Top 10 loại thực phẩm không nên dùng cho người bị bệnh cao huyết áp

Theo cc bc s, bnh cao huyt p l nguyn nhn gy t vongxp hng th hai sau ung th vcao nht trong nhmcc bnh tim, bnh gy nhiu bin chng nguy him.

Ngi b cao huyt p, ngoi vic iu tr bng thuc, ngi bnh cn ch khi n ung, c bit cn trnh nhng thc phm d lm cho huyt p tng cao.Nu ngi cao huyt p c mt chn ung, sinh hot lnh mnh,kim sot tt huyt p, th vn c sc khe ttv hu nh khng nh hng n tui th. Bi vit di y chng ti s cung cp cho bn nhng loi thc phm khng nn dng cho ngi b bnh cao huyt p nhng ngi b bnh cao huyt trnh s dng hng ngy.

1. Mui

top 10 loai thuc pham khong nen dung cho nguoi bi benh cao huyet ap - Top 10 loại thực phẩm không nên dùng cho người bị bệnh cao huyết áp

Cc bc s a ra li khuyn cho nhng ngi bnh cao huyt p l khng nn n mn. V trong mui n c cha natri lm tit ra nhiu dch t bo, dn n tim p nhanh, huyt p cao. Thc n t mui s gip lm gim huyt p. Chnh v vy ngi b huyt p cao th nn gim lng mui n hng ngy xung mc thp nht n nh huyt p.

2. Ru

top 10 loai thuc pham khong nen dung cho nguoi bi benh cao huyet ap 1 - Top 10 loại thực phẩm không nên dùng cho người bị bệnh cao huyết áp

Ru l loithc phm khng nn dng nht i vi ngi b bnh cao huyt p.V khi i vo c th s khin tim p nhanh hn, mch mu co li, huyt p tng v lm cho mui canxi cholesterol ng li thnh mch, to ra x cng ng mch. Ngi b nghin ru c nguy c b x cng ng mch v huyt p cao cao hn ngi khng s dng bia ru.

3. Tr c

top 10 loai thuc pham khong nen dung cho nguoi bi benh cao huyet ap 2 - Top 10 loại thực phẩm không nên dùng cho người bị bệnh cao huyết áp

Tr c, c bit l hng tr c c cha nhiu cht kim, c th lm cho i no hng phn, bt an, tim p lon nhp, mt nghuyt p tng cao. V th, tr c lthc phmngi b bnhcao huyt p nn trnh. Nu bn c thi quen dng tr m khng th b c th c th thay th bng tr xanh, nhiu ti liu ch ra cng dng ca tr xanh rt tt trong qu trnh iu tr bnh cao huyt p.

4. Tht ch

top 10 loai thuc pham khong nen dung cho nguoi bi benh cao huyet ap 3 - Top 10 loại thực phẩm không nên dùng cho người bị bệnh cao huyết áp

Tht ch c rt nhiu ngi a chung, tht ch l ngun thc phm giu m li va n ngon, l th mi nhu tuyt vi cho nam gii. Tuy nhin, theo ng y, tht ch n thn, lm tng s m suy dng thnh dn ti cao huyt p. V th, ngi b cao huyt p cng khng nn n nhiu loi thc phm giu m ny. y l loithc phm m ngi b bnh cao huyt p nn hn ch s dngnhiu.

5. Protein ng vt

top 10 loai thuc pham khong nen dung cho nguoi bi benh cao huyet ap 4 - Top 10 loại thực phẩm không nên dùng cho người bị bệnh cao huyết áp

l cc ph tng ng vt nh gan, lng, thn, tim, bu dc v cc thc phm ny cha nhiu cholesterolv d sinh ra c t khin huyt p bt n. V th bn nn cn nhc khi n nhng loi ph tng ny, khng nn dng qu nhiu v phi bit cch iu chnh ch n mi ngy trnh tnh trng bnh thm nng hn.Thay vo bnc th b sung protein tcc loi tm, c, v cc loi rau qu ti.

6. Thc n nhiu nng lng

top 10 loai thuc pham khong nen dung cho nguoi bi benh cao huyet ap 5 - Top 10 loại thực phẩm không nên dùng cho người bị bệnh cao huyết áp

Cc loi thc phm nh ng gluc, ng ma, chocolate, bnh ko v cc loi thc n nhanh, ng hp lm tng nguy c dn ti tha cn, bo ph t lm tng nguy c b cao huyt p. y l nhmthc phm m ngi b bnh cao huyt p nn trnh.

7. M vcholesterol

top 10 loai thuc pham khong nen dung cho nguoi bi benh cao huyet ap 6 - Top 10 loại thực phẩm không nên dùng cho người bị bệnh cao huyết áp

Cc loi thc phm tht m, chin rn, ni tng ng vt d dn ti mu nhim m, khin ng mch x cng, lmtng huyt p. V th nhng ngi b bnh cao huyt p nn thay th m bng cc loi du c ngun gc t thc vt nh du u nnh, tt cho tim mch v huyt p.

8. Tht g

top 10 loai thuc pham khong nen dung cho nguoi bi benh cao huyet ap 7 - Top 10 loại thực phẩm không nên dùng cho người bị bệnh cao huyết áp

Tht g cha hm lng dinh dng cao nhng li tht s khng tt cho ngi b cao huyt p bi nu n nhiu tht g s khin cho cholesterol v huyt p tng cao. Vy nn trnh tnh trng bnh nng thm ngi bnh nn hn ch n tht g, nht l phn da g.

9. Thc phm cay v tinh

top 10 loai thuc pham khong nen dung cho nguoi bi benh cao huyet ap 8 - Top 10 loại thực phẩm không nên dùng cho người bị bệnh cao huyết áp

Thc phm cay v tinh (bt m, cc loi bnh ngt,) khng tt cho ngi b cao huyt p. V chng c th khin vic i ngoi kh khn hn, dn n to bn, khi i ngoi b to bn s lm cho huyt p tng ln, c nguy c dn n xut huyt no.

10. Da chua

top 10 loai thuc pham khong nen dung cho nguoi bi benh cao huyet ap 9 - Top 10 loại thực phẩm không nên dùng cho người bị bệnh cao huyết áp

lm da chua ngi ta thng s dng nhiu mui ko di thi gian s dng. V th trong da chua s cha hm lng natri cao, lm co mch mu, nh hng n qu trnh vn chuyn mu n tim, gy chng cao huyt p. Do bn nn hn ch n da chua c li cho sc khe v hn ch c tnh trng bnh tng nng, gy bin chng nguy him.

Tm li, viTop 10 loi thc phmkhng nn dng cho ngi b bnh cao huyt ptrn hy vng cung cp cho cc bn nhng thng tin hu ch v ngun dinh dng m chng ta n hng ngy, bn bit cch hn ch xung mc thp nht cc loi thc phm lm tng huyt p.

Hng Loan