thnh ph ny khin ni y tr thnh aim du lch hp dn nht B o Nha.

4. Sintra

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o bo dao nha 3 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Bồ Đào Nha

Sintra c xem l thnh ph cung in ca B o Nha vi nhng li kin trc khng ch c o m v cng lng mn, chnh v th m Sintra tr thnh mt vin ngc qu trong ngh thut kin trc ni y. Ni y khng ch thu ht khch du lch bi phong cnh thin nhin k v vi nhng khu vn nh xinh xinh m ni y cn c rt nhiu nhng lu i, cung in mang v p c knh an xen trong th gii hin i m bt k ai khi t chn n y u ng nh mnh ang lc vo th gii c tch xa xa.

5. Porto

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o bo dao nha 4 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Bồ Đào Nha

L mt thnh ph ni ting vi nhng chai ru vang thm ngon v mt cuc sng nhn nhp, Porto tr thnh mt thnh ph ng sng nht B o Nha. n vi thnh ph lun tt bt ny nhng khng c ngha l bn s cm thy s b, mt mi m tri li bn s c nhng pht giy v cng th gin khi i b thong dong trn nhng con ng nh quanh co ngm nhng qun c ph xinh xinh nm san st nhau hay ngm v p ca cy cu Ponte Luis lung linh trong cnh hong hn v cng th v.

6. Khu ph c Evora

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o bo dao nha 5 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Bồ Đào Nha

L mt th trn nh thuc vng ng bng pha Nam ca B o Nha vi hn 2000 nm lch s, Evora di s cai tr ca quc La M lun l mt thnh ph phn thnh v giu c. Bi vy m cho n by gi ni y c n hn 4.000 cng trnh di tch lch s nh du s tn ti v pht trin ca thnh ph qua tng triu i v thi gian. iu khin cho khu ph c Evora tr thnh im n du lch c o nht B o Nha.

7. Thnh ph Aveiro

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o bo dao nha 6 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Bồ Đào Nha

L mt thnh ph nm bn b bin i Ty Dng, thnh ph Aveiro c mt li sng nhn nhp v si ng. n vi thnh ph ny du khch s c thm quan cc di tch lch s hiu v s pht trin ca t nc B o Nha cng nh c ngm nhng chic xung cao tc ngc xui ch hng ha, ch khch trn nhng con knh nh chng cht chy trong thnh ph hoc i do trn nhng chic cu nh xinh xn.

8. Qun o Azores

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o bo dao nha 7 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Bồ Đào Nha

L mt qun o nm cch th Lisbon khong 1.500km v pha ty, qun o Azores bao gm 9 hn o ni la nm i Ty Dng mang nhng nt p khc nhau to nn s hp dn cho du khch khi n y. Mt iu v cng c bit qun o ny chnh l im ngm c voi tuyt vi nht trn th gii vi nhng sui nc nng v cng n tng. Khin ni y tr thnh aim du lch tuyt vi nht B o Nha.

9. Th trn Coimbra

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o bo dao nha 8 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Bồ Đào Nha

L mt th trn nh nm bn b sng Mondego thuc min trung B o Nha ni y l mt kho tng vn ha lch s si ng vi nhng cng trnh kin trc c knh. Khng ch c vy ni y cn c mt h thng trng hc lu i nht Chu u vi mt nn gio dc ng ngng m, i sng th trn Coimbra tr thnh nim m c ca nhiu ngi.

10. Madeira

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o bo dao nha 9 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Bồ Đào Nha

L mt c o nm trn i Ty Dng vi mt khung cnh v cng tuyt p, Madeira c rt nhiu du khch yu mn v gi l khu vn ni i ty dng, ni y c rt nhiu loi hoa khng nhng p m cn c mi thm v cng quyn r vi hng nghn chng loi hoa ua nhau khoe sc thm khin cho du khch ngn ng

B o Nha l mt quc gia c kh hu m p v khng ng nh nht Chu u rt thch hp cho bn chn lm ni thm quan v ngh dng. Hy cng tn hng khng kh mt m vi nng m, bin xanh ni y khi khm ph ht nhng im ndu lch hp dn nht B o Nha.

Hng Loan