Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Singapore

Singapore l mt o quc nm ngoi khi pha nam ca bn o M Lai, cch xch o 137 km v pha bc, gm 1 o chnh c dng hnh thoi v khong gn 60 o nh.

Singapore khng ch ni ting l mt trong cc trung tm thng mi ln trn th gii vi v th l trung tm ti chnh ln th t m Singapore cn c bit n vi cc cng trnh kin trc sang trng, hi ha nt p truyn thng v hin i. n vi quc o S t ny bn ng b qua nhng im du lch p ni ting nht Singapore nh Vn th Night Safari, Marina Bay Sands hay Singapore Batanic Gardens di sn th gii u tin Singapore.

1. Marina Bay Sands

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o singapore - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Singapore

Marina Bay Sands l khu ngh dng sang trng bao gm cc dch v ngh ngi, gii tr v 1 sng bc casino c git nht trn th gii

Marina Bay Sands nm bn b vnh Marina ca t nc Singapore trn phn t rng 15,5 ha vi tng din tch sn l 581.000 m2 . L khu ngh dng sang trng v t nht trn th gii vi t hp kinh doanh, khch sn v sng bc. Marina Bay Sands c thit k gm 3 ta thp cao 55 tng vi 2.590 phng, 1 khu trin lm v hi tho rng 120.000 m2 v hn 300 ca hang mua sm cng 1 casino c din tch rng n 15.000 m2 . Marina Bay Sands chnh thc i vo hot ng t nm 2010 vi kinh ph u t xy dng ln n 5,7 t USD. iu c bit i vi du khch l khi ng trn sn thng ca ta nh ny c th ngm c khung cnh ca ton thnh ph. y l mt trong nhng im n du lch p nht Singapore thu ht c nhiu du khch n thm quan v ngh dng.

2. i l mua sm Orchard

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o singapore 1 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Singapore

i lOrchard l thinng mua sm ca nhng tn thch thi trang, m phm ni ting vi gi thnh tngi r

i l mua sm Orchard l con ng ni ting nht Singapore vi hn 30 trung tm mua sm v hng nghn ca hng ln nh khc nhau cung cp y cc mt hng t cao cp, sang trng n gin d, bnh dn nht nh qun o, ti sch, giy dpKhch du lch khi n y thng b chong ngp trc s sm ut ca i l mua sm ny v th bn nn tm hiu trc mt s khu mua bn chnh i l ny nh khu vc Tanglin: l khu vc trung tm ca c, m ngh, thm v tranh dn gian; Khu vc Forum the Shopping mall n Wheelock Place: l khu vc bn chi, qun o tr em, n trang, sch truyn v nhng gia dng cao cp. V nu bn l tn ca m phm, nhng thit k thi trang snh iu, cng nhng mn qu lu nim mang c trng ca t nc Singapre th nh ng b qua khu vc Scott. y chnh l khu vc cao cp, thi thng v l 1 im du lch hp dn nht Singapore m bn nn gh thm.

3. Vn th Night Safari

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o singapore 2 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Singapore

L vn th m ca cho khch tham quan vo banmu tin trn th gii vi hn 1000 c th sinh sng thuc 120 loi khc nhau.

Night Safari l vn th m u tin trn th gii vi khung gi m ca v cng c bit t 7h30 ti n 12h tra hm sau vo tt c cc ngy trong tun.

Night Safari c xy dng trn din tch rng 40ha vi chi ph u t ln n 63 triu USD Singgapore. Ni ny chnh thc i vo hot ng t nm 1994, vn th m thu ht c hn 1 triu lt du khch mi nm vo thm quan v chim ngng cng nh tm hiu cc thi quen ca ng vt ni y, c bit vi tr con cn c thng thc nhng mn xic th c o.

Night Safari l ni sinh sng ca hn 1000 c th thuc 120 loi m trong c n hn 30 loi thuc ng vt qu him ang c nguy c tuyt chng. Vn th m c thit k mang nhiu mu sc c th ca cc loi rng trn th gii nh rng m t ng Nam , vng thung lng Nepan hay ng hoang Nam M Nu c dp n vi t nc xinh p ny bn nh gh thm Night Safari mt im n du lch l tng v ni ting nht Singapore.

4. Buddha tooth Relictemple

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o singapore 3 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Singapore

L mt ngi cha mang phong cch kin trc thing ta lc ngay trong khu ph ca ngi Tu

Buddha tooth Relictemple hay cn gi l n th Pht nha t nm ngay trong khu China Town 1 khu ph ca ngi Tu. Ngi cha mang phong cch kin trc thi ng, l ni din ra cc trin lm ngh thut tn gio c sc ca Singapore. Cha c thit k gm nhiu phng trng by, bo tang v khu vn cy xanh trn tng thng. y va mang v p sang trng, hin i m li v cng trang nghim, tnh lng. T ca ra pha sau ca cha du khch c th thm quan v chim ngng cnh p ca n Hindu. y cng l mt trong nhng ngi cha hin i nht trn th gii khi c h thng thang my dng di chuyn ln cc tng trn v c li i dnh ring cho ngi khuyt tt.

5. Raffles Hotel

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o singapore 4 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Singapore

Raffles Hotel l ni th hin li ton b qu kh thuca ca Singapore l vin ngc qu cat nc Singapore

Raffles Hotel c cng nhn l 1 cng trnh k nim ca quc gia Singapore vo nm 1987 v c quc t cng nhn nh 1 thin ng du lch vi s kt hp hi ha gia kin trc c in v vn nhit i, l vin ngc di sn qu bu ca Singapore. y cng l cng trnh thu nh th hin c ton b qu kh thuc a ca hn o s t ny, ni m c ngi dn Singapore gi l ni qu kh tr li trong nh ho quang.

Raffles Hotel bao gm 103 phng vi y cc tin nghi sang trng cng h thng sn g hin i, vi 15 nh hng v quy ba, trong Long Bar l ni ni ting nht bi y chnh l ni sinh ra loi cocktail huyn thoi Singapore Sling.

6. Clack Quay

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o singapore 5 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Singapore

Clack Quay l khu vui chi gii tr sing v no nhit hngu Singapore

Clack Quay l mt phn qu kh cn xt li ca t nc Singapore cho n ngy hm nay v y cng l im du lch gii tr ni ting ti t nc ny. Clack Quay c t tn chnh thc vo nm 1896 theo tn thng c th 2 ca Singapore l ngu Andrew Clack ngi c cng a Singapore tng bc tr thnh trung tm thng mi ln.

Trc y Clack Quay l ni giao thng, mua bn hang ha gia cc thng gia ca nhiu nc trn th gii nhng hin ti Clack Quay tr thnh khu vui chi gii tr si ng v no nhit hng u Singapore thu ht c nhiu khch trong v ngoi nc.

Clack Quay ging nh 1 chic knh vn hoa y mu sc vi khu vui chi gii tr, nh hang hay cc qun bar. y l mt s kt hp hi hon ho gia nhng nt p truyn thng v li sng hin i. Ti Clack Quay du khch c th tham gia cc tr chi cm gic mnh nh Bungy; G max bng cch a bn ln cao 60 m mt cch t ngt bng vn tc khong 200km/h. Nu bn l ngi c tiu s v bnh tim mch th tt nht khng nn th nhng tr chi ny.

7. Resort World Sentosa

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o singapore 6 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Singapore

L khu ngh dng tin nghi hng u chu c thit k ph hp cho c gianh, khng phn bit gii tnh v la tui

Resort World Sentosa l khu ngh dng c thit k ph hp cho c gia nh nm trn o Sentosa ngoi khi pha Nam ca Singapore. c khi cng xy dng vo nm 2010, n nay Resort World Sentosa thu ht c hng triu lt khch n thm quan, ngh ngi, gii try l khu ngh dng hng u Chu vi y cc dch v v c bit c 1 khu sng bc casino phc v qu khch.

Vi din tch rng 49 ha y l khu vui chi dnh cho tt c mi ngi khng phn bit la tui, gii tnh. n vi Resort World Sentosa bn nh bc vo 1 thin ng vi cng vin hi dng Marine Life Park; Dolphin Island; hay Festive walk ni tm hn n ung ca bn c thng hoa. im c bit v ni tri nht ni y chnh l khu vc Universal Studios Singapore ni bn c tri nghim nhng tr chi da theo ch in nh Hollywood u tin v duy nht ca khu vc vi 24 im tham quan. V nu bn mun c nhng giy pht thng hoa, mun tri qua nhng cung bc cm xc vui v th ng b qun khu vc casino hin i v hp dn bc nht Singapore trong Resort World Sentosa nh.

8. Singapore Flyer

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o singapore 7 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Singapore

Singapore Flyer l vng quay ln nht th gii cho php ngm ton cnh thnh ph Singgapore v 1 phn cnh quan cat nc Malaysia v Indonesia.

Singapore Flyer l mt vng quay khng l c khnh thnh vo nm 2008 vi chiu cao 165m, gm 28 ca bin u c trang b h thng my lnh phc v du khch. Ngi trong bnh xe khng l ny du khch c th ngm ton cnh thnh ph trong vng quay 360 ca n, v vo mt ngy tri quang my tnh, nu may mn bn cn c th nhn thy 1 phn ca t nc Malaysia v Indonesia.

Tng ng vi mt ta nh 42 tng, Singapore Flyer l ni p nht ngm thnh ph v l vng quay ln nht Chu . y cng l mt im du lch p v hp dn nht Singapore bi c th ngm c cc cng trnh ni ting nh Marina Bay; Sng Singapore.Thi im p nht ngi trong vng quay Singapore Flyer l khi hong hn bung xung, lc khung cnh c bao ph bi mt lp nh sang vng rc trng tht lung linh v huyn hoc.

9. Singapore Batanic Gardens

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o singapore 8 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Singapore

Singapore Batanic Gardens l vn bch tho ca Singapore vi h thng thm thc vt ln nhtng Nam

Singapore Batanic Gardens hay cn c gi l vn bch tho ca Singapore vi mt h thng thc vt ln nht khu vc ng Nam . c thnh lp v nm 1859 vi din tch 74 ha, l ni nghin cu v bo tn ca hn 30.000 loi thc vt, vi vn lan quc gia ni ting nht trn th gii, l ni lu gi hn 1000 loi phong lan thun chng v 2000 loi phong lan nhn to. Singapore batanic Gardens c du khch bnh chn l cng vin thc vt p nht Chu v l cng vin thc vt ng th 11 trn th gii.

L vn bch tho duy nht trn th gii c gi m ca t 5h sang n 12 m hon ton khng thu ph vo thm quan ngoi tr khu vc vn lan quc gia, v th y cng l 1 im thu ht c lng du khch thm quan rt ng.

Singapore Batanic Gardens c cng nhn l di sn th gii do UNESCO bnh chn vo thng 7/2015 v cng l di sn th gii u tin Singapore.

10. Garden by the Bay

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o singapore 9 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Singapore

Garden by the Bay l ni c nhng “siu cy” khng l v l ni c khng gian th gin ngoi tri ln nht Singapore

Garden by the Bay l 1 cng trnh kt hp gia kin trc xy dng v thit k cng vin cy xanh to thnh mt trong nhng im thu ht khch du lch ln nht Singapore, y cng l ni c khng gian th gin ngoi tri ln nht, c xem l thnh ph trong 1 khu vn.

Garden by the Bay nm bn b vnh Marina, ngay gn h nc ngt v song bc Marina, c din tch rng 101 ha gm 3 khu vn thc nc chnh l Bay Central Garden; Bay East Garden v Bay South Garden trong khu vn vnh pha nam l ln nht vi din tch l 54ha. c trng ln nht ca Garden by the Bay l h thng nhng siu cy thng ng, c chiu cao t 25 n 50 m, c t im v trang tr bng cc loi hoa nhit i hay dng x bao quanh. Nhng siu cy c kh nng tng hp nng lng v lc khng kh mang li s mt m, d chu cho du khch khi n thm quan trong vn nht l di nhng tn cy khng l.

Cng l mt trong nhng khu vc thm quan hon ton khng mt ph vi khung gi m ca v cng linh ng t 5h sng n 2h m, Garden by the Bay thc s l mt trong nhngim du lch khng th b qua Singapore.

L mt quc gia c nn vn ha a dng cng nhiu ngn ng v tn gio khc nhau m trong pht gio l tn gio chnh y. Singapore ang tng bc chuyn mnh khng nh tn tui v a v ca mnh trn thng trng quc t.

Khng ch c vy Singapore cn l mt trong nhng quc gia c nhng cng trnh mang tm c th gii c bn b nm chu bit n v n phc. V th nu may mn c c hi n vi quc o s t ny bn ng b qua 10 im du lch hp dn nht Singapore m chng ti va gii thiu nh.

Hng Loan