Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Thái Lan

c nh gi l hn ngc ca du lch ng Nam vi nhng v p v cng cun ht v hp dn, du lch Thi Lan thc s mang n nhiu iu bt ng cho du khch.

Ni y khng ch c mt nn vn ha tht s ni bt, li cun vi nhng cng trnh mang m phong cch kin trc Pht gio, l s kt hp hi ha gia truyn thng v hin i khin ni y tr thnh mt im n l tng cho nhng ai yu khm ph v thch s bnh yn. Hy cng chng ti tri nghim nhng im n du lch p ni ting nht Thi Lan hiu hn v vn ha du lch ca ngi Thi.

1. Cung in hong gia Grand Palace

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o thai lan - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Thái Lan

Cung in Hong Gia khng ch l mt ni lu gi vn ha truyn thng qua nhiu triu i m cn l mt im du lch hp dn nht Thi Lan. Ni y c mt li kin trc c o v honh trng c chia lm 3 khu vc chnh gm c hong cung, vn phng lm vic hong gia v cc ngi cha vi mi cong, thp nhn c dt vng lp lnh d cho l ban ngy hay ban m th y u tot ln mt v p nguy nga, trng l. Pha ngoi hong cung l mt vng gc ln vi nhng n v lnh c hun luyn tinh nhu canh gi m bo s an ton tuyt i cho cung in hong gia.

2. Cha Pht ngc

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o thai lan 1 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Thái Lan

Nm ngay bn trong cung in Hong gia Thi Lan, ngi cha Pht ngc c xem l ngi cha ln nht th Bangkok. Ngi cha mang nhiu nt p cng nh l biu tng c trng cho li kin trc cha pht Thi Lan vi nhiu bc tng pht qu v cc in th trang nghim, linh thing. ngay pha ngoi ca ra vo ca cha c mt bc tng v thn gi ca cao, to hn c ngi tht. im ni bt nht cha Pht ngc chnh l bn th Pht ngc cao n 66 cm c to bi mt khi ngc bch nguyn cht y cng chnh l biu tng ti cao v quyn uy ca nh vua Thi Lan.

3. Vn th Safari World

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o thai lan 2 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Thái Lan

Vn th Safari Worla l vn th t nhin ln nht th gii thuc t nc Thi Lan xinh p, ni y c rt nhiu loi ng vt hoang d qu him sinh sng vi 75 loi ng vt c v, hn 300 loi chim cng vi nhiu loi ng vt khc nh s t, h, nga vn c bit khi n vi vn th Safari World du khch cn c thng thc nhng mn biu din ma ln sinh ng ca nhng ch c heo v hi cu v cng thch th. Ni y thc s l mt im du lch l th khng nn b qua Thi Lan.

4. o san h

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o thai lan 3 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Thái Lan

o san h Koh Larn l mt trong nhng o p v thu ht c nhiu khch du lch nht Thi Lan. o san h c thin nhin u i cho mt khung cnh tuyt p cng khng kh mt m, trong lnh. Thu ht ln nht o Koh Larn chnh l nhng rng san h y mu sc vn cn nguyn vn v hoang s cho ta cm gic thch th v tht bnh yn tha h khm ph. Khng ch c th n y du khch cn tha h c tri nghim nhng tr chi di nc nh lt vn, nhy d hay thm him di lng i dng v tha h thng thc nhng mn n c o c lm t hi sn ti sng y vi mc gi v cng r.

5. Cha Pht vng

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o thai lan 4 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Thái Lan

Cha pht vng l mt ngi cha kh ni ting Thi Lan, ta lc khu ph ngi Hoa Chinatown, y l ni lu gi bc tng pht bng vng ln nht trn th gii vi chiu cao 3m, nng 5,5 tn, c c hon ton bng vng nguyn khi t th k th 13. Cha pht vng l mt ni trang nghim v linh thng c ngi dn Thi Lan v cng tn th bi vi ngi dn ni y th bc tng pht bng vng ny chnh l biu tng cho s thnh vng, thun khit cng nh sc mnh v quyn nng ca nh vua.

6. Cng vin quc gia Khao Sok

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o thai lan 5 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Thái Lan

L mt trong nhng khu rng nhit i lu i nht trn th gii vi s tn ti trn 160 triu nm tui, cng vin quc gia Khao Sok thc s l mt im n du lch tuyt vi Thi Lan, ni y c mt thm thc vt phong ph cng nhng hng cy cao vt xanh ht tm mt cho cm gic thong ng v ti mt. Khng ch c th ni y cn c nhng mm vi k v v nhng thc nc tung bt trng xa lung linh trong nng trng v cng k o. Hot ng cho thuyn do xung quanh cc thc nc c du khch rt hng ng.

7. Rng rm Chiang Mai

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o thai lan 6 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Thái Lan

Rng rm Chiang Mai c thnh lp nm 1977 vi din tch l 81ha s l mt kho tng nuyn s v k b tha h cho du khch tm hiu v khm ph. y l mt khu rng nguyn sinh c o v rng ln vi mu xanh bao ph c mt vng rng ln v mt h ng vt phong ph vi hn 400 loi t nhng ch chim cnh ct, hi cu n nhng ch nga vn, h mHnh trnh khm ph rng rm Chiang Mai s cho du khch nhiu tri nghim v cng th v.

8. o Phi Phi

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o thai lan 7 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Thái Lan

L mt hn o du lch sch v ni ting nht th gii ch cch Phuket khong 54 km, o Phi Phi thc s tr thnh mt im du lch p v n tng nht Thi Lan. n y du khch tha h c thng thc nhng mn n t bin ti ri ngon tuyt hay i do di nhng rng da ngm nhn mu xanh mt ca bin hoc tham gia nhng mn th thao di nc nh bi thuyn, lt sng, ln su di bin nhn ngm nhng rng san h v khm ph i dng b n. Cnh quan thin nhin ni y lun em n cho du khch mt cm nhn tht tuyt vi.

9. Hang Morakot

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o thai lan 8 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Thái Lan

Hang Morakot l mt hang ng c hnh tam gic lun chm trong bng ti nn ni y v cng thch hp cho nhng ngi a mo him v thch khm ph, ci cm gic phi bi thuyn qua 70m trong hang ng ri mi thy nh sng mt tri qu thc l va thch th va hi run s, i vi nhng ngi mi u cha quen th nn chun b trc mt ngn uc hoc mt chic n pin thm him khung cnh trong hang ng.

10. Thc nc Huay Mae Khanim

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o thai lan 9 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Thái Lan

Huay Mae Khanim l mt trong nhng thc nc tuyt p Thi Lan m nhiu ngi v n nh ch c trong truyn c tch, dng nc tung bt trng xa to nn khung cnh h h thc thc nh my tan gia khng trung v cng lng mn. n Huay Mae Khanim vo ma ma s l p v lc thc by tng mi khoe c ht v p vin mn v hon ho ca mnh.

Vng quc Thi Lan x s ca Cha vng, cha bc ni ting vi cc danh lam thng cnh p nh chn thin ng lun thu ht c hng triu khch du lch mi nm, ng gp vo s pht trin kinh t Thi Lan mt ngun thu khng nh. Bi vy chng c g th v hn khi va cng nhau khm ph Top 10 im du lch ni ting hp dn nht Thi Lan va thng thc nhng mn n c sn y mang li phi khng cc bn nh?

Hng Loan