Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Pháp

Du lch l mt trong lnh vc quan trng ng gp mnh m vo s pht trin ca kinh t Php, khng ch gip kinh nh sng thu ht c mt khon tin khng nh t cc dch v m cn thu ht c cc nh u t i vi cc d n du lch tim nng.

Ni y khng ch ni ting bi mt Paris phn hoa, trng l hay mt Cannes nng m m cn ni ting bi nhng min qu c knh cng nhng cng trnh kin trc c o. Cng khm ph t nc xinh p ny qua nhng im n du lch p ni ting nht Php trong hnh trnh du lch ca chng ti cc bn nh.

1. Thp Eiffel

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o phap - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Pháp

L mt biu tng c trng cho nc Php, thp Eiffel chnh l mt a im du lch n tng nht Php. Thp Eiffel nm bn cnh dng sng Seine, vi chiu cao 325m y l cng trnh thp cao nht trn th gii. Cng trnh c khnh thnh vo nm 1889 vo ng dp k nim 100 nm ngy cch mng php thnh cng. Thp Eiffel tr thnh biu tng ca kinh nh sang. Nu n vi nc Php vo ng ngy 14/7 hng nm bn s c chng kin mn bn pho hoa rc r cho mng ngy quc khch Php di chn thp Eiffel v nghe ha nhc trong mt khng gian ti vui.

2. Bo tngLouvre

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o phap 1 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Pháp

Bo tng Louvre l mt vin bo tng ngh thut v lch s ca Php c xy dng t nm 1190 vi mc ch ban u l 1 pho i phng th, sau nhiu triu i n nm 1793 n mi c m ca v tr thnh bo tng Louvre nh by gi.

y l bo tng ni ting nht trn th gii v cng l mt trong nhng a im du lch n tng nht Php bi y l ni trng by cc hin vt v nn vn minh c, cng cc tc phm ngh thut Hi gio v Chu u t th k th 13 cho n th k 19 nh tng thn v n, tng thn chin thng SamothraceNi y cha ng n hn 30.000 tc phm ngh thut c o v min ph vo ca thm quan cho nhng du khch di 18 tui, ngi gi, ngi tn tt vo ngy ch nht u tin ca thng.

3. Lu i Versailles

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o phap 2 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Pháp

Lu i Versailles l biu tng quyn lc ti thng ca cc triu i phong kin Php vi cung in rng n 67.000 m2 gm 2000 phng, 1 h thng cng vin rng 815 ha trong c 300 ha rng v 2 vng cnh kiu php rng 130 ha. im ni bt nht Versailles c l chnh l Hall of Mirrors hay cn gi l snh gng vi hn 350 tm gng trng bc, phn chiu v to hnh v cng tinh xo, ngh thut khin cho nhng ngi n thm quan ni y v cng ngc nhin. Nm 1979 lu i Versailles c UNESCO a vo danh sch di sn th gii.

4. Nice

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o phap 3 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Pháp

L mt thnh ph ng th 2 ca Php bin a Trung Hi, Nice c nh gi l mt im du lch hp dn khng nn b qua Php. n vi thnh ph Nice du khch s c c nhng tri nghim th v bn bi bin ct trng tri di cng nng vng rc r, cng bo tng Matisse dnh cho nhng ai yu thch hi ha. Cn nu bn l ngi yu thch s tm ti v khm ph th nhng lu i trn i Nice thc s l im dng chn l tng khi t y bn c th bao qut v p ca bin a Trung Hi v ton cnh thnh ph Nice t trn cao tht th mng m cng v cng honh trng.

5. Khu vn Luxembourg

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o phap 4 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Pháp

Vn Luxembourg hay cn c gi l Vn lc xm y l khu vn rng ln v p nht Php. c to ra t nm 1612 vi din tch 23ha y l ni gp g, i li ca ngi dn cng nh du khch n thm quan Php. n vi khu vn Luxembourg n tng u tin s l mt mu xanh ti mt ca khng gian cy xanh v cc thm c, xen k y l nhng bc tng trang tr miu t nhng v thn Hy Lp hay cc con th cng c t trn nhng bi c trng rt p mt. ng thi bn trong khu vn c nhiu tng i v cc cng trnh ni ting khc nh tr s lm vic ca thng ngh vin Php.

6. Thung lng sngLoire

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o phap 5 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Pháp

Thung lng sng Loire l mt im n tuyt vi nht nc Php khi n y du khch c th tn hng trn vn nhng v p tuyt diu ca t nhin. thung lng sng Loire c rt nhiu thnh ph vi nhng cng trnh kin trc c gi tr, ng thi ni y cn ni ting khp th gii nh vo cc vng trng nho, lm ru vang, th nhng iu c bit lm nn danh ting ca thung lng sng Loire chnh l nhng lu i c c kin trc c trng t thi k Phc Hng. n vi ni y bn s c thng thc n 51 loi ru vang bao gm c vang trng, hng v vang nhng loi ru vang sang trng v ngon bc nht nc Php hin nay.

7. Bc tng tnh yu

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o phap 6 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Pháp

L mt trong nhng im n y hp dn v th v Php, bc tng mang tn tnh yu lun thu ht c s gh thm ca hng triu du khch khi n vi kinh nh sng. Bc tng nm trong khu vn Abbesses vi din tch 40 m2 l s hp thnh ca 612 vin gch mu xanh cng hn 300 ngn ng khc nhau ca cm t I Love you trng tht xinh ng. Nu c c hi n Paris bn ng b l c hi n thm quan v chp nh lu nim bc tng ny nh.

8. Nh th c b Paris

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o phap 7 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Pháp

Nh th c b Paris l mt cng trnh ngh thut khng ch ni ting Php m cn ni ting trn ton th gii thu ht c ng o du khch ti ving thm. Nh th c b Paris l nh th cng gio tiu biu cho phong cch kin trc gothic cng nh l nh th chnh ta ca tng gio phn Paris. Nh th c khi cng xy dng t nm 1103 n nm 1250 th hon thnh vi chiu di 130 thc, chiu ngang 48 thc v chiu cao l 35 thc, ni y c th cha c 6.500 ngi v hnh hng v thm quan, kin trc ni y c o nh vo cc ct chu vng cung bn ngoi nn lun ngp trn nh sng mt tri. y thc s l im du lch l tng s 1 Php.

9. Sng Seine th mng

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o phap 8 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Pháp

Dng sng Seine th mng l im n y lng mn cho nhng ai yu thch s yn bnh, dng sng ny di hn 770km chy qua nhiu khu vc hnh chnh ca nc Php nhng p v lng mn nht l on sng chy qua thnh ph Paris, ni y c hng chc chic cu bc qua sng, mi cy cu c mt v p, mt li kin trc rt ring nhng li v cng hi ha trong tng th ca dng sng. Khng nhng th do chi bng thuyn trn dng sng Seine th mng cn gip bn chim ngng c hon ton cnh sc tuyt p dc 2 bn b sng ni m UNESCO phi cng nhn l di sn vn ha th gii qu l mt iu tuyt vi phi khng no.

10. Cng vin Buttes-Chaumont

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o phap - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Pháp

L mt cng vin ln th 3 ca Php, cng vin Buttes Chaumont thc s l mt im du lch n tng p Php. Vi tng din tch l 24,7 ha bao gm y h thng sinh thi i ni, h nc, cy xanh cng h thng hang ng k b ni y thc s tr thnh im dng chn l tng cho du khch mun tn hng mt khng kh thin nhin thong ng qun i ht mt mi ca cuc sng ngy thng.

Php l mt t nc c xem l lng mn nht trn th gii ni c v vn cc phong cnh thin nhin th mng v tr tnh lc no tnh yu cng c th sn sng c by t m khng s thiu i khng gian cn c. V th bn ng b qua c hi khm ph top 10 a im du lch p v hp dn nht Php m chng ti va gii thiu nh!

Hng Loan