Top 10 loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh cao huyết áp

Cao huyt p l bnh rt thng gp ngi trung nin, ngi cao tui v ang ngy cng c xu hng tr ho v gia tng, bnh rt nguy him v c xem l mt trong nhng nguyn nhn gy t vong hng u trn th gii. Vic kim sot tt huyt p khng ch bng thuc m cn qua ch dinh dng ng vai tr quan trng lm gim t qu

Mt ba n nhiu cht x rt c hiu qu trong vic d phng v iu tr nhiu dng bnh tim mch trong c tng huyt p. Cc loi thc phm nh rau, yn mch, to, u , bt ht ca-ri, c gng c tc dng cung cp cht x cho c th. Bi vit di y chng ti s cung cp cho bn thng tin v nhng loi thc phm tt nht cho ngi b bnh cao huyt pm bn nn n.

1. u H Lan v u xanh

top 10 loai thuc pham tot nhat cho nguoi bi benh cao huyet ap - Top 10 loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh cao huyết áp

u H Lan v u xanh l hai loithc phm vngcho ngi b bnhcao huyt p. Hng ngy nn dng gi u H Lan 1 nm ra sch ri p ly nc ung, hoc dng lm rau n thng xuyn. Dng u xanh hm vi hi i hoc u xanh v vng en sao thm, tn bt, n mi ngy 2 ln, mi ln 50g phng chng tng huyt p.

2. C rt

top 10 loai thuc pham tot nhat cho nguoi bi benh cao huyet ap 1 - Top 10 loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh cao huyết áp

C rtc nhiu cht x v mt phc hp cc cht c li cho huyt p. Nu bn ung 100ml nc p c rt ti, hai ln mi ngy trong 30 ngy s thy c tc dng lm h huyt p ca n. Ngoi ra, trong c rt cn c mt cht b mt l beta-caroten.

3. C chua

top 10 loai thuc pham tot nhat cho nguoi bi benh cao huyet ap 2 - Top 10 loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh cao huyết áp

C chual thc phm rt giu vitamin C v P, c cng dng thanh nhit, gii c, lm mt mu v h p. Nu n c chua thng xuyn mi ngy 1- 2 qu bn s c kh nng phng chng tng huyt p, c bit l khi c bin chng xut huyt y mt. C chua c s dng trong nhiu mn n, nhng ngi btng huyt pkhng nn dng xt c chua hp v c nhiu mui.y chnh lthc phm khng nn b qua cho ngi b bnh cao huytp.

4. Ci cc

top 10 loai thuc pham tot nhat cho nguoi bi benh cao huyet ap 3 - Top 10 loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh cao huyết áp

Ci cc l loi rau thng dng, c hng thm c bit, cha nhiu acid amin v tinh du, c tc dng lm thanh sng u c v h huyt p. Ci cc thng dng lm rau n hng ngy hoc p ly nc ct ung, mi ngy chng 50ml, chia 2 ln sng, chiu. c bit, ci cc thch hp vi nhng ngi b cao huyt p c km theo au v nng u.

5. Cn ty

top 10 loai thuc pham tot nhat cho nguoi bi benh cao huyet ap 4 - Top 10 loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh cao huyết áp

T xa xa,Y hc c truyn s dng cn ty trong iu tr cao huyt p. C mt s bng chng thc nghim cho thy cn ty rt hu dng trong vic lm gim huyt p, qua th nghim bng cch tim dch chit xut cn ty vo ng vt cho thy tc dng h huyt p r rt. ngi, hiu qu thy c trn huyt p sau mt thi gian s dng t nht bn cy cn ty mi ngy. Hy th vi cn ty xo tht b, nc p cn ty.

6. Ti

top 10 loai thuc pham tot nhat cho nguoi bi benh cao huyet ap 5 - Top 10 loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh cao huyết áp

Ti l mt th thuc diu k cho tim. N c tc dng c li trn h tim mch bao gm huyt p. Ti c cng dng h m mu v h huyt p. Nu kin tr n dm ngm ti hoc n u n 2 tp ti sng hoc ngm dm hng ngy th c th duy tr huyt p n nh mc bnh thng. d s dng hn bn c th cho ti vo nu, nc chm v c bit l ti ngm gim. y lthc phm s 1cho ngi b bnh cao huyt p.

7. C tm

top 10 loai thuc pham tot nhat cho nguoi bi benh cao huyet ap 6 - Top 10 loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh cao huyết áp

C tm l thc phm rt giu vitamin P, gip cho thnh mch mu c mm mi, d phng tch cc tnh trng ri lon vi tun hon hay gp nhng ngi b cao huyt p hoc cc bnh l tim mch khc.

8. Nm hng v nm rm

top 10 loai thuc pham tot nhat cho nguoi bi benh cao huyet ap 7 - Top 10 loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh cao huyết áp

L nhng thc phm giu cht dinh dng nhng li c kh nng phng chng x va ng mch v h huy p, rt thch hp cho nhng ngi b cao huyt p vo ma h thu.

9. Rau mung

top 10 loai thuc pham tot nhat cho nguoi bi benh cao huyet ap 8 - Top 10 loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh cao huyết áp

Trong rau mung cha nhiu canxi, rt c li cho vic duy tr p lc thm thu ca thnh mch v huyt p trong gii hn bnh thng, l th rau c bit thch hp cho nhng ngi b cao huyt p c km theo triu chng au u. y l loi thc phm cho ngi b bnh cao huyt p n gin nht m chng ta vn n hng ngy.

10. Mng lau (mng ty)

top 10 loai thuc pham tot nhat cho nguoi bi benh cao huyet ap 9 - Top 10 loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh cao huyết áp

Mng lau c cng dng hot huyt, thng trng v, lm thoi mi lng ngc v chng phin kht. Nghin cu hin i cho thy, mng lau c kh nng tiu tr mt mi, tng cng th lc, cng tim, lm gin mch, li niu, ging p v phng chng ung th, l thc n rt thch hp cho ngi b cao huyt p v x va ng mch.

Vitop 10 loi thc phm tt nht cho ngi b bnh cao huyt ptrn cc bn hy s dng hng ngy phng trnh cng nh gim thiu c tnh trng cao huyt p cho mnh v nhng ngi thn trong gia nh mnh nh.

Hng Loan