Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Mỹ

M l mt quc gia c din tch rng ln vi v s cc k quan thin nhin v cc khu ph mang tnh gii tr cao m nhiu ngi vn gi ni y l min t ha.

Ni y c rt nhiu nhng cng trnh vn ha a dng v c kin trc ln gi tr lch s, l nim t ho ca ngi dn ni y vi nhng a im du lch p ni ting nht M khin ni y tr thnh im hn du lch m c ca nhiu quc gia trn th gii.

1. Nh Trng

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o my - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Mỹ

Nh Trng l mt trong nhng cng trnh biu tng c trng ca nc M, c xy dng t nm 1792 n nm 1800 th hon thnh, nh trng nm th Washington DC, l ni sinh hot v lm vic chnh thc ca cc thi k Tng thng M. Tng thng u tin s dng nh trng chnh l John Adams, trc y an ninh Nh Trng khng qu cht ch nhng sau cuc tn cng khng b ngy 11/9 gy ra tn tht nng n cho t nc ny th an ninh Nh Trng cng bt u tht cht hn, v nu bn mun c n thm quan ni y th phi ng k trc 6 thng v phi i mt nhm c t 10 ngi tr nn tng i l phc tp, th nhng Nh Trng vn tr thnh a im du lch thu ht nht M.

2. Grand Canyon

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o my 1 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Mỹ

Grand Canyon l mt i vc v cng k b nm pha bc ca Arizona, ni y tp trung rt nhiu phong cnh hu tnh vi rng, sui nc v ng giao thng di chuyn tng i thun li. y l mt hm ni c bao bc bi cc cnh quan a dng v nhiu mu sc sc s khin cho ni y tr thnh mt hm ni thu ht c nhiu du khch n thm quan v du lch nhiu nht, mi nm ni y n tip hng triu lt du khch.

3. Manhattan

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o my 2 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Mỹ

Manhattan l mt qun thnh ph New York ni c nhiu hnh nh lung linh v trng l nht thnh ph ny m bt k ai khi t chn n y u b chong ngp v n tng ngay trong ln u gp g. n y du khch khng ch c nhn thy nhng quang cnh honh trng m cn c tri nghim nhng cm gic v cng th v nh tn b di bng ca cc ta nh cac chc tri, i do quanh cc cng vin, thm quan bo tng hay thng thc nhng mn n trong nhng ta nh sang trng bc nht ca thnh ph qu l mt iu tuyt vi. Ni y cng c nh gi l mt trong nhng a im du lch p nht M.

4. Yellowstone

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o my 3 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Mỹ

c xy dng t nm 1872, cng vin Yellowstone tr thnh cng vin u tin trn th gii bo tn v lu gi cc mch nc cng nh sui nc nng cng mt s loi ng vt hoang d v qu him khc. n vi cng vin Yellowstone du khch khng ch c tn mt chng kin nhng con sui ang bc khi nghi ngt m cn c tn mt nhn thy nhng ch gu dng mnh, nhng con b rng to ln v c nhng ch ch si tinh ranh. Ni y hng nm cng n nhn mt lng du khch rt ln n y thm quan .

5. Thc nc Niagara

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o my 4 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Mỹ

Thc nc Niagara l mt trong nhng k quan thin nhin hong trng v ngon mc nht trn lc a Bc M, nm gia ranh gii ca M v Canada, thc nc ny gm 3 thc nc khc nhau to thnh mt qun th thc nc rng ln v k v n nhn hn 14 triu lt du khch gh thm mi nm. Ni y tr thnh mt trong nhng a im du lch n tng nht M.

6. Cu Cng Vng

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o my 5 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Mỹ

Cu cng vng l cy cu ni lin gia San Francisco vi Marin County, c xy dng vo nm 1930 v hon thnh vo nm 1937, l cy cu dy vng di nht th gii v l nim t ho ca ngi dn nc M. Cy cu c kin trc v thit k tng i c bit vi sc cam n tr nn ni bt ngay c ban ngy cng nh nhng hm sng m dy c, ng thi n cng l cy cu c sc chu ng c cng gi mnh nht v gn nh khng b h hng trong trn ng t nm 1989, tr thnh a im du lch khng nn b qua M.

7. Ni la Kilauea

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o my 6 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Mỹ

Ni la Kilauea l mt trong nhng ngn ni la gp phn to ra qun o Hawail thanh bnh v xanh mt, ng thi cng l mt trong nhng ni la hot ng gn y nht M. Ni la Kilauea so vi cc ngn ni khc th n nm kh thp nhng li l ngn ni la hot ng mnh nht trn tri t, t nm 1952 n nay n phun tro n hn 30 ln v thi gian hot ng gn y nht l nm 1983, nhng g cn st li sau ln hot ng li mt quang cnh v cng k b v n tng cho ni la Kilauea m khin bt k du khch no khi t chn n y u mun nhanh tay ghi li cho mnh mt bc nh k nim.

8. Ni Tng Thng Mount Rushmore

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o my 7 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Mỹ

Nm cao 60 m gia khu i ni Black Hills thuc pha nam bang Dakota, ni tng thng Mount Rushmore tr thnh mt trong nhng a im du lch hp dn v n tng nht M. Ni y khc ha chn dung ca cc v tng thng M trn mt phin granite khng l, y chnh l i tng nim ni ting v to ln nht ca ngi dn M, n y du khch khng ch c tm hiu v lch s M, v cuc i ca nhng v tng thng M m cn c chim ngng ngh thut iu khc tinh so v t m trong tng bc chn dung. V nu n vo bui ti, du khch s c nhn thy v lung linh, rc r ca nhng bc tng chn dung khi ngi dn nc ny s dng mt loi n chiu sng cho nhng bc tng to ra s uy nghi v quyn lc cho nhng tm chn dung tng thng ny.

9. Las Vegas

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o my 8 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Mỹ

Las Vegas l mt thnh ph khng ng vi nhng nh n, nhng ba tic ho nhong thu m. Ni y thng c mnh danh l khu ph i gia ch dnh cho nhng ngi c tin bi s n chi ca nhng sng bc kht ting, nhng con ph mua sm t v nhng ba n thnh son m ci gi phi tr khng h r. Bn cng c th th mnh th gin i tn b di nh n rc r ca ng ph Las Vegas, gh chn vo mt rp ht thng thc nhng Show biu din ngh thut c dn dng cng phu vi nhng ngh s tn tui hng u cng l mt trong nhng hot ng th v v c yu thch nht thnh ph ny.

10. Tng n thn t do

top 10 dia diem du lich dep noi tieng nhat o my 9 - Top 10 địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất ở Mỹ

Tng n thn t do l mt trong nhng biu tng ca ngi dn M sut t nm 1886 n nay, nhc n M ngi ta s ngh ngay n tng n thn t do, hnh nh mt ngi ph n mc o chong tay gi cao ngn uc, cn tay kia cm phin c ghi ngy thng c lp ca nc M, y chnh l biu tng ca t do, ha bnh v giu c ca ngi M, l nim t ho v ng trn trng ca ngi dn ni y.

n vi nc M giu c v pht trin ton din, du khch khng ch bt gp mt Nh Trng vi an ninh tuyt i an ton, mt Las Vegas xa hoa, lng ly hay mt ngn ni la k v khin bt k du khch no cng phi t m mun chim ngng, thm him m cn rt nhiu nhng a im du lch hp dn nht M ang ch bn tm hiu v khm ph trong hnh trnh du lch ca mnh bn nh.

Hng Loan